Object

Title: Histeria, melancholia... i obiektalność

Creator:

Bohuszewicz, Paweł

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2008, s. 189.
2. R. Barthes, Literatura obiektywna, w: tegoż Mit i znak. Eseje, PIW, Warszawa 1970, s. 220.
3. R. Barthes, S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, wstęp M.P. Markowski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 40.
4. J. Baudrillard, Czego nie należy zasłaniać albo ostateczna niepewność myśli, w: tegoż Przed końcem. Rozmawia Philippe Petit, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001, s. 146.
5. J. Baudrillard, Les stratégies fatales, B. Grasset, Paris 1983, s. 260.
6. J. Baudrillard, Pakt jasności. O inteligencji Zła, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005, s. 29.
7. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005, s. 13.
8. J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 18.
9. G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 12.
10. E. Domańska, Co zrobił z nami Foucault?, w: French Theory w Polsce, s. 75-76.
11. E. Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Wydawnictwo IF UWM, Olsztyn 2008;
12. E. Domańska, The return to things, „Archeologia Polona” 2006 t. 44.
13. E. Domańska, The retrurn to things, „Archeologia Polona” 2006 t. 44, s. 174.
14. I. Kopytoff, Kulturowa biografia rzeczy: utowarowienie jako proces, przeł. E. Klekot, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, PWN, Warszawa 2005, s. 252.
15. É. Lévinas, Spojrzenie poety, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1996 nr 10, s. 72; cyt. za: M.P. Markowski O filozofii i literaturze, w: tegoż Anatomia ciekawości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 226.
16. Z. Łapiński, Widziane, wyobrażone, pomyślane, „Teksty Drugie” 2009 nr 1/2, s. 49.
17. M.P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd polonistów Kraków 22-25 września 2004, t. 1, red. M. Czermińska i in., Universitas, Kraków 2005.
18. M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 21-23.
19. M.P. Markowski, Humanistyka po dekonstrukcji, w: French Theory w Polsce, red. E. Domańska, M. Loba, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 57-60.
20. M.P. Markowski, Pieczołowite egzegezy i demoniczne użycia, w: tegoż Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, s. 402.
21. M.P. Markowski, Raport z oblężonego miasta, „Tygodnik Powszechny” 2009 nr 32(3135). Korzystam z wersji internetowej artykułu: http://tygodnik.onet.pl/33,0,31137,raport_zoblezonego_miasta,artykul.html (dostęp: 21.02.2011).
22. M.P. Markowski, Spór o rzeczywistość, „Tygodnik Powszechny” 2008 nr 29. Korzystam z wersji internetowej artykułu: http://tygodnik.onet.pl/33,0,12980,spor_orzeczywistosc,artykul.html (dostęp: 21.11.2010).
23. M.P. Markowski, Życie na miarę literatury. Eseje, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009.
24. Cz. Miłosz, Wieść, w: tegoż Wiersze, t. 3, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 101;
25. R. Nycz, O przedmiocie studiów literackich – dziś, w: Polonistyka w przebudowie, s. 21.
26. R. Rorty, Etyki zasad a etyki wrażliwości (polskie tłumaczenie tego tekstu znajdzie czytelnik w „Tekstach Drugich” 2002 nr 1-2.
27. D. Ulicka, „Zwrot” etyczny (o narracyjnym i dramaturgicznym dyskursie literaturoznawczym ostatniego ćwierćwiecza), w: tejże Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Universitas, Kraków 2007, s. 356.
28. M. Vargas, Llosa Rozmowa w „Katedrze”, przeł. Z. Wasitowa, Wydawnictwo De Agostini, Warszawa 2002, s. 78.
29. T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Universitas, Kraków 1993, s. 19.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

262

End page:

280

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48476 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 9, 2014

Number of object content hits:

171

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65741

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information