Obiekt

Tytuł: Czeska tradycja humoru i "mistyfikacji"

Twórca:

Balík, Štěpán

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. A. Blavier, Les fous littéraires, Veyrier, Paris 1982. ; 2. V. Borecký, Imaginace, hra a komika, Triton, Praha 2005, s. 197. ; 3. V. Borecký, Zrcadlo Obzvláštního (z našich mašíblù), Hynek, Praha 1999, s. 11. ; 4. E. Brikcius, Casus Rontundus/Sud kulatý, Èeský spisovatel, Praha 1993. ; 5. E. Brikcius, Pocta Antonínu Panenkovi aneb konec akèního umìní v Èechách, w: tegoż Vyložení umìlci, Inverze, Praha 1992, s. 17-35.` ; 6. E. Brikcius, Útìcha z mystifikace, Èeský spisovatel, Praha 1995, s. 14-16. ; 7. L. Engelking, Posłowie, w: V. Effenberger Polowanie na czarnego rekina. Wiersze i pseudoscenariusze 1940-1986, przeł. D. Dobrew, Oficyna Wydawnicza Atut–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006, s. 243. ; 8. J. Èvanèara, Heydrich, Prepress, Èeské Budìjovice 2004, s. 281-282. ; 9. T.R. Field, Kosoètverce na ohradách, Paseka, Praha–Litomyšl 1998, s. 61-62. ; 10. A. Firlej, I na cóż ten naród Europie?, „Tygodnik Powszechny” 2008 nr 8. ; 11. V. Forst, Lexikon èeské literatury 2/I, Academia, Praha 1993, s. 327-328. ; 12. V. Forst, Lexikon èeské literatury 2/II, Academia, Praha 1993, s. 327-328. ; 13. J. Fuèík, Reportáž psaná na oprátce (První úplné, kritické a komentované vydání), Torst, Praha 1995. ; 14. J. Hašek, Historia Partii Umiarkowanego Postępu (w Granicach Prawa), przeł. J. Baluch, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997. ; 15. J. Hurwic, Posłowie, w: J. Tuwim Cicer cum caule czyli Groch z kapustą. Panopticum i archiwum kultury. Seria 3, oprac. J. Hurwic, Czytelnik, Warszawa 1963, s. 237. ; 16. R. Jakobson, Dopis Jiøímu Voskovcovi a Janu Werichovi o poetice a sémantice švandy, w: tegoż Poetická funkce, H&H, Jinoèany 1995, s. 567. ; 17. V. Just, Smysluplná hra s nesmyslem, w: L. Smojak, Z. Svìrák Divadlo Járy Cimrmana, Melantrich, Praha 1988. ; 18. V. Káòa, Brygada szlifierza Karhana – wydanie poprawione, Książka i Wiedza, Warszawa 1950. ; 19. V. Káòa, Zespół szlifierza Karhana (Brać Szlificna Karhana), Agencja Teatralna i Filmowa, Warszawa 1950. ; 20. K. Kardyni-Pelikánova, „Reportaż spod szubienicy” – iluzja romantycznego bohatera komunizmu. O czeskich mistyfikacjach literackich (2), „Twórczość” 2008 nr 6, s. 128-133.` ; 21. K. Kardyni-Pelikánova, Divadlo Járy Cimrmana – prześmiewna iluzja czeskiego arcygeniusza. O czeskich mistyfikacjach literackich (3), „Twórczość” 2008 nr 8, s. 130-135. ; 22. K. Kardyni-Pelikánova, Kapłani czy jokulatorzy? O czeskich mistyfikacjach literackich (1), „Twórczość 2008 nr 4, s. 129-133. ; 23. K. Kardyni-Pelikánová, Mistyfikacje literackie jako czeski sposób przekraczania granic opresyjnej rzeczywistosci, w: Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik, Wydawnictwo Uwr, Wrocław 2009, s. 81-89. ; 24. M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, przeł. A. Holland, PIW, Warszawa 1996, s. 191. ; 25. B. Leśmian, Dziejba leśna, w: tegoż Poezje zebrane, Algo, Toruń 2000, s. 487-552. ; 26. J. Marek, Žraloci císaøe pána. Èeští námoøníci na rakouských ponorkách 1914-1918, Svìt køídel, Cheb 2001, s. 114-116. ; 27. L. Merhaut, Lexikon èeské literatury 4/I, Academia, Praha 2008, s. 488-489. ; 28. J.H. Metánovský, Nedorozumìní s rozumem aneb Konba žijby, Paseka, Praha 1995, s. 49. ; 29. J. Opelík, Hron Lexikon èeské literatury 3/I, Academia, Praha 2000, s. 342-343. ; 30. J. Patoèka, Kim są Czesi?, przeł. J. Baluch, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997, s. 78-81. ; 31. P. Perla, Jedeme do Bodele, Nákladem liter. kroužku, Praha 1937. ; 32. V. Pivovarov, Sedmnáct let tajné organizace BKS. Dokumenty, uniformy, zbranì, „Ateliér” 1991 nr 4, s. 4. ; 33. M. Platzová, Spiknutí Cimrman, „Respekt” 2009 è. 23, s. 48-50; M. Exner Komplex Cimrman, „Tvar” 2009 è. 11, s. 8-9. ; 34. B. Procházková, Dlouhá cesta za pravdou, „Respekt” 2009 è. 2, s. 28-29. ; 35. Przykra sprawa – czeska wystawa / SHADOWS OF HUMOR, BWA Wrocław–Galeria Sztuki Współczesnej, Wrocław 2006, s. 32-33 i 122-123. ; 36. S. Richterová, Jasnozøivý génius a jeho slepý prorok (Haškùv Dobrý voják Švejk), w: tejże Slova a ticho, Èeskoslovenský spisovatel–Arkýø, Praha 1991, s. 126. ; 37. J. Šebánek, Za Járou Cimrmanem až do hrobu, Paseka, Praha–Litomyšl 2001. ; 38. L. Smojak, Z. Svìrák, Divadlo Járy Cimrmana oraz tychże To nejlepší ze Smoljaka, Svìráka a Járy Cimrmana, Exact, Praha 1992. ; 39. A. Stankoviè, Nesourodý souèasník Maryši a Jánošíka, w: S. Mráz Konec Polyphéma, Vìtrné Mlýny, Brno 1997, s. 5-6. ; 40. V. Svoboda, Plumlovský Co složím, to mám, Torst, Praha 2001. ; 41. J. Voskovec, Klobouk ve køoví, Èeskoslovenský spisovatel, Praha 1966, s. 253-263. ; 42. J. Werich, Všechno je jinak, Olympia, Praha 1991, s. 20-23 (przeł. I. Kędzierski). ; 43. G. Zandová, Totální realismus a trapná poezie (Èeská neoficiální literatura 1948-1953), Host, Brno 2002, s. 139.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

247

Strona końc.:

266

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49068 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2014-10-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 073

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/66612

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji