Object

Title: Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu

Creator:

Kola, Adam Franciszek

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2008)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r.,red. A. Nowicka-Jeżowa, współpr. T. Jeż, świat Literacki, Izabelin 1998, s. 105.
2. M. Baer, Ku pluralistycznej wspólnotowości, "op.cit". 2005 nr 6 (27), s. 6-7; tejże Niebezpieczne związki. Szkic o antropologii i feminizmie, w: Granice dyscyplinarne humanistyki, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, s. 85-102.
3. B. Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań 2000, s. 21.
4. G. Banaszak, J. Kmita, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury,Warszawa 1994, s. 5.
5. N. Brysona, Art in Context, w: Studies in Historical Change, red. R. Cohen, University Press of Virginia, Charlotteville 1992, s. 21.
6. M. Buchowski, Antropologia jako "próba ognia", "Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe" 2001 r. XI, s. 89.
7. J. Clifford, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące, przeł. S. Sikora, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyb., wstęp M. Kempny, E. Nowicka, PWN, Warszawa 2004, s. 177.
8. M. Dąbrowska-Partyka, Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, s. 29.
9. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp do pol. wyd. R. Rorty, przedm. A. Szahaj, tłumacze różni, Universitas, Kraków 2002, s. 127).
10. S. Fish, Literatura w czytelniku: stylistyka afektywna, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, opr. H. Markiewicz, t. IV, część 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s. 196.
11. A. Hejmej, Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, "Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ" 2007 nr 1, s. 35-53.
12. H. Janaszek-Ivanièková, O współczesnej komparatystyce literackiej, PWN, Warszawa 1980, s. 14, por. tejże Misjonarze i konsumenci. Literatura i wartości w krajach słowiańskich, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1987, s. 7-17, 52-60.
13. B. Jezernik, Wild Europe. The Balkans in the Gaze of Western Travellers, Saqi in association with the Bosnian Institute, London 2004.
14. W. Kalaga, Granice tekstu – mgławice tekstu, "Teksty Drugie" 1998 nr 4, s. 31
15. W. Kalaga, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Universitas, Kraków 2001
16. W. Kalaga, Tradycja – tekst – interpretacja, "Teksty Drugie" 1998 nr 4, s. 91-103
17. A.F. Kola, Studia interdyscyplinarne a literaturoznawstwo polskie. Od zmian instytucjonalnych do nowego projektu konstruowania indywidualnej tożsamości, w: Granice dyscyplinarne humanistyki, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, s. 179-196.
18. J. Kmita, Epistemologia w oczach kulturoznawcy, "Studia Filozoficzne" 1985 nr 4 (233), s. 17-36.
19. J. Kmita, Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. II, poprawione, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998, s. 225, podkr. moje – A.F.K.
20. J. Kmita, Kultura jako rzeczywistość myślowa, w: Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi, red. T. Kostyrko, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1983, s. 15-30
21. J. Kmita, Kultura a "obiektywne" stosunki społeczno-ekonomiczne, "Studia Filozoficzne" 1984 nr 4 (221), s. 93-103.
22. J. Kmita, Wymykanie się uniwersaliom, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 196.
23. J. Kmita, Szkice z teorii poznania naukowego Warszawa 1976, s. 6.
24. Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006.
25. R. Kubicki i A.Zeidler-Janiszewska, Poszerzanie granic. Sztuka współczesna w perspektywie estetyczno-filozoficznej (Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 7)
26. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.
27. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, wyd. II rozszerzone,Universitas, Kraków 2003, s. 425.
28. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Rebis, Poznań 2005.
29. P. Piotrowski, "Framing" of the Central Europe, w: 2000+. Arteast Collection. The Art of Eastern Europe. A Selection of Works from the International and National Collections of Moderna galerija Ljubljana, Wien-–Bozen, s. 15-22
30. R.J. Powell, Black Art and Culture in the 20th Century, Thames & Hudson, London 1997, s. 7.
31. Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism, red. J.P. Tompkins, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-–London 1980.
32. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popławski, Spacja, Warszawa, 1996, s. 126.
33. W. Rzońca, Witkacy – Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1998.
34. E. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., PIW, Warszawa 1991.
35. A. Szahaj, Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 178.
36. A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekœcie sporu o postmodernizm, Leopoldinum, Wrocław 1996, s. 80.
37. A. Szahaj, Jerzy Kmita - między modernizmem a postmodernizmem, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filozofia, t. XV, Nauki Humanistyczno-Społeczne 1993 z. 264, s. 75-84.
38. A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, "Teksty Drugie" 1997 nr 6, s. 5-33.
39. A. Szahaj, "Nie ma niczego poza interpretacją", tako rzecze Stanley Fish, "Er(r)go. Teoria. Literatura. Kultura" 2001 nr 1 (2), s. 80.
40. A. Szahaj, Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście, "Teksty Drugie" 1998 nr 4, s. 75-90.
41. A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury, wstęp do: S. Fish Interpretacja… .... , s. 15.
42. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000.
43. M. Todorova, Imagining the Balkans, Oxford University Press, New York-Oxford 1997.
44. S. Wollman, Ćeská śkola literární komparatistiky. Tradice, problémy, prínos, Praha 1987.
45. M. Zelenka, Literární veda a slavistika, Praha 2002, s. 34-58.
46. A. Zybertowicz, Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, "ASK" 1999 nr 8, s. 8.
47. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995, s. 289.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

56

End page:

74

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50784 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 5, 2015

Number of object content hits:

439

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66856

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information