Obiekt

Tytuł: Karta ewidencyjna zabytku – aspekty prawne

Twórca:

Gabler, Dorota

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 57 Z. 1-2 (2012)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

25 cm

Bibliografia:

Barta J., Markiewicz R. 1990. Prawo autorskie, Kraków 1990 ; Barta J., Markiewicz R. 1997. Wyłączenia spod ochrony, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa, s. 49 ; Błeszyński J. 1988. Prawo autorskie, Warszawa ; Ferenc-Szydełko E. red. 2002, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa ; Golat R. 2002. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa–Jaktorów ; Grzeszak T. 1995. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 5 ; Kępiński M., Nowicka A. 1996. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Biała Księga Polska – Unia Europejska, nr 27, Warszawa ; Sowińska A. 1991. Podmioty prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 57 ; Podrecki P. 2010. Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa ; Załuski W. 2006. Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej, [w:] Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, J. Stelmach, M. Soniewicka red., Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

57

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

293

Strona końc.:

303

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49571 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji