RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury

Creator:

Januszkiewicz, Michał

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Augustyn Dialogi filozoficzne, oprac. W. Seńko, przeł. A. Świderkówna i in., Znak, Kraków 1999.
2. K. Ajdukiewicz, Definicje, w: tegoż, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1972.
3. M. Bachtin, Dialog, język, literatura. Głosy o Bachtinie, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, PWN, Warszawa 1983, s. 148.
4. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
5. D. Dabert, Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
6. F. Dostojewski Biesy, przeł. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Londyn-–Warszawa 1992, s. 649.
7. F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Gracz, przeł. G. Karski, Londyn 1992, s. 105.
8. H. Gosk, Wizerunek bohatera. O debiutanckiej prozie polskiej przełomu 1956 roku, Wydawnictwo UW, Warszawa 1992.
9. M. Januszkiewicz, Antybohater: kategoria modernistycznej literatury i antropologii literatury, w: Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2004.
10. M. Januszkiewicz, O pojęciu mimesis w „Poetyce” Arystotelesa, w: tegoż, W-koło hermeneutyki literackiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
11. M. Januszkiewicz, Pluralizm interpretacyjny, świadomość estetyczna, antybohater, bierność, cierpienie, dialog, w: Światłocienie świadomości, red. P. Orlik, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2002.
12. M. Januszkiewicz, Stanisław Dygat, Rebis, Poznań 1999.
13. M. Januszkiewicz, Świadomość człowieka podziemia. O „Notatkach z podziemia” Fiodora Dostojewskiego, w: Światłocienie świadomości, red. P. Orlik, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2002.
14. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury, „Poznañskie Studia Polonistyczne”, Poznań 1998.
15. M. Januszkiewicz, W kręgu antybohatera: acte gratuit - czyn nieumotywowany, Polonistyka” 2006 nr 10.
16. E. Kasperski, Między poetyką i antropologią postaci. Szkic zagadnień, w: Postać literacka. Teoria i historia, red. E. Kasperski, współred. B. Pawłowska-Jędrzyk, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1998, s. 10.
17. E. Kasperski, Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora–, Pułtusk–-Warszawa 2006.
18. M. Koterski, Dzień świra i inne monologi Adasia Miauczyńskiego na jedną lub więcej osób oraz rozmowa z Autorem „Achilles na piętnastym piętrze wieżowca”, Świat Literacki, Izabelin 2002, s. 193.
19. U. Kryska, Kryska Postaæ nihilisty w literaturze rosyjskiej XIX wieku, w: Postać literacka. Teoria i historia, red. E. Kasperski, współred. B. Pawłowska-Jędrzyk, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1998.
20. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981 z. 2.
21. R. Musil, Człowiek bez właściwości, przeł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer, posł. E. Nagonowski, PIW, Warszawa 1971, t.1, s. 80.
22. B. Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Żeleński, w ukł. i z przedm. J. Chevaliera, przygot. do dr., i przekł. przedm., uzupełnień i wariantów M. Tazbir, Pax, Warszawa 1996, s. 120-121.
23. Platon Obrona Sokratesa, w: tegoż, Dialogi, przeł. W. Witwicki, Antyk, Kęty 1999, t. 1, s. 572.
24. K. Ruta-Rutkowska, Arystofanejskość dramaturgii Mariana Pankowskiego, w: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. E. Kasperski, D. Ulicka, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr , Warszawa 2002, s. 429, 434.
25. J.-P. Sartre, Mdłości, przekł. i wstęp J. Trznadel, PIW, Warszawa 1974, s. 35.
26. L. Sokół, Wstęp, do: A. Strindberg, Wybór nowel, przeł. Z. Łanowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków 1985, s. XV.
27. L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, Czytelnik, Warszawa 2000.
28. C. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Znak, Kraków 2002.
29. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestie 1-26, przekł. i koment. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 1999, s. 74.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

60

End page:

78

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49027 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 17, 2014

Number of object content hits:

8 431

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66131

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information