Obiekt

Tytuł: Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu. O niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach

Twórca:

Skórczewski, Dariusz

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2008)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. A. Ahmad, The Politics of Literary Postcoloniality, "Race and Class" 1995 no. 3 vol. 36. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 2. D. Bahri, Once More with Feeling. What is Postcolonialism?, "ARIEL" 1995 no. 1 vol. 26, s. 52. ; 3. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego.(Zarys problematyki), "Teksty Drugie" 2006 nr 6. ; 4. W. Bolecki, Myśśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nienapisanych, "Teksty Drugie" 2007 nr 4. ; 5. G. Borkowska, (Polskie doœświadczenie kolonialne, "Teksty Drugie" 2007 nr 4). ; 6. D. Brydon, The White Inuit Speaks. Contamination as Literary Strategy, w: Past the Last Post. Theorizing Post-Colonialism and Post-Modernism, ed. by I. Adam, H. Tiffin,Harverster Wheatsheaf, New York 1991, s. 192. ; 7. A. Burzyński , M.P. Markowski, Teoria literatury XX wieku Znak, Kraków 2006, s. 549-565. ; 8. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie teorii, "Teksty Drugie" 2003 nr 2-3. ; 9. D. Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Princeton 2000, s. 28. ; 10. D. Chioni Moore, Is the Post- in Post-colonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique, "PMLA: Publications of the Modern Language Association of America" 2001 no. 1 vol. 116, s. 121. ; 11. A. Dirlik, The Postcolonial Aura. Third World Criticism in the Age of Global Capitalism, "Critical Inquiry" 1994 vol. 20, s. 331, 336. ; 12. S. During, Postmodernism or Post-Colonialism Today, w: Postmodern Conditions,ed. by A. Milner, P. Thompson, Ch. Worth, St. Martin’s P, New York 1990, s. 114. ; 13. J.V. Emberley, Thresholds of Difference. Feminist Critique, Native Women’s Writings, Postcolonial Theory, University of Toronto Press, Toronto 1993, s. 5. ; 14. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja? "Teksty Drugie" 2003 nr 6. ; 15. R. Frankenberg, L. Mani, Crosscurrents, Crosstalk. Race, "Postcoloniality" and the Politics of Location, "Cultural Studies" 1993 no. 2 vol. 7. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 16. S.V. Gallagher, The Backward Glance. History and the Novel in Post-Apartheid South Africa, "Studies in the Novel" 1997 no. 3 vol. 29, s. 377. ; 17. G. Griffiths, Imitation, Abrogation and Appropriation. The Production of the Post-Colonial Text, "Kunapipi" 1987 no. 1 vol. 9, s. 13. ; 18. S. Hall, Cultural Composition. Stuart Hall on Ethnicity and the Discursive Turn (wywiad przeprowadzony przez J. Drew) w: Race, Rhetoric, and the Postcolonial, ed. by G.A. Olson, L. Worsham, State Univesristy of New York P, Albany 1999, s. 230. ; 19. S. Hall, When Was the "Post-Colonial"? Thinking at the Limit, w: The Post-Colonial Question. Common Skies, Divided Horizons, ed. by I. Chambers, L. Curti, Routledge, London 1996, s. 254. ; 20. P. Hulme, Including America, "ARIEL" 1995 no. 1 vol. 26, s. 121. ; 21. L. Hutcheon, "Circling the Downspout of Empire", w: Past the Last Post. Theorizing Post-Colonialism and Post-Modernism, ed. by I. Adam, H. Tiffin, Harverster Wheatsheaf, New York 1991, s. 168. ; 22. L. Hutcheon, Splitting Images. Contemporary Canadian Ironies, Oxford University Press, Toronto 1991, s. 73. ; 23. F. Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham 1991, s. 27. ; 24. D. Kadir, The Posts of Coloniality, "Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée CRCL/RCLC" 1995 no. 3 vol. 23, s. 432. ; 25. K. Kopp, "Ich stehe jetzt hier als einer von den Eroberern". "Soll und Haben" als Kolonialroman, w: 150 Jahre "Soll und Haben". Studien zu Gustav Freytags kontroversem Roman, herausg. von F. Krobb, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, s. 225-237. ; 26. R. Krishnaswamy, Mythologies of Migrancy. Postcolonialism, Postmodernism and the Politics of (Dis)location, "ARIEL" 1995 no. 1 vol. 26, s. 128-129. ; 27. A. Loomba, Colonialism / Postcolonialism, Routledge, London 1998, s. 7. ; 28. J.-F. Lyotard, The Postmodern Condition. A Report on Knowledge, trans. by G. Bennington, B. Massumi, foreword by F. Jameson, Manchester University Press, Manchester 1986, przekł. polski: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997. ; 29. S. Malpas, The Postmodern,Routledge, London 2004. ; 30. A. McClintock, The Angel of Progress. Pitfalls of the Terms "Postcolonialism", "Social Text" 1992 no. 31/32, s. 88. ; 31. V. Mishra, B. Hodge, What is post(-)colonialism?, "Textual Practice" 1991 no. 3 vol. 5. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 32. T. Olaniyan, On „Post-Colonial Discourse”, "Callaloo" 1993 no. 4 vol. 16, s. 745. ; 33. M. Paranjape, The End of Post-Colonialism, <http://www.makarand.com/acad/TheEndofPost-Colonialism.htm>. ; 34. K. Parker, "Home is Where the Heart… ... Lies". The Mythology of Exile, "Transition" 1993 no. 59, s. 75. ; 35. Postcolonial Studies and Beyond, ed. by A. Loomba, S. Kaul et al., Duke University Press, Durham 2005, s. 3. ; 36. Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1996. ; 37. Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturowej, red. A. Zeidler-Janiszewska, IFiS PAN,Warszawa 1991. ; 38. R. Radhakrishnan, Postcoloniality and the Boundaries of Identity, "Callaloo" vol. 16 no. 4, s. 750. ; 39. C. Richards, Postmodernism or Postcolonialism Tomorrow. The Relevance of a Dialogical Framework for Postcolonial Criticism, <http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/litserv/SPAN/36/Richards.html>. ; 40. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jr., PIW, Warszawa 1991, s. 39. ; 41. E.W. Said, Representing the Colonized. Anthropology’s Interlocutors, "Critical Inquiry" 1989 no. 2 vol. 15, s. 209. ; 42. K. Sangari, The Politics of the Possible, w: The Nature and Context of Minority Discourse, ed. by A. JanMohamed, D. Lloyd, Oxford University Press, New York 1990, s. 243. ; 43. M. Sarup, An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism, University of Georgia Press, Atlanta 1993. ; 44. K. Seshadri-Crooks, At the Margins of Postcolonial Studies, "ARIEL – A Review of International English Literature" 1995 no. 3 vol. 26, s. 47. ; 45. A. Sharman, Semicolonial Times. Vallejo and the Discourse of Modernity, "Romance Quarterly" 2002 no. 3 vol. 49, s. 193. ; 46. E. Shohat, Notes on the Postcolonial, "Social Text" 1992 no. 31-32, s. 99. ; 47. D. Skórczewski, Dlaczego Polska powinna się upomnieć o swoją postkolonialność "Znak" 2007 nr 9 (628). ; 48. D. Skórczewski, Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki, w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szachaj, Universitas, Kraków 2007, s. 305-316. ; 49. D. Skórczewski, Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm może zaoferować poloniście, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007, s. 683-693. ; 50. D. Skórczewski, Postkolonialna Polska – projekt (nie) możliwy, "Teksty Drugie" 2006 nr 1/2. ; 51. S. Slemon, Modernism’s Last Post, w: Past the Last Post. Theorizing Post-Colonialism and Post-Modernism, ed. by I. Adam, H. Tiffin, Harverster Wheatsheaf, New York 1991, s. 3. ; 52. G.Ch. Spivak, Krytyka postkolonialnego rozumu. W stronę historii zanikającej współczesności, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006, s. 652. ; 53. G. Spivak, Neocolonialism and the Secret Agent of Knowledge, "Literature" 1989 vol. 20, s. 221. ; 54. G. Spivak, Neocolonialism and the Secret Agent of Knowledge. Interview with Robert Young, "Oxford Literary Review" 1991, s. 237. ; 55. G. Spivak, Outside in the Teaching Machine, Routledge, New York 1993, s. 55. ; 56. I. Surynt, Badania postkolonialne a "Drugi świat". Niemieckie konstrukcje narodowo-kolonialne XIX wieku, "Teksty Drugie" 2007 nr 4, s. 25. ; 57. I. Talib, The Language of Postcolonial Literatures. An Introduction, Routledge, London 2002, s. 19. ; 58. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000, s. 62. ; 59. H. Tiffin, Post-Colonialism, Post-Modernism, and the Rehabilitation of Post-Colonial History, "Journal of Commonwealth Literature" 1988 no. 2 vol. 23, s. 171. ; 60. The Routledge Companion to Postmodernism, ed. by S. Sim, Routledge, London 2001. ; 61. D. Vogel, Historia a postkolonializm. Pisanie historii narodowej i jej obecność w krytyce i literaturze postkolonialnej, PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2007. ; 62. S. Xie, Rethinking the Problem of Postcolonialism, "New Literary History" 1997 vol. 28 no. 1, s. 8.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

33

Strona końc.:

55

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50783 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2015-01-05

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 660

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/66855

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji