RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wśród oracji komicznych XVII wieku

Creator:

Barłowska, Maria

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Akty, otnosjasciesja k istorii Juźnoj i Zapadnoj Rossii, t. 2, St. Peterburg 1865, nr 158, s. 188-190.
2. T. Banaś, Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku, Katowice 2007, s. 215-221.
3. M. Barłowska, Oddawanie panny z przyganą: frantowskie i nie tylko, w: Sarmackie theatrum III. Studia historycznoliterackie, red. R. Ocieczek, M. Walińska, Katowice 2006, s. 97-118.
4. W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 138.
5. R. Grześkowiak, Czterech autorów "Czwartaka": czworak filologiczny, w: R. Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów", Gdańsk 2003, s. 129-134.
6. E. Kotarski, Polska polityczna proza publicystyczna XVI i XVII wieku wobec tradycji retorycznej, w: Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Wrocław 1984, s. 64—65.
7. Księcia Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego sprawy wojenne i polityczne (1621-1632), Paryż 1859, s. 699.
8. M. Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec uyznań reformacyjnych, Białystok 2004, s. 94.
9. W. Łastowski, Historja biełaruskaj (kryuskaj) knihi, Kowno 1926, s. 446-449.
10. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1977, s. 237-240.
11. Mowę w Trybunale Koronnym Księdza Hadziewicza na jedno oko niewidomego, ekskuzując się, że dziewczynę za chłopca chował, za co do wieży był skazany, lecz tymi eliberował się słony, rkps BN BOZ 1282, s. 5.
12. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki o dawnej Polszcze..., t. 2, Warszawa 1822, s. 477-479.
13. K. Opaliński, Satyry, opr. L. Eustachiewicz, Wrocław 1953 (BN I 147), s. 38-39 (satyra 6 ks. I, w. 65-72).
14. Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2: Proza, wyd. J. Czubek, Kraków 1918, s. 260.
15. Pseudo-Melesko, A Ukrainian Apocryphal Parliamentary Speech of 1615-1618, ed. B. A. Struminsky, Cambridge, Massachusetts 1984.
16. A. S. Radziwiłł, Mowa Księcia Jegomości Pana Kanclerza W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego] oddając Jej M[ość] Pannę Chorążankę Koronną przy szlubie, rkps Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów II, ks. 15, s. 284.
17. A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, tł. i opr. A. Przyboś, R. Żelewski, t. 1, s. 109-112, 444-445.
18. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, t. 8, Warszawa 1887, s. 60-61.
19. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII w., red. A. Rachuba, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, Warszawa 2003, s. 88.
20. J. Tazbir, Żale pana Mieleszki, w: J. Tazbir, Falsyfikaty historyczno-literackie, Poznań 2002, s. 58-60.
21. M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia — obrzęd — źródła, rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r.; prac. dokt. BUW nr 899, s. 369-372, 377-379.
22. I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999.
23. Vestnik Jugo-Zapadnoj i Zapadnoj Rossii, 1, Kijów 1862, cz. 1, s. 91-97.
24. M. Walińska, Mitologia w staropolskich cyklach sielankowych, Katowice 2003, s. 66-71.
25. T. Wasilewski, Mieleszko (Meleszko) Jan Eliasz h. Korczak, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław 1975, s. 769.
26. P. Wężyk-Widawski, Lekarstwo na uzdrowienie Rzeczypospolitej, Kraków 1603, nast. wyd. 1649.
27. H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995, s. 8.
28. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej, t. 8, Kraków 1851, s. 480-484.
29. M. Włodarski, Barokowa poezja epicedialna. Analizy, Kraków 1993, s. 78-82.
30. J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 1885, s. 131.
31. J. Ziembiński, Trzy końskie wiersze z epoki baroku: od hipologicznej fraszki do lirycznej pamiątki, w: Sarmackie theatrum III. Studia historycznoliterackie, red. R. Ocieczek, M. Walińska, Katowice 2006, s. 48-56.
32. J. Ziomek, Spójność teorii i teoria spójności, w: J. Ziomek, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980, s. 327.
33. K. Żukowska, Próba spojrzenia na staropolskie kazania humorystyczne, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" R. 27: 1982, s. 193.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

91

End page:

111

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55472 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 27, 2015

Number of object content hits:

272

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65930

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information