RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja

Creator:

Hejmej, Andrzej ORCID

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. E. Apter, „Je ne crois pas beaucoup à la littérature comparée”. Universal Poetics and Postcolonial Comparativism, w: Comparative Literature in an Age of Globalization, ed. H. Saussy, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006, s. 54-62.
2. E. Apter, Comparative Exile. Competing Margins in the History of Comparative Literature, w: Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, s. 87.
3. E. Apter, The Translation Zone. A New Comparative Literature, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2006.
4. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 131.
5. A. Badiou, Petit manuel d’inesthétique, Ed. du Seuil, Paris 1998, s. 85.
6. S. Bassnett, Comparative Literature. A Critical Introduction, Blackwell, Oxford, UK–Cambridge, Mass. 1993, s. 47.
7. S. Bassnett, Literatura porównawcza w XXI wieku, przeł. I. Noszczyk, „Teksty Drugie” 2009 nr 6, s. 111-118.
8. S. Bassnett, Reflections on Comparative Literature in the Twenty-First Century, „Comparative Critical Studies” 2006 vol. 3 no 1/2, s. 3-11.
9. T. Bilczewski, Cztery strategie: od inkorporacji do plurikorporalnych wspólnot, w: tegoż Komparatystyka i interpretacja, s. 58-74.
10. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010.
11. P. Brunel, Le comparatiste est-il un Don Juan de la connaissance?, w: Rayonnement de la littérature comparée. Fin d’un millénaire, ed. P. Dethurens, O.-H. Bonnerot, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 2000, s. 35-49.
12. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 41-91.
13. J.-M. Carré, Avant-Propos, w: M.F. Guyard La littérature comparée, PUF, Paris 1958, s. 5.
14. Y. Chevrel, La littérature comparée, PUF, Paris 1989.
15. Critique postcoloniale et échanges culturels, w: Frontières et passages. Les échanges culturels et littéraires, Actes du XXVIIIe Congrès de la Société Française de Littérature Générale et Comparée, Rouen 15-17 octobre 1998, ed. Ch. Foucrier, D. Mortier, Publications de l’Université de Rouen, Rouen 1999.
16. B. Croce, La „letteratura comparata”, „La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia” 1903 t. 1, s. 77-80.
17. Dialogowość i komparatystyka, w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 294-304.
18. A. Dziadek, Atopia – stadność i jednostkowość, „Teksty Drugie” 2008 nr 1/2, s. 237-243.
19. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 2008.
20. R. Etiemble, Hygiène des lettres, t. 3: Savoir et goût, Gallimard, Paris 1958, s. 154-174.
21. R. Etiemble, Porównanie to jeszcze nie dowód, przeł. W. Błońska, „Pamiętnik Literacki” 1968 z. 3, s. 311-332.
22. E.M. Grossman, Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w badaniach komparatystycznych, „Teksty Drugie” 2009 nr 6.
23. A. Hejmej, Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, w: tegoż Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008, s. 81-107.
24. H. Janaszek-Ivanièkova, O współczesnej komparatystyce literackiej, PWN, Warszawa 1980, s. 165.
25. A.F. Kola, Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu, „Teksty Drugie” 2008 nr 1-2.
26. Le comparatisme aujourd’hui, ed. S. Ballestra-Puech, J.-M. Moura, Université Charles de Gaulle-Lille 3, Villeneuve d’Ascq 1999.
27. H. Markiewicz, Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, PIW, Warszawa 1976, s. 415.
28. W. Moser, La Littérature Comparée et la crise des études littéraires, „Revue Canadienne de Littérature Comparée” 1996 nr 23, s. 43.
29. J.-M. Moura, Études postcoloniales, études de l’exotisme européen. L’autre et l’ailleurs des lettres européennes, w: La recherche en littérature générale et comparée en France en 2007. Bilan et perspectives, ed. A. Tomiche, K. Zieger, Presses Universitaires de Valenciennes, Valenciennes 2007, s. 313-324.
30. D.-H. Pageaux, Littérature comparée et comparaisons, „Revue de Littérature Comparée” 1998 no 3, s. 292.
31. Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005.
32. H.H.H. Remak, Literatura porównawcza – jej definicja i funkcja (1961), przeł. W. Tuka, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivanièková, Warszawa 1997, s. 25-36.
33. T. Sławek, Literatura porównawcza: między lekturą, polityką i społeczeństwem, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004, t. 1, red. M. Czermińska i in., Universitas, Kraków 2005, s. 395.
34. G.Ch. Spivak, Death of a Discipline, Columbia University Press, New York 2003.
35. Z. Stawrowski, Niemoralna demokracja, Ośrodek Myśli Politycznej–Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008, s. 205.
36. G. Steiner, Czym jest komparatystyka literacka?, przeł. A. Matkowska, „Porównania” 2005 nr 2, s. 13-26.
37. G. Steiner, Po Wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Universitas, Kraków 2000.
38. A. Szahaj, Zwrot antypozytywistyczny dopełniony (zamiast wstępu), w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Universitas, Kraków 2007, s. 7-14.
39. The Bernheimer Report, 1993: Comparative Literature at the Turn of the Century, w: Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, ed. Ch. Bernheimer, Johns Hopkins University Press, Baltimore–London 1995, s. 42.
40. S. Tötösy de Zepetnek, A New Comparative Literature as Theory and Method, w: tegoż Comparative Literature. Theory, Method, Application, Rodopi, Amsterdam–Atlanta 1998; G.Ch. Spivak Death of a Discipline.
41. S. Tötösy de Zepetnek, Nowa Literatura Porównawcza jako teoria i metoda, przeł. A. Zawiszewska, A. Skrendo, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 351-355.
42. U. Weisstein, „D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?”. The Permanent Crisis of Comparative Literature („Canadian Review of Comparative Literature” 1984 vol. 11 no 2, s. 167-192.
43. R. Wellek, Kryzys literatury porównawczej, przeł. I. Sieradzki, w: tegoż Pojęcia i problemy nauki o literaturze, przeł. A. Jaraczewski, M. Kaniowa, I. Sieradzki, wyb. i przedm. H. Markiewicz, PIW, Warszawa 1979, s. 392-403.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

53

End page:

64

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49167 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 18, 2023

In our library since:

Oct 22, 2014

Number of object content downloads / hits:

92135

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66693

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information