Object structure

Title:

W poszukiwaniu utraconej wielkości

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2009)

Creator:

Bendarczuk, Monika ; Rudaś-Grodzka, Monika

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Polish Culture (1930s) ; Slavophilia ; Central Europe ; South-Slavic Nations

References:

1. L. André, O bezdziejowości w poezji. Rzecz o Adamie Asnyku, F. Hoesick, Warszawa 1930, s. 103, 145. ; 2. Anonim, Poeci jugosłowiańscy w przekładach Marii Znatowicz-Szczepańskiej, "Fantana" 1939 nr 1. ; 3. W. Biegański, Problemy sztuki narodowej, Warszawa 1937, s. 16. ; 4. J. Bielatowicz, Refleksje z podróży na Bałkany, „Prosto z mostu” 1936, nr 39. ; 5. J. Bielatowicz, Zborowcy w Jugosławii, "Prosto z mostu" 1936 nr 29. ; 6. M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, przeł. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 140-145. ; 7. M. Bobrownicka, Antyteza słowiańsko-europejska. Z problemów stereotypu, w: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1992. ; 8. W. Burkath, Katolicyzm w Bułgarii XVII w., "Kultura" 1938 nr 14. ; 9. W. Burkath, U źródeł kultury bułgarskiej, "Kultura" 1938 nr 7. ; 10. Catena Mundi (Rzecz o Półwyspie i światopoglądzie bałkańskim), "Myśl Narodowa" 1938 nr 54. ; 11. J. Danar, Europa Środkowa a Polska, "Falanga" 1938 nr 43. ; 12. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [1903], wprow. N. Tomczyk, wyd. 11, Norton, Wrocław 1996, s. 41-60. ; 13. K.S. Frycz, Na widowni (Europa środkowa musi być polską, nie niemiecką…), „Myśl Narodowa” 1938 nr 51. ; 14. A. Hłasko Pawlicowa, Z życia teatru bułgarskiego, "Gazeta Literacka" 1933 nr 4. ; 15. A. Jesionowski, Literatura młodzieżowa w Bułgarii, "Kultura" 1937 nr 23. ; 16. W. Kwasieborski, Polski romantyzm polityczny, "Ruch Młodych" 1935 nr 1. ; 17. D. Ljotić, Dialog z Żydem, "Prosto z mostu" 1936 nr 36. ; 18. A. Mickiewicz, Dzieła, t. X, Czytelnik, Warszawa 1955, s. 176-177. ; 19. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, wykład XVIII, w: tegoż, Dzieła, t. VIII, Czytelnik, Warszawa 1955, s. 228, 229. ; 20. Z. Niedziela, Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830-1848, PWN, Warszawa 1996, s. 54. ; 21. S. Niewiadomski, U źródeł dawnej cywilizacji polskiej, "Prosto z mostu" 1938 nr 38. ; 22. A. Nowaczyński, Uroda Jugosławii, "Prosto z mostu" 1937 nr 15-16. ; 23. G. Orwell, I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i felietonów, przeł. B. Zborski, Kraków 1990. ; 24. T. Parnicki, Katolicy w Bułgarii, "Kultura" 1939 nr 35. ; 25. S. Piasecki, Zadanie, które nas czeka, "Prostu z mostu" 1936 nr 46. ; 26. W. Pietrzak, Romantycy, "Młoda Polska" 1937 nr 1. ; 27. Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, przeł. M. Petryńska, Kraków 2001, s. 18-60. ; 28. Polska a Bułgaria, "Myśl Narodowa" 1938 nr 5. ; 29. Polska Trzech Mórz, "Falanga" 1938 nr 42. ; 30. Poszukiwanie wielkości, "Falanga" 1938 nr 35. ; 31. K. Pruszyński, Bałkan Bałkanu, "Słowo" 1938 nr 227. ; 32. K. Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii [1937], Czytelnik, Warszawa 1997, s. 254-255. ; 33. M. Rudaś-Grodzka, Europejska przygoda Słowian w świetle "Prelekcji paryskich" Adama Mickiewicza. Słowiańszczyzna zniewolona, w: Romantycy i Europa. Marzenia. Doświadczenia. Propozycje, red. M. Piwińska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006. ; 34. M. Rudaś-Grodzka, Słowiańszczyzna. Pamięć i zapomnienie w wykładach paryskich A. Mickiewicza i powieściach J.I. Kraszewskiego, "Konteksty" 2003 nr 1-2. ; 35. M. Ruszczyńska, Aktualna książka, "Ruch Młodych" 1935 nr 2. ; 36. M. Ruszczyńska, Ziewonia, Zielona Góra 2002, s. 97. ; 37. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, PIW, Warszawa 1991. ; 38. H. Siennicka, Uroda Jugosławii, Warszawa 1936, s. 239. ; 39. Stach z Warty, Krak, syn Ludoli, Katowice 1938, s. 10-11. ; 40. W. Staniszkis, Tworzymy styl nowej Polski, "Falanga" 1938 nr 46. ; 41. Z. Starowieyska-Morstinowa, Kamień i woda. Wrażenia z Jugosławii, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, Poznań 1936, s. 26. ; 42. W. Stiepanienko, "Kobiecość" i "męskość" w postrzeganiu kultury sąsiadów, "Kultura i Społeczeństwo" 1991 nr 2, s. 77. ; 43. Ż. SŠvrljugi, The Spectropoetics of Neo-Slave Narratives: The Case of Ismael Reed’s „Flight to Canada”, w: Postcolonial Dislocations: Travel, History, and the Ironies of Narrative, ed. by Ch.I. Armstrong, Ø. Hestetun, Oslo 2006, s. 137. ; 44. S. Szukalski, Ku Sławii przez Unię Młodych, "Krak" 1937 nr 1. ; 45. I. Szutowicz, Demonizm nad Polską i Europą (rzecz o bolszewizmie), Przemyśl 1931, s. 65-66. ; 46. D. Ugresić, Kultura kłamstwa, przeł. D.J. Ćirlić, Czarne, Wołowiec 2006, s. 178. ; 47. P. Vidal-Naquet, Czarny łowca, przeł. A. Wolicki, Prószyński i Sk-a, Warszawa 2003, s. 231. ; 48. A. Wacyk, Mit polski: Zadruga, Toporzeł, Wrocław 1991, s. 31. ; 49. W. Wasiutyński, Zadania Polski w Świecie, "Ruch Młodych" 1937 nr 6. ; 50. J. Wiktor, Od Dunaju po Jadran, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1938, s. 13. ; 51. A. Witkowska, "Ja, głupi Słowianin", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980. ; 52. J. Wittlin, Etapy. Italia - Francja - Jugosławia, Rój, Warszawa 1933, s. 160. ; 53. Wybór pism publicystycznych, wyb. i przygot. do druku Z. Haraschim-Gutkowska, Kraków 1966, t. 1, s. 316. ; 54. Zasady Programu Narodowo-Radykalnego, oprac. B. Piasecki, Warszawa 1937, s. 15-16. ; 55. M. Zdziechowski, Eurazjatyzm rosyjski, w: Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie, Warszawa et al. [1922], s. 274-290. ; 56. M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską, w: tegoż, Wybór pism, wyb., oprac. i red. M. Zaczyński, Znak, Kraków 1993, s. 483-514.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

318

End page:

334

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund