Object

Title: Związki między polityką i sportem w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 121 nr 2 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p.425-438 ; Sum. eng. ; Reviewed book : Artur Pasko, Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989, Kraków : Wydawnictwo Avalon, cop. 2012, 535 p.

References:

Cegiełka Artur. 2011. Działania MSW wokół olimpijskich zmagań Moskwa ’80. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe. ; Dudek Dobiesław. 2004. Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910–1935). Kraków: AWF. ; Ferenc Jakub. 2008. Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948–1989. Warszawa: Trio. ; Gawkowski Robert. 2007. Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918–39. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UW. ; Godlewski Piotr. 2006. Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944–1956. Poznań : Wydawnictwo Naukowe AWF. ; Godlewski Piotr. 2009. Sport w służbie PRL. W Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, 21–73. Kraków : WUJ. ; Karolewski Łukasz. 2011. „Propagandowe techniki ukrywania katastrofy w Czarnobylu przez władze Polskie”. Dzieje Najnowsze 2 : 127–139. ; Ligarski Sebastian. Grzegorz Majchrzak. 2012. Nieczysta gra. Tajne służby a piłka nożna. Chorzów : Autograf. ; Ordyłowski Marek. 2005. Szkice z dziejów kultury fizycznej. Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe UZ. ; Pasko Artur. 2005. „Świat sportu wobec interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.”. Dzieje Najnowsze 3 : 83–95. ; Pasko Artur. 2006. „Mistrzostwa Europy w boksie w 1953 r. w ocenie władz partyjnych i sportowych”. Teki Archiwalne 9: 273–285. ; Pasko Artur. 2008. Współzawodnictwo socjalistyczne w sporcie w latach 1950–1955. W Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, 201–207. Katowice : IPN. ; Pasko Artur. 2009. Kontakty sportowe Polski i Czechosłowacji w latach 1948–1956. W Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością: Czesi — Polacy — Słowacy, cz. 2, 163–171. Warszawa IPN. ; Pasko Artur. 2009. Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948–1989. Kraków : IPN. ; Pasko Artur. 2010. „Polski Komitet Olimpijski w okresie stalinizmu”. Dzieje Najnowsze 1 : 105–120. ; Pasko Artur. 2012. Kobieta-sportowiec w propagandzie Polski Ludowej w okresie stalinizmu w świetle Trybuny Ludu. W Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XX–XXI wieku, 201–213. Białystok : Wydawnictwo Naukowe UwB. ; Pasko Artur. 2012. Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989. Kraków : Avalon. ; Sowiński Paweł. 2000. Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948–1954. Warszawa : Trio. ; Wicenty Daniel. 2012. Załamanie na froncie ideologicznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia ’80 do stanu wojennego. Gdańsk : IPN. ; Wojsław Jacek. 1999. „Dokumenty Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR dotyczące problematyki sportowej jako źródło poznania rzeczywistości społecznej Polski lat 1949–1954”. Polska 1944/45–1989. Studia i materiały 4 : 339–352. ; Wolsza Tadeusz. 2005. Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/45–1953. Warszawa: Neriton IH PAN. ; Wolsza Tadeusz. 2007. Częstochowa w latach 1957–1970. W Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, t. 4, 177-245. Częstochowa : UMCz. ; Wolsza Tadeusz. 2014. „Olimpijczyk z partyjnego nadania? Droga Andrzeja Pytlakowskiego do drużyny olimpijskiej na szachową olimpiadę w Helsinkach w 1952 r.”. Glaukopis 30 :192–205. ; Wójtowicz Przemysław. 2008. Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1956. Warszawa : IPN. ; Wryk Ryszard. 2012. Początki ruchu olimpijskiego w Polsce. Poznań : Nauka i Innowacje. ; Zwolski Marcin. 2003. „Lepsza piłka nożna niż Feliks Dzierżyński”. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 10 : 40–46.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

121

Issue:

2

Start page:

425

End page:

438

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49934

Source:

IH PAN, sygn. A.52/121/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/121/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information