RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Biurokracja niemiecka twórcą prawa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim w latach 1915-1918 w praktyce Cesarsko-Nimieckiego Prezydium Policji w Łodzi

Creator:

Kulesza, Adam ; Szulc, Tadeusz

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 3 (2014), 1914-1918

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 45-55

Type of object:

Journal/Article

References:

Bartnik G., Niemieckie władze okupacyjne na obszarze byłego Królestwa Polskiego i ich akta przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (1914–1918), „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. II, 1987.
Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939, Warszawa 2008.
Konieczny A., Ustanowienie niemieckiego zarządu cywilnego w Królestwie Polskim w 1915 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo CCLXX, Wrocław 2000.
Lehnstaedt S., Dwie różne okupacje? Polityka gospodarcza Niemiec i Austro-Węgier w Królestwie Polskim w latach 1915–1918, „Dzieje Najnowsze” 2013, r. XLV, z. 1.
Molenda J., Robotnicy z Królestwa Polskiego zatrudnieni w niemieckim przemyśle Zagłębia Ruhry w latach I wojny światowej [w:] Polska-Niemcy-Europa. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera, Warszawa 2000.
Naumann F., Co będzie z Polską? [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, oprac. A. Wolff–Powęska, E. Schulz, Poznań 2000.
Ohryzko–Włodarska Cz., Łódzkie sądy niemieckich władz wojskowych w latach 1914–1918 i ich pozostałość aktowa, „Archeion” 1966, t. XLV.
Rappaport H., Źródła do dziejów okupacji niemieckiej w Królestwie Polskim w czasie pierwszej wojny światowej w pozostałościach akt Generalnego-Gubernatorstwa Warszawskiego, „Archeion” 1969, t. LII.
Szwarc W., Okupacja niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915–1918). Zagadnienia ustrojowe, „Rocznik Lubelski” 1976, t. XIX, Lublin 1978.
Szwarc W., Podstawy prawne działalności policyjnej okupacyjnego zarządu cywilnego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim i organizacja jego aparatu wykonawczego (1915–1918), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” t. XX, 5, sectio G, 1973.
Szwarc W., Próby reorganizacji samorządu terytorialnego w gminach wiejskich Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego w latach 1915–1918, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” t. XV, 11, sectio G, 1963.
Szwarc W., Uprawnienia i działalność policyjna niemieckiego zarządu wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915–1918), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. XIX, 8, sectio G, 1972.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

3

Start page:

45

End page:

55

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49125 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information