Object

Title: Doświadczanie kulturowych wizualizacji. Antropologia (re)konstrukcji

Creator:

Leśniakowska, Marta

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Th. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz, Czytelnik, Warszawa 1994.
2. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Kraków 2004.
3. J. Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb., opr. i wstęp R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997, s. 177-178.
4. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007, s. 54.
5. W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wyb., oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.
6. W. Benjamin, O pojęciu historii, przeł. K. Krzemienowa, w: tenże, Anioł historii, s. 416.
7. G. Böhme, Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przeł. J. Merecki, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002.
8. I. Calvino, Miasta niewidzialne, przeł. A. Kreisberg, Collegium Collumbinum, Kraków 2005.
9. S. Czerniak, Pomiędzy szkołą Frankfurcką a postmodernizmem. Antropologia filozoficzna Gernota Böhmego na tle klasycznych stanowisk antropologii filozoficznej XX wieku, przedm. do: G. Böhme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne [wykłady z Darmstadt], przeł. P. Domański, przedm. i red. nauk. przekładu S. Czerniak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998, s. VII-XLVII.
10. G. Didi-Huberman, Génie du non-lieu. Air, poussière, empreinte, Hantise, Paris 2001, s. 9.
11. J. Donald, Imagining the Modern City, University of Minnesota Press, Minnesota 1999, s. 8, 17, cyt. za: J. Wolff, Kobiety i nowoczesne miasto. Refleksje na temat flaneuse, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, red. A. Budak, Kraków 2002, s. 260.
12. M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, "Teksty Drugie" 2005 nr 6, s. 120.
13. M. Heim, Erotyczna ontologia cyberprzestrzeni, w: Widzieć, myleć, być. Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001, s. 287.
14. Hans Hilebrandt we wstępie do niemieckiego wydania Le Corbusiera, Urbanisme Staedtebau (Berlin–Leipzig 1929, za: N. Gutschow, B. Klein, Zagłada i Utopia, s. 15.
15. J.A. Isaak, Representation and its (Dis)contents, "Art History" 1989 nr 3, s. 362-366.
16. B. Korzeniecki, Medializacja i mediatyzacja pamięci - nośniki pamięci i ich rola w kształtowaniu pamięci przeszłości, "„Kultura współczesna"” 2007 nr 3, s. 5-23.
17. Le Corbusier, Urbanisme, 1925, cyt. za: N. Gutschow, B. Klein, Zagłada i Utopia. Urbanistyka Warszawy w latach 1939-1945, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 1995, s. 15.
18. L. Manovich, Ku archeologii ekranu komputerowego, w: Widzieć, myleć, być. Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001, s. 187.
19. T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, s. 107.
20. M. Miczka-Pajestka, Podmiot i jego cyfrowa egzystencja, w: Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowiecki, Universitas, Kraków 2005, s. 421.
21. S. Sontag, Fascynujący faszyzm, "„Magazyn Sztuki" 1996 nr 12, s. 123-136.
22. A. Turowski, Ekran miasta, w: Aleksandra Polisiewicz Wartopia, Berlin - 518, Moskwa - 1122, Katalog wystawy, Galeria Le Guerr, Warszawa 2006-2007, s. 63-64.
23. J. Walewska, Wirtualność jako przyszłość mediów. Spojrzenie estetyczno-filozoficzne, "Pośrodku. Pismo Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ", Kraków 2006, s. 18-23.
24. W. Welsch, Procesy estetyzacji - zjawiska, rozróżnienia, perspektywy, w: tegoż, Estetyka poza estetyką, przeł. K. Guczalska, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2005, s. 51.
25. Współczesna rehabilitacja estetyki przyrody. Na marginesie projektu Gernota Böhmego. Dyskusja redakcyjna, "Sztuka i Filozofia" 2004, s. 5-54.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

11

End page:

31

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49742 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 14, 2014

Number of object content hits:

869

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66074

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information