Object

Title: Jak właściwie rozumieć niewłaściwie dotąd rozumiane ostatnie cztery strofy zwrotki staropolskiej pieśni "Maryja, czysta dziewice…"

Creator:

Twardzik, Wacław

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. Biblia królowej Zofii (Szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekładem Biblii, wyd. S. Urbańczyk i V. Kyas, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965-1971, s. 335. ; 2. Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2006, (publikacja multimedialna - płyta DVD). ; 3. I. Bobrowski, Lex Durani, "Polonica" 2005 t. 24-25, s. 382-383. ; 4. S. Borawski, Kilka uwag o mało znanej staropolskiej pieśni maryjnej, "Pamiętnik Literacki" 1976 z. 4 t. LXVII, s. 189. ; 5. A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1902, s. 175. ; 6. A. Brückner, Średniowieczna pieśń religijna polska, Kraków 1923, s. 117, BN I 65. ; 7. Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy głosy, wyb. A. Brückner, Akademia Umiejętności, Kraków 1896, s. 218. ; 8. Encyklopedia języka polskiego, red., wstęp S. Urbańczyk, M. Kucała, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 445-446. ; 9. Ioannis Mączyński Lexicon Latino-Polonicum, ed. R. Olesch, Böhlau Verlag, Köln-Wien 1973. ; 10. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, PIW, Warszawa 1981, s. 476. ; 11. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, PWN, Warszawa 1969, s. 86-87. ; 12. M. Korolko, Średniowieczna pieśń religijna polska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 131, BN I 65. ; 13. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Staropolska pieśń maryjna na nowo odczytana, w: „Archiwum Literackie” t. XVI (Miscellanea staropolskie 4), red. R. Pollak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, s. 13. ; 14. Literatura staropolska. Wybór tekstów, t. 1: Poezja, wyb. i oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 64. ; 15. J.N.P. Łoś, Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, K.S. Jakubowski, Lwów 1927, s. 355. ; 16. J. Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Akademia Umiejętności, Kraków 1915, s. 391. ; 17. T. Michałowska, Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 342. ; 18. B. Oczkowa, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Lexis, Kraków 2006, s. 110. ; 19. Opis źródeł "Słownika staropolskiego", red. W. Twardzik, współpr. E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa, Lexis, Kraków 2005, s. 130. ; 20. K. Pisarkowa, Historia składni języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, s. 231-234, 236, 244. ; 21. Początki piśmiennictwa polskiego (przegląd zabytków językowych), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1922, s. 404. ; 22. Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, wyb., opr. i wstęp. R. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2008, s. 27. ; 23. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, tzw. przemyskie. Podobizna rękopisu, wyd. i wstęp S. Vrtel-Wierczyński, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1952. ; 24. Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład, t. 1-2, wyd. F. Keller, W. Twardzik, Weiher, Freiburg 1998-2000. ; 25. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 4, red. M. Plezia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975-1977. ; 26. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 7, red. K. Weyssenhoff-Brożkowa, Wydawnictwo IJP PAN, Kraków 1992-2001. ; 27. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, s. 326. ; 28. Słownik staropolski, t. IX, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982-1987. ; 29. W. Twardzik, Jak czytać to, czego nie ma w zachowanych strzępach "Kazań świętokrzyskich", w: Z dziejów opactwa Świętokrzyskiego. Materiały z konferencji naukowej, Kielce, 1 czerwca 2006 r., red. M. Derwich, K. Bracha, Oficyna Wydawnicza Dom Środowisk Twórczych-Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, s. 181-182. ; 30. W. Twardzik, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa œliczna i podziwienia godna, Wydawnictwo IJP PAN, Kraków 1997. ; 31. J. i W. Twardzikowie, Osobliwa funkcja zaimków "ten" i "tenże" w staropolszczyźnie, "Język Polski" 1995 t. LV, s. 94-96. ; 32. Vita beatae virginis Mariae et salvatoris rhytmica, hrsg. von A. Vögtlin, Tübingen 1888, s. 19-20. ; 33. Z. Wanicow, Wokół rozumienia 1. zwrotki "Bogurodzicy", "Język Polski" 2005 t. LXXXV, s. 100-102. ; 34. W. Wydra, "...Sed magis amica veritas". Abrewiacje w średniowiecznych tekstach polskich, "Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności" 2005 t. LXVII, s. 16-19. ; 35. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004, s. 239. ; 36. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, opr. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, s. 31-34. ; 37. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955, s. 39.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

234

End page:

244

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50037 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 21, 2014

Number of object content hits:

521

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66363

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information