Object structure

Title:

Obraz ciała ludzkiego wobec poetyki spojrzenia w liryce Juliana Przybosia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2012)

Creator:

Kaja, Damian

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Przyboś, Julian ; poezja polska - 20 w.

References:

1. I. Bittner, A. Bryk, O sporcie i kulturze fizycznej, poezji i medycynie, czyli o etosie ciała ludzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003. ; 2. A. Cieński, Julian Przyboś. Kulturowe podstawy twórczości, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 161. ; 3. Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Świat Literacki, Izabelin 2002. ; 4. A.W. Combs, D. Snygg, Individual behavior, Harper, New York 1959, s. 20. ; 5. M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 9. ; 6. P. Dybel, Ziemscy, słowni, cieleśni. Eseje i szkice, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988. ; 7. M. Jastrun, Smuga światła, PIW, Warszawa 1983, s. 306. ; 8. J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, PIW, Warszawa 1972. ; 9. C. Lefort, Ciało, cielesność, czyli Marice Merleau-Ponty, w: M. Merleau-Ponty Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wybór, przekł. i wstęp S. Cichowicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996. ; 10. Z. Łapiński, „Świat cały – jakże zmieścić go w źrenicy” (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia), w: Studia z teorii i historii poezji, red. M. Głowiński, Seria druga, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1970, s. 279. ; 11. M. Maciejczak, Świat według ciała w „Fenomenologii percepcji” M. Merleau-Ponty’ego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 22. ; 12. Między słowem a ciałem, red. i wstęp L. Wiśniewska, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001; ; 13. J. Przyboś, Linia i gwar, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, s. 249. ; 14. J. Przyboś, Utwory poetyckie, t. 1-2, oprac. R. Skręt, przedm. J. Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994. ; 15. J. Przyboś, Zapiski bez daty, PIW, Warszawa 1970, s. 201. ; 16. Rozmowy o poezji, która uczy myśleć, „Więź” 1974 nr 5, s. 72-73. ; 17. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy krakowskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1965, s. 163. ; 18. M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. 1, A-K, PWN, Warszawa 1988, s. 288. ; 19. K. Wyka, Odeszli, PIW, Warszawa 1983, s. 166.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

267

End page:

282

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego