Object structure
Title:

Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach)

Subtitle:

Napis, Seria XIV (2008)

Creator:

Bolińska, Marta

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

therapeutic stories ; therapeutic fairy tales ; ludicism

References:

1. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia: czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz, Kraków 1982.
2. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej, Poznań 1972, s. 35-39.
3. A. Baluch, Bohater literacki w funkcji pośrednika, w: A. Baluch, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wrocław 1994, s. 71.
4. A. Baluch, Ceremonie literackie, a więc obrazy, zabawy i wzorce w utworach dla dzieci, Kraków 1996.
5. A. Baluch, Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005.
6. A. Baluch, Odkrywanie świata przedstawionego w literaturze (O regułach czytania prozy narracyjnej przez dziecko), w: A. Baluch, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wrocław 1994, s. 27.
7. A. Baluch, Od prostych form do arcydzieła, w: A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993, s. 69.
8. A. Baluch, O królewnie odbitej w zwierciadle natury, w: A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993, s. 34.
9. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, t. 1-2, tł. D. Danek, Warszawa 1985, s. 41-42.
10. M. Bolińska, Historia o Agacie — bajka dziecięca?, w: M. Bolińska, Przez "Świat Młodych" do literatury. O prozie Janusza Domagalika, Kielce 2004.
11. M. Bolińska, Od narracji baśniowej po głosowy teatr Marii Konopnickiej (o retorycznych wartościach literackiej baśni), w: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, Białystok 2004, s. 351-370.
12. M. Bolińska, Powieść to też labirynt, czyli Dorota Terakowska o sobie i swoich książkach, w: Wokół literatury i kultury. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu w roku Jubileuszu, red. J. Dętka, M. Kątny, S. Rogala, Kielce 2005, s. 25-35.
13. I. Borecka, Biblioterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej, Wrocław 1997.
14. D. Brett, Opowiadania dla twojego dziecka, tł. M. Majchrzak, Gdańsk 1998.
15. R. Caillois, Gry i ludzie, tł. A. Tatarkiewicz, M. Żukowska, Warszawa 2001, s. 71.
16. J. Cieślikowski, Baśń synkretyczna, w: J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975, s. 71.
17. J. Cieślikowski, Sposoby istnienia bajki dziecięcej, w: J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975, s. 207.
18. J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Wrocław 1967, s. 7.
19. Dziecko w zabawie i świecie języka, red. A. Brzezińska, T. Czuba, G. Lutomski, B. Smykowski, Poznań 1995.
20. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1968.
21. E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004.
22. K. Krasoń, Baśniowe odkrwanie znaczeń jako wspomaganie rozwoju dziecka, w: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002.
23. K. Krasoń, Obrazkowe oswajanie świata, "Guliwer" 1999, nr 5.
24. D. Kubicka, Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Kraków 2003.
25. A. Lazarus, Wyobraźnia w psychoterapii, Gdańsk 2000, s. 11, 108.
26. G. Leszczyński, Książka dla dziecka a myślenie symboliczne. Antoine de Saint-Exupery, w: G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca, Warszawa 2003, s. 101-108.
27. J. Ługowska, Funkcje motywów baśniowych w "Opowieściach z Narnii", "Literatura Ludowa" 1989, nr 2, s. 3-13.
28. E. Małkiewicz, Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi, w: Wspomaganie rozwoju, red. B. Kaja, Bydgoszcz 1997, s. 273.
29. M. Molicka, Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznań 2000.
30. M. Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002, s. 153-217.
31. G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, tł. A. i M. Kocmajor, Gdańsk 2005.
32. I. Osuchowska, Wykorzystanie bajek i baśni w psychoterapii dzieci i młodzieży, w: Baśń i dziecko, red. H. Skrobiszewska, Warszawa 1978.
33. G. Ortner, Bajki na dobry sen, tł. Z. Dalewski, Warszawa 1996.
34. F. Queyrat, Gry i zabawy dziecięce. Studium nad wyobraźnią dzieci, tł. M. Rodysowa, Warszawa 1905, s. 79.
35. W. Sikorski, Wychowanie fizyczne, w: Encyklopedia wychowawcza, t. 2, cz. 1, Warszawa b.r., s. 1013-1014.
36. K. Szeliga, Historia Guziołka, czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 2005, s. 11.
37. W. Szulc, Biblioterapia. Stan badań, "Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej" 1991, nr 345.
38. W. Szulc, Kulturoterapia — wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie, Poznań 1994.
39. W. Szulc, Sztuka w służbie medycyny. Od Antyku do Postmodernizmu, Poznań 2001.
40. Teatr jako zabawa i gra, w: Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński i in., Bielsko-Biała 2007, s. 20-21.
41. A. Włodarczyk, Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty, Kraków 2007.
42. H. Wrona-Polańska, Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela, Kraków 2003.

Relation:

Napis

Volume:

14

Start page:

447

End page:

460

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: