Obiekt

Tytuł: Mimesis – konteksty religijne

Twórca:

Zawadzki, Andrzej

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (2010)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Arystoteles, Fizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1986, 193 a – 193 b.
2. Arystoteles, O niebie, przeł. P. Siwek, PWN, Warszawa 1980, 268 a.
3. Ciceros, Verrinen, Leipzig–Berlin 1917, s. 54.
4. J. Derrida, Memoirs of the Blind. The Self – Portrait and the Other Ruins, trans. by P.-A. Brault and M. Naas, University of Chicago Press, Chicago–London 1993, s. 30.
5. Dionysius, z Halikarnasu Peri Deinarchou, w: Dionysiou Halikarnaseos Opuscula, Lipsiae MCMIV – MCMXXIX, vol. 1, s. 307.
6. M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M. i P. Rodakowie, KR, Warszawa 1998, s. 203.
7. P. Evdokimov L’uomo icona di Cristo, Milano 1984.
8. P. Evdokimov, Prawosławie, przeł. ks. J. Klinger, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2003, s. 236-239.
9. P. Evdokimov, Sztuka ikony, teologia piękna, przeł. M. Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999.
10. P.A. Florenski, Ikonostas i inne szkice, przekł. i przyp. Z. Podgórzec, wprow. H. Paprocki, Wydawnictwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997.
11. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, t. 1, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 40-113.
12. D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, WUJ, Kraków 2005.
13. H.-G. Gadamer, Sztuka i naśladownictwo, w: Rozum, słowo, dzieje, przeł. M. Łukasiewicz, wyb. i wstęp K. Michalski, PIW, Warszawa 1979.
14. G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis. Culture, Art, Society, transl. by D. Reneau, University of California Press, Berkeley 1995. Lukian z Samosate(Dialog o tańcu, przeł. J.W. Reiss, Min. Szkół Wyższych i Nauki, Warszawa 1951, s. 26).
15. Grecko-polski Nowy Testament, przeł. ks. prof. R. Popowski SDB, dr M. Wojciechowski, Vocatio, Warszawa 1993.
16. M. Heidegger, Czas światoobrazu, w: tegoż Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wyb., oprac, wstęp K. Michalski, tłum. różni, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 143.
17. M. Heidegger, O istocie i pojęciu fysis, w: tegoż Znaki drogi, tłum. różni, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 228-229.
18. M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, w: tegoż Drogi lasu, tłum. różni, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 43.
19. K. Kluza, Teologiczna hermeneutyka ikony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 25-35 oraz L. Uspenski Teologia ikony, s. 66.
20. E. Kobylińska, Psychoanaliza i nowoczesność, „Teksty Drugie” 2007 nr 1/2, s. 27-28.
21. E. Kuryluk, Weronika i jej chusta. Historia, symbolizm i struktura „prawdziwego obrazu”, WL, Kraków 1998.
22. E. Lévinas, L’humanisme de l’autre homme, Fata Morgana, Paris 1978, s. 69.
23. E. Lévinas, Ślad innego, w: Filozofia dialogu, wyb. i opr. B. Baran, Znak, Kraków 1991.
24. W. Łosski, Teologia mistyczna kościoła wschodniego, przeł. M. Sczaniecka, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1989, s. 100-118.
25. J.-L. Marion, Bóg bez bycia, przeł. M. Frankiewicz, wprow. K. Tarnowski, Znak, Kraków 1996, s. 27-48.
26. J.-L. Marion, L’idole et la distance, Paris 2007 (wyd. pierwsze 1977), s. 274-294.
27. Z. Mitosek, Mimesis i religia(O „Naśladowaniu Chrystusa” Tomasa à Kempis), w: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, red. Z. Mitosek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
28. J.-L. Nancy, Le vestige de l’art, w: tegoż Les Muses, Galilée, Paris 2001.
29. Orygenes Przeciw Celsusowi, przekł. i wstęp S. Kalinkowski, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1986, s. 408.
30. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, wstęp J. Keller, Thesaurus Press, Warszawa 1999.
31. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, opr. zespół biblistów polskich, Pallotinum, Poznań–Warszawa 1989.
32. Platon, Państwo. Z dodaniem siedmiu ksiąg praw, przekł., wstęp i obj. S. Witwicki, t. 2, PWN, Warszawa 1958, 597 B.
33. Plotyn, Enneady, przekł. i wstęp A. Krokiewicz, Warszawa 1959, V, 8, s. 308-309.
34. P. Ricoeur, Vers une théologie narrative: sa nécessité, ses resources et sa difficulté, w: L’hermeneutique biblique, présent. et trad. par F.-X. Amherdt, Éd. du Cerf, Paris 2001.
35. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976, s. 313.
36. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2: Estetyka średniowieczna, Arkady, Warszawa 1988, s. 47. Zob. też L. Uspenski Teologia ikony, s. 98.
37. J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Universitas, Kraków 2000.
38. J. Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 119-126, 175-200.
39. Trésor de la langue française. Dictionaire de la langue française du 19e et du 20e siècle, t. 16, sous la dir. de B. Quemada, Gallimard, Paris 1994, s. 1081.
40. L. Uspenski, Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, W drodze, Poznań 1993.
41. G. Vattimo, Historia zbawienia, historia interpretacji, przeł. A. Zawadzki, „Teksty Drugie” 2005 nr 4; P.C. Boni L’interpretation infini, Paris 1991.
42. A. Zawadzki, „W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie”. Metafora tańca w tradycji modernistycznej, „Pamiętnik Literacki” 1998 z. 3.
43. A. Zawadzki, Hermeneutyka śladu i hermeneutyka świadectwa, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz i A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

59

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49021 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2014-10-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

324

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/66128

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Zawadzki A. - Mimesis – konteksty religijne 2018-12-20

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji