Obiekt

Tytuł: Okładkowy stan posiadania (w literaturze najnowszej)

Twórca:

Lachman, Magdalena

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 6 (2012)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. J. A. Urbanowicz, Okładki: blurb, blurb, „Esensja” 2001 nr 7, http://www.esensja.pl/magazyn/2001/07/iso/13_23.html [30.09.2012]. ; 2. M. Baranowska, Siła papieru, „Nowe Książki” 2011 nr 4, s. 56-57. ; 3. J. Bator, Kobieta: E. Domańska Autofikcja Joanny Bator, „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3, s. 336-337. ; 4. K. Bazarnik, Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków, s. 31. ; 5. A. Biały, Formy opraw książkowych – dotyk skórzanej okładki czy wirtualna prezentacja, w: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje 20-22 września 2007 r. , red. J. Gaziński, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 2008, s. 188-196.` ; 6. P. Boxall, 1001 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią, przeł. M. Balas i in., Elipsa – Publicat, Poznań 2008. ; 7. S. Brown, Magia Harry’ego Pottera. Kreowanie globalnej marki, przeł. H. Bem, PWN, Warszawa 2008, s. 52-53. ; 8. S. Brown, Magia Harry’ego Pottera, s. 52. Por. też D. Ugrešić Czytanie wzbronione, przeł. D.J. Cirlić, Świat Literacki, Izabelin 2004. ; 9. D. Danek, Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści, PWN, Warszawa 1980. ; 10. N. Drew, P. Sternberger, By Its Cover. Modern American Book Cover Design, Princeton Architectual Press, New York 2005. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 11. J. Dunin, Okładka i obwoluta jako komunikat. Wprowadzenie do problematyki, w: Sztuka książki. Historia – teoria – praktyka, red. M. Komza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003 [„Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” XXIV (2003)], s. 81-90. ; 12. J. Dunin, Okładka i obwoluta, w: Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1982, s. 120-137. ; 13. J. Dunin, Okładka i obwoluta w procesie komunikacji literackiej, „Nowe Książki” 1993 nr 1, s. 70-71. ; 14. J. Dunin, Okładki, obwoluty i wystawy książek w komunikacji literackiej, w: Pismo zmienia świat. Czytanie. Lektura. Czytelnictwo, PWN, Warszawa–Łódź 1998, s. 98-105. ; 15. U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, przeł. A. Szymanowski, PIW, Warszawa 1996, s. 15. ; 16. Z. Fajfer, Liberatura, czyli literatura totalna. Aneks do „Aneksu do «Słownika terminów literackich»”, w: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga, Korporacja Ha!art, Kraków 2010, s. 33. ; 17. M. Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010. ; 18. A. Horubała, „bruLionu” przygoda z wolnością, w: Marzenie o chuliganie, Biblioteka „Debaty”, Warszawa 1999, s. 128. ; 19. D. Jarecka, Obraz rozpisany na kartkach, „Gazeta Wyborcza” 2005 nr 149, s. 16. ; 20. B.S. Johnsona, Nieszczęśni, przeł. K. Bazarnik, Korporacja Ha!art, Kraków 2008. ; 21. Judging a Book by Its Cover. Fans, Publishers, Designers, and the Marketing of Fiction, ed. N. Matthews, N. Moody, Ashgate, Aldershot–Burlington, ; 22. H.F. Kroehl, Buch und Umschlag im Test, Harenberg, Dortmund 1984. ; 23. B. Krupa, Poetyka powieści Marka Krajewskiego, „Podteksty” 2010 nr 4, http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&dzial=4&id=158 [dostęp 30.09.2012] ; 24. Książki i ludzie. Rozmowy Barbary Łopieńskiej, Twój Styl, Warszawa 1998. ; 25. M. Lachman, Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku, Universitas, Kraków 2004, s. 359-360. ; 26. M. Lachman, Nie(d)ocenione usługi okładki, w: Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, red. J. Brzozowski, M. Skrzypczyk, M. Stanisz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012, s. 566-584. ; 27. M. Lalak, Słowo kuszące. O perswazyjności tekstu okazjonalnego w książce literackiej, w: Rozgrywanie światów, s. 291-300. ; 28. A. Lindgren, My na wyspie Saltkråkan, przeł. M. Olszańska, Nasza Księgarnia, Warszawa 1990, s. 135. ; 29. I. Loewe, Parateksty na okładkach, w: Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 85-111. ; 30. Mania wydawania, czyli o fenomenie „Lampy i Iskry Bożej”, w: „Czarne” oraz „Lampa i Iskra Boża”. Literatura na rynku idei, red. D. Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2010, s. 112-117. ; 31. D. Masłowska, Kochanie, zabiłam nasze koty, Noir Sur Blanc, Warszawa 2012, s. 104. ; 32. L. Mikołajczuk, Dyskusyjne kluby książki – przenoszenie wzorów brytyjskich do polskich na przykładzie współpracy British Council i Instytutu Książki, w: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik, s. 103. ; 33. A. Mizerka, O publicznym wizerunku Manueli Gretkowskiej i estetyce kampu, „Podteksty” 2006 nr 1, http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=4&dzial=4&id=109 [2012.09.30]. ; 34. Niech się stanie sztuczność. Z Izabelą Filipiak rozmawia Agnieszka Kosińska, „Dekada Literacka” 1995 nr 4, s. 3, 11-12. ; 35. A. Pałys, Oczy zaświeciły mi się z radości… , „Lampa” 2011 nr 3, s. 59. ; 36. M. Pisarski, Kartografowie i kompilatorzy. Pół żartem pół serio o praktyce i teorii hiperfikcji w Polsce, w: Literatura polska 1989-2009. Przewodnik, red. P. Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków 2010, s. 280. ; 37. Polowanie na okładki i kluczowe sceny. Rozmowa z Krzysztofem Masiewiczem, w: S. Frąckiewicz, Wyjście z getta. Rozmowy o kulturze komiksowej w Polsce, Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa 2012, s. 236. ; 38. M. Rabizo-Birek, Piosenki prozą – o narodzinach nowego gatunku?, w: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009, t. 1, cz. II: Życie literackie po 1989 roku, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 211-212. ; 39. D. Różycka, Autorzy i ich maski. O fotografiach pisarzy współczesnych, w: Teatr wielki, mniejszy i codzienny, red. P. Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 211-230. ; 40. M. Rychlewski, Suwaki, plakaty i inne atrakcje. Rzecz o okładkach rockowych, „Kultura Popularna” 2003 nr 3, s. 95-101. ; 41. P. Rypson, Książki i Strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, CSW, Warszawa 2000; tenże, Nie gęsi, s. 26-69, s. 318-331. ; 42. P. Rypson, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011, passim. ; 43. A.E. Sekuła, Okładka „Cosmopolitan”, „Kultura Współczesna” 2004 nr 4, s. 11-15. ; 44. P.L. Shillingsburg, From Gutenberg to Google. Electronic Representation of Literary Texts, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 63-65. ; 45. Słowa narastają powoli. Rozmowa z Jerzym Jarniewiczem, rozmawia M. Bomanowska, P. Wesołowski, „Gazeta Łódzka” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 02.10.2003, s. 6. ; 46. Słowniku literatury popularnej, red. T. Żabski, wyd. 2 popr. i uzupełn., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006. ; 47. A. Stern, A. Wat, Prymitywiści do narodów świata i do Polski, w: Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp i komentarz oprac. Z. Jarosiński, wybór i przygotowanie tekstów H. Zaworska, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 6. ; 48. T. Stępień, Tekst okładki, w: Dzieło literackie i książka w kulturze, s. 502-510. ; 49. Suwaki, plakaty i inne atrakcje. O okładkach rockowych, „Polonistyka” 2007 nr 1, s. 45-50. ; 50. J. Szyłak, Okładki i odbiorcy. Komiks jako książka, w: Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 154-173. ; 51. M.G. Świeduchowska, Katecheci i Frustraci, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 155-157. ; 52. E. Tierling, Czytajmy Rodziewiczównę! O perswazyjności okładki, w: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, s. 273-289. ; 53. J. Trzynadlowski, Autor, dzieło, wydawca, wyd. 2 uzupeł., Ossolineum, Wrocław 1988, s. 171-173. ; 54. A. Tuszyńska, Tyrmandowie: A. Rybak Tyrmand w kapciach, „Rzeczpospolita” (dodatek „Rzecz o Książkach”) 2012 nr 210, s. P17. ; 55. Tysiąc polskich okładek. One Thousand Polish Book Covers, wybór D. Mizieliński, A. Mizielińska, Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa 2010. ; 56. K. Uniłowski, Smak literatury, smak kiełbasy, w: Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej, Universitas, Kraków 2002, s. 59. ; 57. K. Uniłowski, Sztuka cytatu: od powieści przez anty-powieść do metapowieści, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, IBL, Warszawa 2000, s. 186. ; 58. Uśmiech – inteligencka przywara. Z Andrzejem Bartem rozmawia Tadeusz Sobolewski, „Duży Format” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2009 nr 44, s. 21. ; 59. K. Varga, Melancholia okładek, czyli spieszmy się zbierać książki, „Duży Format”(dodatek do „Gazety Wyborczej” 2011 nr 109), 2011 nr 18, s. 19. ; 60. A. Weedon, In Real Life: Book Covers in the Internet Bookstore, w: Judging a Book by Its Cover, s. 117-127. ; 61. A. Węgrzyniak, Pomnik z czarnego marmuru. O książce Tadeusza Różewicza „Matka odchodzi”, w: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane profesor Renacie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. I. Opacki przy współudziale B. Mazurkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 511-520. ; 62. M. Wieczorek, „bruLion”. Instrukcja obsługi, Korporacja Ha!art, Kraków 2005. ; 63. Wiersze wysłane, pomysł, red. serii i fotografie T. Dąbrowski, projekt graficzny P. Dębowski, Topos, Sopot 2008. ; 64. A. Wolny-Hamkało, Zrób mi dobrze, czyli krótki tekst o pisaniu blurbów, http://www.biuroliterackie.pl/przystan/ czytaj.php?site=260&co=txt_1344 [dostęp 30.09.2012].

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

101

Strona końc.:

117

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48374 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2014-10-03

Liczba wyświetleń treści obiektu:

802

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/65754

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji