Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Biurokracja niemiecka twórcą prawa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim w latach 1915-1918 w praktyce Cesarsko-Nimieckiego Prezydium Policji w Łodzi

Twórca:

Kulesza, Adam ; Szulc, Tadeusz

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 3 (2014), 1914-1918

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 45-55 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bartnik G., Niemieckie władze okupacyjne na obszarze byłego Królestwa Polskiego i ich akta przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (1914–1918), „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. II, 1987.
Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939, Warszawa 2008.
Konieczny A., Ustanowienie niemieckiego zarządu cywilnego w Królestwie Polskim w 1915 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo CCLXX, Wrocław 2000.
Lehnstaedt S., Dwie różne okupacje? Polityka gospodarcza Niemiec i Austro-Węgier w Królestwie Polskim w latach 1915–1918, „Dzieje Najnowsze” 2013, r. XLV, z. 1.
Molenda J., Robotnicy z Królestwa Polskiego zatrudnieni w niemieckim przemyśle Zagłębia Ruhry w latach I wojny światowej [w:] Polska-Niemcy-Europa. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera, Warszawa 2000.
Naumann F., Co będzie z Polską? [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, oprac. A. Wolff–Powęska, E. Schulz, Poznań 2000.
Ohryzko–Włodarska Cz., Łódzkie sądy niemieckich władz wojskowych w latach 1914–1918 i ich pozostałość aktowa, „Archeion” 1966, t. XLV.
Rappaport H., Źródła do dziejów okupacji niemieckiej w Królestwie Polskim w czasie pierwszej wojny światowej w pozostałościach akt Generalnego-Gubernatorstwa Warszawskiego, „Archeion” 1969, t. LII.
Szwarc W., Okupacja niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915–1918). Zagadnienia ustrojowe, „Rocznik Lubelski” 1976, t. XIX, Lublin 1978.
Szwarc W., Podstawy prawne działalności policyjnej okupacyjnego zarządu cywilnego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim i organizacja jego aparatu wykonawczego (1915–1918), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” t. XX, 5, sectio G, 1973.
Szwarc W., Próby reorganizacji samorządu terytorialnego w gminach wiejskich Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego w latach 1915–1918, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” t. XV, 11, sectio G, 1963.
Szwarc W., Uprawnienia i działalność policyjna niemieckiego zarządu wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915–1918), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. XIX, 8, sectio G, 1972.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

55

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49125 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji