Object

Title: W poprzek i na skos. Uwagi na marginesie książki "Kulturo­znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?"

Creator:

Biskupski, Łukasz

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972. ; 2. J. Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Ossolineum, Wrocław 1980. ; 3. J. Białostocki, Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, w: tegoż Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, PWN, Warszawa 1959. ; 4. J. Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1974. ; 5. J. Dunin, Prolegomena do ko miksologii, „Literatura Ludowa” 1972 nr 6(XVI). ; 6. J. Dunin, W Bi - Ba - Bo i gdzie indziej: o humorze i satyrze z Miasta Łodzi od Rozbickiego do Tuwima, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1966. ; 7. J. Dunin, Z. Knorowski, Polskie powieściowe serie zeszytowe. Materiały bibliograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1984. ; 8. R. Hoggart, Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii, przeł. A. Ambros, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974. ; 9. G.E. Karpińska, B. Kopczyńska-Jaworska, A.Woźniak, Pracować, żeby żyć, żyć, żeby pracować, PWN, Warszawa–Łódź 1992. ; 10. W.L. Karwacki, Piosenka w środowisku robotniczym, w: Polska klasa robotnicza, t. 5, PWN, Warszawa 1973. ; 11. W.L. Karwacki, Teatr dla robotników przed 1914 r. , w: Polska klasa robotnicza, t. VII, PWN, Warszawa 1976. ; 12. W.L. Karwacki, Zabawy na Bielanach, PWN, Warszawa 1978, tegoż Kultura i obyczaje robotników, w: Polska klasa robotnicza, t. 1, PWN, Warszawa 1974. ; 13. W.L. Karwacki, Żywot robotnika w pieśni, w: Polska klasa robotnicza, t. 8, PWN, Warszawa 1978. ; 14. A. Kłoskowska, Kultura masowa: krytyka i obrona (1964), PWN, Warszawa 2005. ; 15. J. Kmita, Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Wydawnictwo IF UAM, Poznań 2007. ; 16. J. Kmita, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2007. ; 17. B. Kopczyńska-Jaworska, Badanie kultury robotniczej dużego miasta, „Etnografia Polska” 1985 z. 1 (t. XXIX). ; 18. B. Kopczyńska-Jaworska, Kultura środowiska robotniczego w Łodzi, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1979 (t. XX). ; 19. B. Kopczyńska-Jaworska, Łódź i inne miasta, Katedra Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999. ; 20. Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?, red. W.J. Burszta, M. Januszkiewicz, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2010. ; 21. S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, PWN, Warszawa 1989. ; 22. J. Mittelstrass, Wissen und Grenzen. Philosopchische Studien, Frankfurt a/M 2001. ; 23. M. Poprzęcka, O złej sztuce, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1998. ; 24. M. Porębski, Granice współczesności 1909-1925, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989. ; 25. J. Ślósarska, Sylwetki łódzkich uczonych – Stefania Skwarczyńska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998. ; 26. A. Zeidler-Janiszewska, Visual Cultural Studies czy antropologicznie zorientowana „Bildwissenschaft”? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie” 2006 nr 4, s. 10. ; 27. T. Żabski, Janusz Dunin – współtwórca nauki o literaturze popularnej, w: Pasja książki. Studia poświęcone profesorowi Januszowi Duninowi, red. J. Ladorucki i M. Rzadkowolska, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2010. ; 28. S. Żółkiewski, Przyczynek do krytyki teorii kultury XX w., w: Kultura-komunikacja-literatura. Studia nad XX wiekiem, red. S. Żółkiewski i M. Hopfinger, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa– –Kraków–Gdańsk 1976, s. 16. ; 29. S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, PWN, Warszawa 1988.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

80

End page:

89

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49149 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 22, 2014

Number of object content hits:

508

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66699

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information