Object structure

Title:

Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Kandziora, Jerzy

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Ficowski, Jerzy ; Holokaust ; wojna światowa (1939-1945) ; poezja polska - 20 w.

References:

1. Człowiek Pogranicza. Z Jerzym Ficowskim rozmawia Magda Lebecka, "Kresy" 2001 nr 3, s. 80.
2. K. Czyżewski, "Nie można tak po prostu…', czyli droga Jerzego Ficowskiego do odczytania popiołów, w: tegoż, Linia powrotu. Zapiski z pogranicza, Pogranicze, Sejny 2008, s. 357-370.
3. E. Hoffman, Sztetl. Świat Żydów polskich, przeł. M. Ronikier, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2001.
4. N. Gross, Jerzy Ficowski czyta z popiołów, w: tegoż, Poeci i Szoa. Obraz Zagłady Żydów w poezji polskiej, Wydawnictwo i Agencja Autorska Offmax, Sosnowiec 1993, s. 102-107.
5. D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy, Warszawa 2000, s. 15.
6. J.J. Lipski, List z Danii, "Zapis" 1980 nr 13, s. 111-115.
7. Myślę więc nie ma mnie. Z Jerzym Ficowskim rozmawia Lidia Ostałowska, "Gazeta Wyborcza" 1994 nr 240 (dod. "Magazyn" nr 41, s. 9).
8. L. Neuger, Żydzi w powojennej poezji polskiej. "Zeszyty Literackie" 1989 z. 26, s. 78-79.
9. W. Panas, Zagłada od zagłady. Szoah w literaturze polskiej, w: tegoż, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Wydawnictwo Dabar, Lublin 1996, s. 101.
10. Pomylona chronologia. Z Jerzym Ficowski rozmawia Anna Grupińska, "Czas Kultury" 1990 nr 20, s. 49.
11. A. Sabor, Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek. Działoszyce - Pińczów - Chmielnik - Szydłów - Chęciny. Przewodnik, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2005.
12. [P. Sommer] Grudka Mróz, Jednorożec a prawodawstwo stosowane, "Res Publica Nowa" 1993 nr 2, s. 54.
13. P. Sommer, Przewroty słów, zawroty czasu. Notatki o poezji Jerzego Ficowskiego, w: tegoż, Po stykach, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 28-68.
14. P. Sommer, Ucieczka w bok. Rozmowa z Piotrem Sommerem, w: J. Borowczyk, M. Larek, Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami, Stowarzyszenie Czas Kultury, Poznań 2008, s. 58.
15. A.S., „To moja rzecz, bo pospolita”, "Res Publica" 1980 nr 6, s. 96-104.
16. A. Ubertowska, Popioły, w: tejże, Świadectwo - Trauma - Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Universitas, Kraków 2007, s. 320-327.
17. K. Więcławska, Zmartwychwstałe miasteczko... Literackie oblicza sztetł, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
18. W życzliwości dla cudu. Z Jerzym Ficowskim rozmawia Magdalena Lebecka. "Kresy" 1995 nr 3, s. 119.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

183

End page:

198

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego