Object

Title: Semantyczne rytuały Olgi Freudenbergi Izraila Frank-Kamienieckiego

Creator:

Brzostowska-Tereszkiewicz, Tamara

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria XVI (2010)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. Adam i Purusza. Makrokosm i mikrokosm w iudiejskoj i indijskoj kosmogonii, w: Pamiati akadiemika N. Marra (1864-1934): sbornik statiej, red. I. Mieszczaninow, Moskwa-Leningrad 1938.
2. W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa. Marr i marrizm, Moskwa 1991, s. 33.
3. J. Arch Getty, "Samokritika" Rituals in the Stalinist Central Committee, 1933–38, "Russian Review" 1999, vol. 58/1.
4. K. Bogdanow, Ritorika rituała. Sowietskij socyolekt w etnolingwisticzeskom oswieszczenii, "Antropołogiczeskij forum" 2008, nr 8.
5. N. Braginskaja, Ot sostawitiela, w: O. Freudenberg, Mif i litieratura driewnosti, sostawlenije, podgotowka tieksta, kommientarij i poslesłowije N. Braginskoj, Moskwa 1978, s. 574.
6. N. Braginskaja, Poslesłowije k wtoromu izdaniju, w: O. Frejdenberg [Freudenberg], Mif i litieratura driewnosti, 2-je izd., isprawlennoje i dopołniennoje. Sostawlenije, podgotowka tieksta, kommientarii i poslesłowije N. Braginskoj, Moskwa 1998, s. 750.
7. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Językoznawcza utopia Nikołaja Jakowlewicza Marra oraz jej realizacje w rosyjskim literaturoznawstwie paleontologicznym i poezji futurystycznej, "Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego" 2007, nr 47: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. 2.
8. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Obraz-pojęcie-narracja: "noologia" Olgi Michajłowny Frejdenberg, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004, s. 252-281.
9. B. Buchsztab, Fiłosofija "zaumnogo jazyka" Chlebnikowa, wstup. stat’ja, podgot. tieksta, priłoż. i kommient. S. Starkinoj, "Nowoje Litieraturnoje Obozrenije" 2008, nr 89.
10. W. Chlebnikow, Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904-1916, wybrał, przełożył i przypisami opatrzył A. Pomorski, Warszawa 2005, s. 32.
11. L. Debaker, J. Szyłkow, Jazyk, mif i mietafora (o paleosemanticzeskoj koncepcii I. G. Frank-Kamienieckogo), "Wiecze. Almanach russkoj fiłosofii i kul’tury", Sankt-Pietierburg 2002, wypusk 13.
12. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.
13. L. Flecka, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. z niem. M. Tuszkiewicz, wst. do wyd. pol. Z. Cackowski, Lublin 1986.
14. I. Frank-Kamienieckij, Itogi kollektiwnoj raboty nad sjużetom Tristana i Isol’dy, w: Sumierki lingwistiki: Iz istorii otieczestwiennogo jazykoznanija. Antołogija, sost. W. Bazylew i W. Nieroznak, red. W. Nieroznak, Moskwa 2001, s. 351.
15. I. Frank-Kamienieckij, K woprosu o razwitii poeticzeskoj mietafory, w: S. Awierincew, I. Frank-Kamienieckij, O. Freudenberg, Ot słowa k smysłu. Problemy tropogeneza, Moskwa 2001.
16. I. Frank-Kamienieckij, Woda i ogon’ w biblejskoj poezii (Otgołoski jafieticzeskogo mirosoziercanija w poeticzeskojrieczi Biblii), w: I. Frank-Kamienieckij, Kolesnica Jegowy. Trudy po biblejskoj mifołogii, red. G. Szełogurowa, I. Pieszkow, Moskwa 2004, s. 149.
17. O. Freudenberg, Realizacje światopoglądu pierwotnego. Formy rytmiczno–słowne, tłum. A. Pomorski, w: Semantyka kultury, red. D. Ulicka, wst. W. Grajewski, Kraków 2005, s. 187.
18. O. Frejdenberg [Freudenberg], Thamyris, "Jafieticzeskij sbornik" 1927, t. 5.
19. O. M. Freudenberg, Wjazd do Jerozolimy na ośle. O mitologii i ewangelii, tłum. K. Rutkowski, w: Semantyka kultury, red. D. Ulicka, wst. W. Grajewski, Kraków 2005.
20. O. Freudenberg, Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XII, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: Semantyka kultury, Kraków 2005, s. 278.
21. A. Kublik, Olga M. Freudenberg - od mitu do literatury, "Przegląd Humanistyczny" 1987, nr 11.
22. W. Glebkin, Rituał w sowietskoj kulturie, Moskwa 1998.
23. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990 oraz Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992.
24. M. Głowińskiego, Peereliada: Komentarze do słów 1976-1981, Warszawa 1993, s. 174.
25. M. Głowiński, Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, Warszawa 1968.
26. W. Hofmann, Zagadnienia analizy strukturalnej, tłum. S. Michalski, w: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 526.
27. W. Iwanow, Pierwaja triet’ dwadcatogo wieka w russkoj kulturie: mudrost’, razum, iskusstwo, w: W. Iwanow, Izbrannyje trudy po semiotikie i istorii kultury, t. 6: Istorija nauki: Niedawnieje proszłoje (XX wiek), Moskwa 2009, s. 51.
28. T. W. Jennings, On Ritual Knowledge, "The Journal of Religion" 1982, vol. 62/2.
29. D. I. Kertzer, Ritual, Politics and Power, New Haven 1988.
30. J. Kordys, Wierzyć i wiedzieć, w: J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii sztuki, Kraków 2006.
31. C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, tłum. A. Zajączkowski, Warszawa 1969, s. 233.
32. M. Lipowieckij, Skazkowłast’: "Tarakaniszcze" Stalina, "Nowoje Litieraturnoje Obozrienije", 2000, nr 45.
33. J. Łotman, O. M. Frejdenberg kak issledowatiel kultury, "Trudy po znakowym sistiemam", Tartu 1973, z. 6.
34. W. Majakowskij, Połnoje sobranije soczinienij w 13 tomach, Moskwa 1955-1961, t. 1: Stichotworienija, tragiedija, poemy i stat’i 1912-1917 godow, podgot. tieksta i primiecz. W. Katanjan, red. Z. Papiernyj, 1955, s. 43.
35. N. Marr, Isztar’ (ot bogini matriarchalnoj Afriewrazii do gieroini lubwi fieodalnoj Jewropy), w: N. Marr, Izbrannyje raboty w piati tomach, t. 3: Jazyk i obszczestwo, podgotow. k pieczati W. Aptekar’ Moskwa-Leningrad 1934, s. 307.
36. P. Osęka, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944-1956, Warszawa 2006.
37. N. Perlina, Ol’ga Freidenberg’s Works and Days, Bloomington, Indiana 2002.
38. I. Pieszkow, Ritorika mifa w żanrie poetiki, w: O. M. Frejdenberg [Freudenberg], Poetika sjużeta i żanra, podgotowka tieksta i obszczaja red. N. W. Braginskoj, Moskwa 1997, s. 434.
39. A. Puszkin, Uczty podczas dżumy, w: A. Puszkin, Dramaty, tłum. S. Pollak, wst. L. Gomolicki, Łódź 1947, s. 241–252.
40. R. A. Rappaport, The Obvious Aspecst of Ritual, "Cambridge Anthropology" 1973, vol. 2/1.
41. J. Rasskazow, Proba smiecha (O morfołogii komiczeskogo W. Proppa), w: W. Propp, Problemy komizma i smiecha, s. 264-265.
42. Razłuka kak mietafora smierti w mifie i w poezii, "Izwiestija AN SSSR" 7, Leningrad 1935, nr 2.
43. Readings in Ritual Studies, ed. R. L. Grimes, Upper Saddle River, NJ 1996.
44. Sankt-Pietierburgskij Filiał Archiwa Rossijskoj Akadiemii Nauk (SPFA RAN) fond 800, opis 3, jed. chranienija 611, l. 139.
45. Sjużet Tristana i Isol’dy w mifołogiemach egejskogo otriezka Sriediziemnomorija, w: Celewaja ustanowka kollektiwnoj raboty nad sjużetom Tristana i Isol’dy. Tristan i Isol’da. Ot gieroini lubwi fieodal’noj Jewropy do bogini matriarchal’noj Afriewrazii, kollektiwnyj trud Siektora siemantiki i folkłora, red. N. Marr, Leningrad 1932.
46. M. Szachnowicz, O sbornikie 'Kolesnica Jegowy" I. G. Frank-Kamienieckogo, "Asiatica. Trudy po fiłosofii i kulturie Wostoka", Sankt–Pietierburg 2005, wypusk 1.
47. D. Tamarczenko, Litieraturowiedienije i "jafietidołogija", "Litieraturnyj Leningrad" 1935, nr 2.
48. M. Wajskopf [Weisskopf], Morfołogija stracha, "Nowoje Litieraturnoje Obozrienije" 1997, nr 29, s. 53-58.
49. M. Wajskopf [Weisskopf], O knigie Proppa "Morfołogija skazki", "Nowoje Litieraturnoje Obozrienije", 1996, nr 24.

Relation:

Napis

Volume:

16

Start page:

29

End page:

41

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54114 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jun 1, 2015

Number of object content hits:

123

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65758

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information