RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Obecność śladów

Creator:

Morawiec, Arkadiusz ORCID

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 73-74.
2. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschtet i in., w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 166.
3. T. Borkowski, Proszę państwa do gazu, w: tegoż Utwory wybrane, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 214.
4. N. Gross, Poeci i Szoa. Obraz Zagłady Żydów w poezji polskiej, Offmax, Sosnowiec 1993.
5. J. Gwardiak, Z Wizny, złodziejsko-więziennymi meandrami do literatury, szczęścia rodzinnego i zagłady w Otwocku. Urke Nachalnik (1897-1939), „Studia Łomżyńskie” 2000 t. 11.
6. D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńskia, J. Leociak, ŻIH, Warszawa 2000.
7. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, PWN, Warszawa 1990, s. 24-25.
8. A. Kulisiewicz, Tango truponoszów, „Regiony” 1976 nr 1.
9. P. Levi, Czy to jest człowiek, przeł. H. Wiśniowska, wyd. 2, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Książka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 14, 101.
10. J. Lis, Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
11. J. Lisek, Obraz narodu żydowskiego w poezji Maurycego Szymla, w: Żydzi w literaturze, red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer, Gnome, Katowice 2003.
12. C. Miłosz, Rodzinna Europa, Instytut Literacki, Paryż 1959, s. 84.
13. A. Morawiec, Lagry w perspektywie genderowej, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2010 nr 6.
14. A. Morawiec, Uniwersum koncentracyjne i uniwersum kultury według Prima Leviego, „Przegląd Humanistyczny” 2003 nr 6.
15. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Dabar, Lublin 1996, s. 50.
16. D. Skrabek, Leopold Buczkowski: traumatyczna tkanka prozy, „Teksty Drugie” 2007 nr 5.
17. M. Stańczuk, Autor wierszy „sprzed potopu” i poeta „czasów pogardy” – o życiu i twórczości Władysława Szlengla, w: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Elipsa, Warszawa 2006.
18. W. Szlengel, Co czytałem umarłym. Wiersze getta warszawskiego, PIW, Warszawa 1977.
19. Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Universitas, Kraków 2010.
20. J. Święch, Baczyński i Holocaust, w: Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość – legenda – recepcja, red. J. Detko, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002;
21. A. Ubertowska, Przepisywanie Zagłady. Shoah w późnych poematach Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Literacki” 2004 z. 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

98

End page:

110

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49693 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 28, 2021

In our library since:

Nov 12, 2014

Number of object content hits:

348

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66895

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Morawiec A. - Obecność śladów Jul 28, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information