Object structure

Title:

Dyskurs literacki jako dyskurs konstytuujący

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Maingueneau, Dominique

Contributor:

Konicka, Hanna. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

dyskurs konstytuujący ; teoria literatury ; humanistyka ; analiza dyskursu

References:

1. F. Cossutta, Discours littéraire, discours philosophique. Deux formes d'auto-constitution?”, w: L'analyse du discours dans les études littéraires, dir. par R. Amossy et D. Maingueneau, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2004.
2. P. Macherey, A quoi pense la littérature?, Presses Universitaires de France, Paris 1990, s. 198.
3. D. Maingueneau, Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Armand Colin, Paris 2004.
4. D. Maingueneau, F. Cossutta, L'analyse des discours constituants, "Langages" 1995 no 117.
5. J. Parandowski, Wybór z "Odysei" Homera, PWN, Warszawa, 1956, s. 129.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

159

End page:

170

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego