Object

Title: Romantyczna parabola polityczna w "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego

Creator:

Puzio, Katarzyna

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria XV (2009)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Aleksandrowicz, Figura kamienia w kulturze polskiej przełomu XVIII i XIX wieku, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 31, Wrocław 1991, s. 219.
2. A. Aleksandrowicz, Puławski historyzm i preromantyzm (Puławy w latach 1769-1831), w: Puławy dawne i nowe, koordynacja J. Trześniak, Lublin 1987.
3. J. Banach, Zygmunta Vogla "Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych… z roku 1806". Początki historyzmu i preromantyzmu w polskiej ilustracji, w: Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy XVIII i XIX wieku, red. J. Białostocki, Warszawa 1967, s. 133.
4. A. Bagłajewski, Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio FF, 1989.
5. S. Czarnowski, Dzieła, t. 3, Studia z dziejów kultury celtyckiej. Studia z dziejów religii, Warszawa 1956, s. 222.
6. G. Czernicki, Odrzykoń, "Tygodnik Ilustrowany", 1866 nr 362, s. 99-102.
7. M. Eliade, Traktat o historii religii, Łódź 1993, s. 261-262.
8. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej, w: M. Głowiński, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Prace wybrane, t. 3, Kraków 1998.
9. S. Goszczyński, Dzieła zbiorowe, wyd. Z. Wasilewski, t. 3, Lwów [br.], s. 239-240.
10. S. Goszczyński, Dzieła zbiorowe, t. 4, Lwów 1911, s. 4.
11. S. Goszczyński, Trzy struny. Wiersze z lat 1824-1838, Oddział I, Strasburg 1839, s. 72.
12. M. Inglot, Carska cenzura w latach 1831-1850 wobec arcydzieł, "Ze Skarbca Kultury" 1965, z. 17, s. 28.
13. M. Inglot, Wstęp, w: S. Goszczyński, Król zamczyska, oprac. M. Inglot, Wrocław 1961 (BN I 50), s. XVIII.
14. M. Janion, Artysta romantyczny wobec narodowego "sacrum", w: Sztuka XIX wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. H. Lisińska, Warszawa 1979, s. 18.
15. M. Janion, Kuźnia natury, w: M. Janion, Problemy polskiego romantyzmu, seria 2, Wrocław 1974, s. 39-41.
16. M. Janion, Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich, w: M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 74.
17. M. Janion, Wykład o "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego, "Kresy" 2006, nr 4.
18. T. Kostkiewiczowa, Poezja patriotyczna końca XVIII wieku. Główne komponenty leksyki, "Pamiętnik Literacki" 1978, z. 1, s. 134.
19. K. Kowalski, Z. Krzak, Tezeusz w labiryncie, Wrocław 1989, s. 80.
20. G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1995, s. 12.
21. G. Królikiewicz, Wawel w polskiej poezji romantycznej, w: Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, red. W. Bałus, Kraków 1991.
22. J. Krzyżanowski, W wieku Reja i Stańczyka. Szkice z dziejów odrodzenia w Polsce, Warszawa 1958.
23. A. Martuszewska, Ezopowy język, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.
24. A. Martuszewska, Porozumienie z czytelnikiem (o "ezopowym" języku powieści pozytywistycznej), w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 208.
25. A. Mickiewicz, O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych, w: A. Mickiewicz, Pisma prozą, cz. 2, red. J. Krzyżanowski, oprac. L. Płoszewski, Warszawa 1955.
26. M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Łódź 1945, s. 67.
27. I. Opacki, "W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995, s. 217.
28. Ż. Pauli, Zamek odrzykoński, w: Album na cześć pogorzelców, Wiedeń-Lwów 1844, s. 101–107.
29. R. Przybylski, Ogrody romantyków, Kraków 1978, s. 56.
30. Romantyczne wędrówki po Galicji, wyb. i oprac. A. Zieliński, Wrocław 1987.
31. J. Rosnowska, Goszczyński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1977, s. 333.
32. A. Ryszkiewicz, Alegorie i satyry na kilka momentów z historii Polski przełomu XVIII i XIX wieku, w: Ikonografia romantyczna, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977, s. 246.
33. L. Siemieński, Zamek Odrzykoń, "Tygodnik Ilustrowany", 1861, nr 82, s. 145-146.
34. J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień–Sławińska, Wrocław 1978, s. 21.
35. J. Szacki, Tradycja: przegląd problematyki, Warszawa 1971, s. 33.
36. K. Ujejski, Wiadomość o zamku odrzykońskim, w: Kalendarz Powszechny Juliusza Wildta, Kraków 1861, s. 42-52.
37. F. Wężyk, Okolice Krakowa, Kraków 1820.
38. A. Witkowska, Śmierć Polonii, "Teksty" 1979, z. 3.
39. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Polityka i romantyczne struktury powieściowe, Lublin 1986, s. 143-147.
40. F. Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977, s. 73.

Relation:

Napis

Volume:

15

Start page:

125

End page:

139

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54138 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 1, 2015

Number of object content hits:

401

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65845

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information