Object

Title: Intersubiektywność i literatura

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Antas, Gesty - obrazy pojęć i schematy myśli, w: Ikoniczność znaku. Słowo - przedmiot - obraz - gest, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2006, s. 181-211.
2. J. Antas, A. Załazińska, Mentalne ciało, w: Język trzeciego tysiąclecia, red. M. Dąbrowska, Tertium, Kraków 2005, s. 115-134.
3. S. Baron-Cohen, Mindblindness. An Essay on Autism and Theory of Mind, MIT Press, London-Cambridge MA 1995.
4. W. Bolecki, Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm, "Teksty Drugie" 2001 nr 5.
5. M. Bortolussi, P. Dixon, Psychonarratology. Foundations for the Empirical Study of Literary Response, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2003.
6. B. Boyd, Fiction and Theory of Mind, "Philosophy and Literature" 2006 vol. 30 no 2.
click here to follow the link
7. J. Bremer, Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
8. Ch. Butler, Pleasure and the Arts. Enjoying Literature, Painting, and Music, Oxford University Press, Oxford-New York 2005.
9. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton 1978.
10. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000.
11. D. Danek, Dzieło a umysł, w: Słowacki mistyczny, red. M. Janion, M. Żmigrodzka, PIW, Warszawa 1981.
12. D. Danek, Integracja nauk a zagadnienia umysłu, w: Problemy nauk o kulturze, red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 183-195.
13. D. Danek, Język, dzieło literackie, umysł, „Pamiętnik Literacki” 1980 z. 4.
14. D. Danek, Literatura i psychologia, w: Autor, podmiot literacki, bohater, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, s. 7-30.
15. M. Davies, T. Stone, Folk Psychology and Mental Simulation, w: Current Issues in Philosophy of Mind, ed. by A. O'Heara, "Royal Institute of Philosophy Supplement" Cambridge 1998 vol. 43, s. 53-82.
16. C. Emmott, Narrative Comprehension. A Discourse Perspective, Clarendon Press-Oxford-University Press, London-Oxford 1999.
17. J.H. Flavell, Theory of Mind. Retrospect and Prospect, "Merrill-Palmer Quarterly" 2004 vol. 50.
click here to follow the link
18. M. Fludernik, Toward a „Natural” Narratology, Routledge, New York-London 1996.
click here to follow the link
19. Formy reprezentacji umysłowych, red. R. Piłat, M. Walczak, Sz. Wróbel, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
20. E. Freund, The Return of the Reader. Reader-Response Criticism, Methuen, London-New York 1987.
21. V. Gallese, The Manifold Nature of Interpersonal Relations. The Quest for a Common Mechanism, Philosophical Transactions, "Biological Sciences" vol. 358 no 1431.
22. P. Gardenfors, Evolutionary and Developmental Aspects of Intersubjectivity, w: Consciousness Transitions. Phylogenetic, Ontogenetic and Physiological Aspects, ed. by H. Liljenström, P. Ärhem, Elsevier, Amsterdam-London 2007, s. 281-305.
23. R. Gerrig, Experiencing Narrative Worlds. On the Psychological Activities of Reading, Yale University Press, New Haven-London 1993, s. 17.
24. W. Gombrowicz, Ferdydurke, posł. W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995, s. 172.
25. C.A. Hamilton, R. Schneider, From Iser to Turner and Beyond: Reception Theory Meets Cognitive Criticism, "Style" 2002 vol. 36 no 4.
26. H. Hauptmeier, D. Meutsch, Empirical Research on Understanding Literature, "Poetics Today" 1989 vol. 10 no 3.
click here to follow the link
27. B. Hochman, Character in Literature, Cornell University Press, Ithaca, London 1985.
28. Individuals in Narrative Worlds. An Ontological Perspective, "Poetics Today" 1990 vol. 11 no 4 "Narratology Revisited II".
29. A. Jurecic, Mindblindness: Autism, Writing, and the Problem of Empathy, "Literature and Medicine" 2006 vol. 25 no 1.
click here to follow the link
30. H. Kardela, A. Kędra-Kardela, Punkt widzenia w utworze literackim. Kognitywna analiza narratologiczna utworu A. Zagajewskiego "W cudzym pięknie", w: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 55-71.
31. Konstruktywizm w badaniach literackich, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006.
32. B. Korte, Body Language in Literature, University of Toronto Press, London-Toronto 1997, s. 141.
33. D. Korwin-Piotrowska, Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach, Universitas, Kraków 2006.
34. K. Littau, Theories of Reading. Books, Bodies and Bibliomania, Polity, Cambridge 2006.
35. Z. Łapiński, Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia, "Teksty Drugie" 2002 nr 6.
36. Z. Łapiński, Ja-Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1985.
37. Z. Łapiński, O kategorii osobowości w badaniach literackich, "Roczniki Humanistyczne" 1971 z. 1.
