Obiekt

Tytuł: Dmytro Doncew i Polska - dwa mity

Twórca:

Wojnar, Marek

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 1 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 131-152 ; Streszcz. ang, ros.

Bibliografia:

Łobodowski J., Dmytro Doncow. Życie i działalność, „Zeszyty Historyczne” z. 55, 1981. ; Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w Polsce w latach 1922‑1939, Kraków 2009. ; Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko‑sowieckie 1918‑1939, Warszawa 1994. ; Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942‑1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006. ; Poliszczuk W., Doktryna Dmytra Doncowa. Tekst. Analiza, Toronto 2006. ; Stryjek T., Europejskość Dmytra Doncowa, czyli o cechach szczególnych ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, [w:] Antypolska akcja OUN‑UPA 1943‑1944. Fakty i interpretacje, red. G. Motyka, D. Libionka, Warszawa 2002, s. 19‑32. ; Stryjek T., Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego, Toruń 2013. ; Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923‑1929, Kraków 1989. ; Wysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929‑1939, Lublin 2003. ; Wysocki R., Źródło twórczej inspiracji czy wróg? Obraz Polski i stosunków polsko‑ukraińskich w ujęciu Dmytra Doncowa, [w:] Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. M. Białokur, A. Szczepaniak, Opole‑Toruń 2009, s. 203‑217. ; Зайцев O., Український інтегральний націоналізм (1920‑1930‑ті роки). Нариси інтелектуальної історії, Київ 2013.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

49

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

131

Strona końc.:

152

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48369 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/49/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/49/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Nazwa wydania Data
Wojnar, Marek, Dmytro Doncew i Polska - dwa mity 2016-01-19

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji