Object

Title: Między "sacrum" a "profanum". Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego

Creator:

Szczot, Monika

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria XVI (2010)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. G. Anderson, The Second Sophistic. A Cultural Phenomenon in The Roman Empire, London and New York 1993, s. 47-48. ; 2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 164-185. ; 3. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, Kraków 1948, s. 165-167. ; 4. M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografia literacka, Kraków 1975, s. 441-442. ; 5. E. Courtney, Parody and Literary Allusion in Menippean Satire, "Philologus" 1962, t. 106, s. 86-100. ; 6. M. Cytowska, Od tłumacza, w: Erazm z Rotterdamu, Rozmowy potoczne, tłum. M. Cytowska, Warszawa 1962, s. 5-9. ; 7. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, oprac. I. Krońska, Warszawa 1982, s. 364. ; 8. P. Dronke, Verse with Prose. From Petronius to Dante. The Art and Scope of the Mixed Form, Cambridge, Mass.-London 1994. ; 9. L. Giangrande, The Use of Spoudaiogeloion in Greek and Roman Literature, The Hague-Paris 1972. ; 10. K. Holzman, Studia o technice literackiej i osobowości twórczej Lukiana, Warszawa 1988, s. 21-62. ; 11. R. L. Hunter, Menippus, w: Oxford Classical Dictionary, ed. by S. Hornblower, A. Spawforth, Oxford-New York 1996, s. 959-960. ; 12. A. M. Komornicka, Dialog, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" t. 24: 1981, z. 1 (46), s. 95-103. ; 13. I. Krasicki, Lucjan, w: I. Krasicki, Dzieła, t. 7, Wrocław 1824, s. 137. ; 14. I. Krasicki, Rozmowy zmarłych, wst. i koment. Z. Libera, Warszawa 1987, s. 89 (Mała Biblioteka Literatury Polskiej). ; 15. I. Krasicki, Życia zacnych mężów z Plutarcha, w: I. Krasicki, Dzieła, t. 9, Wrocław 1824, s. 255. ; 16. J. Kristeva, Słowo, dialog i powieść, tłum. W. Grajewski, w: Bachtin. Dialog. Język. Literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983, s. 394-418. ; 17. B. Kupis, Diatryba cynicko-stoicka a diatryba sekstyjczyków w Rzymie, "Meander" R. 55: 2000, z. 2, s. 139-151. ; 18. B. Kupis, Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku "Sentencji" Sekstusa, "Meander" R. 55: 2000, z. 3, s. 203-219. ; 19. J. Legowicz, Filozofia okresu Cesarstwa Rzymskiego. Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie, Warszawa 1962, s. 50. ; 20. J. Legowicz, Historii filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986, s. 475-476. ; 21. Z. Leśnodorski, Lucjan w Polsce, Kraków 1933, s. 48-51. ; 22. Z. Leśnodorski, Świat starożytny w twórczości Ignacego Krasickiego, w: Księga referatów na Zjazd Naukowy im. I. Krasickiego, red. L. Bernacki, z. 2, Lwów 1936, s. 351. ; 23. Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2, Lublin 2005, s. 792. ; 24. Lukian, Dialogi, tłum. M. K. Bogucki, wst. i koment. W. Madyda, t. 1, Wrocław 1960, s. 8-9 (Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej, t. 7). ; 25. W. Madyda, Skala wartości w dziele Lukiana, "Meander" R. 17: 1962, z. 10, s. 523. ; 26. T. Mandybur, Ignacy Krasicki w stosunku do Lucjana i Erazma z Rotterdamu, "Ateneum" 1891, t. 4 (64), s. 54-55. ; 27. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 123-150. ; 28. R. Przybylski, Katabaza księcia arcybiskupa gnieźnieńskiego, w: R. Przybylski, Klasycyzm czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Gdańsk 1996, s. 119-148. ; 29. D. A. Russel, Greek Declamation, Cambridge 1983, s. 9-12. ; 30. J. Schnayder, Przegląd greckich miniatur, "Eos" R. 55: 1965, s. 81-95, 271-276. ; 31. T. Sinko, De Luciani libellorum ordine et mutua ratione, "Eos" R. 14: 1908, s. 115. ; 32. T. Sinko, Literatura grecka, t. 2, cz. 1, Kraków 1974, s. 22-23. ; 33. Z. Sinko, Oświeceni wśród Pól Elizejskich. Rozmowy zmarłych - recepcja - twórczość oryginalna, Wrocław 1976, s. 168-169 (Studia z Okresu Oświecenia t. 14). ; 34. T. Sinko, O tzw. diatrybie cyniczno–stoickiej, "Eos" R. 21: 1916, s. 21-63. ; 35. S. Skrzyniarz, Hades mityczny, w: S. Skrzyniarz, Hades. Recepcja, sens ideowy i przemiany obrazu pogańskiego boga w sztuce bizantyńskiej, Kraków 2002, s. 15-38. ; 36. J. Styka, Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej. Estetyka satyry republikańskiej. Estetyka neoteryków, Kraków 1994, s. 70. ; 37. M. Szarmach, Druga Sofistyka, w: Literatura Grecji starożytnej, Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2, Lublin 2005, s. 323-324. ; 38. J. Szujskiego, Lukian z Samosaty zwany Wolterem starożytnym, w: Lukian, Wybrane pisma, tłum. M. K. Bogucki, t. 1, Kraków 1906 (Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej, nr 1). ; 39. J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Wrocław 1997 (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 197). ; 40. B. L. Ullman, Satura and Satire, "Classical Philology" VIII, 1913, s. 189.

Relation:

Napis

Volume:

16

Start page:

269

End page:

280

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54099 ; oai:rcin.org.pl:54099 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jun 1, 2015

Number of object content hits:

544

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65773

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information