38. Z. Łapiński, "Świat cały - jakże zmieścić go w źrenicy". O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia, w: Studia z teorii i historii poezji, seria II, red. M. Głowiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, s. 279-332.
39. U. Margolin, The Doer and the Deed. Action as a Basis for Characterization in Narrative, "Poetics Today" 1986 vol. 7 no 2.
click here to follow the link
40. D.S. Miall, D. Kuiken, The Form of Reading. Empirical studies of Literariness, "Poetics" 1998 vol. 28.
41. Mindreading. An Integrated Account of Pretence, Self-Awareness and Understanding Other Minds, ed. by S. Nichols, P. Stich, Clarendon Press, Oxford 2003.
42. Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
43. Naming and Believing. Practices of the Proper Name in Narrative Fiction, "Narrative" 2002 vol.10 no 2.
44. V. Nell, Lost in a Book. The Psychology of Reading for Pleasure, Yale University Press, New Haven-London 1988.
45. No Man is an Island, "Journal of Consciousness Studies" 2006 vol. 13 no 5.
46. U. Margolin, Cognitive Science, the Thinking Mind, and Literary Narrative, w: Narrative Theory and the Cognitive Sciences, s. 284.
47. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w komunikacji literackiej, w: tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria), Universitas, Kraków 1998, s. 100-116.
48. K. Opdahl, Emotion as Meaning. The Literary Case for How We Imagine, Bucknell University Press-Associated University Presses, London 2002, s. 60.
49. Other Intentions. Cultural Contexts and the Attribution of Inner States, ed. by L. Rosen, School of American Research Press, Santa Fe 1995.
50. A. Palmer, The Fictional Minds, University of Nebraska Press, Lincoln 2004.
51. A. Palmer, The Mind Beyond the Skin, w: Narrative Theory and the Cognitive Sciences, ed. by D. Herman, CSLI, Stanford 2003, s. 322-348.
52. S. Pinker, Toward a Consilient Study of Literature, „Philosophy and Literature” 2007 vol. 31 no 1.
click here to follow the link
53. J. Robinson, Deeper than Reason. Emotion and its Role in Literature, Music, and Art, Oxford University Press, Oxford 2005.
click here to follow the link
54. A. Rigney, The Point of Stories. On Narrative Communication and Its Cognitive Functions, "Poetics Today" 1992 vol. 13 no 2.
click here to follow the link
55. R. Schneider, Toward a Cognitive Theory of Literary Character. The Dynamics of Mental-Model Construction, "Style" 2001 vol. 35 no 4.
56. J. Sławiński, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, w: W kręgu zagadnień teorii powieści, red. tegoż, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1967, s. 7-30.
57. E. Spolsky, Elaborated Knowledge. Reading Kinesis in Pictures, „Poetics Today 1996 vol. 17 no 2.
click here to follow the link
58. E.R. Steinberg, The Stream of Consciousness and Beyond in „Ulysses”, Pittsburgh University Press, Pittsburgh 1975.
59. C. Surkamp, Perspective, w: Routledge Encyclopedia of Narratology, red. D. Herman i in., Routledge, London 2005, s. 423-425.
60. E. Tabakowska, Perspektywa, w: tejże, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1995, s. 70-76.
61. The Cambridge Companion to Narrative, ed. by D. Herman, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2007.
click here to follow the link
62. J. Trzebiński, Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Universitas, Kraków 2001.
63. V. Tumanov, Mind Reading. Unframed Direct Interior Monologue in European Fiction, Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1997.
64. M. Turner, Literary Mind. The Origins of Thought and Language, Oxford University Press, New York-Oxford 1996.
65. Understanding Other Minds. Perspective from Developmental Cognitive Neuroscience, ed. by S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, D.J. Cohen, Oxford University Press, Oxford 2000.
66. A. Whiten, J. Perner, Fundamental Issues in Mindreading, w: Natural Theories of Mind. Evolution, Development and Simulation of Everyday Mindreading, ed. by A. Whiten, Basil Blackwell, Oxford 1991, s. 1-17.
67. Why Language Matters for Theory of Mind, ed. by J.W. Astington i J.A. Baird, Oxford University Press, Oxford-New York 2005.
68. L. Zunshine, Why We Read Fiction? Theory of mind and the novel, Ohio State University Press, Columbus 2006.
69. U. Żegleń, Filozofia umysłu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

215

End page:

227

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49755 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 14, 2014

Number of object content hits:

789

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66091

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information