Object structure
Title:

"Promemoria Bounaparcie", czyli ambiwalencje bonapartyzmu w polskiej anonimowej broszurzez końca XVIII wieku

Subtitle:

Napis, Seria XIII (2007)

Creator:

Skrzypek, Marian

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Napoleon I (1769-1821) ; Polish literature - 18-19 c. ; Polish Legions

References:

1. Ph. Buonarroti, Sprzysiężenie Równych, tł. A. Jeżewski, t. I. Warszawa 1952, s. 225.
2. A. Fredro, Trzy po trzy, Warszawa 1996, s. 21.
3. C. Godebski, Grenadier-filozof powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799, oprac., wst. i koment. Z. Kubikowski, Wrocław 1953, s. 16.
4. C. Godebski, Wiersz do legiów polskich, w: C. Godebski, Wybór wierszy, oprac. Z. Kubikowski, Wrocław 1956, s. 31.
5. H. Kołłątaj, Prawa i obowiązki naturalne człowieka oraz o konstytucji w ogólności, oprac. M. Skrzypek, Warszawa 2006, s. 7.
6. H. Kołłątaj, Uwagi nad teraźniejszym położeniem tej części ziemi polskiej, którą od Pokoju Tylżyckiego zaczęto zwać Księstwem Warszawskim. Nil Desperandum!, Lipsk 1810, s. 108.
7. T. Kościuszko, Memoriał złożony przez Kościuszkę Lebrunowi, ministrowi spraw zagranicznych, w Paryżu 1793 roku, w: Pisma Tadeusza Kościuszki, wyb., objaśn. i wst. H. Mościcki, Warszawa 1947, s. 71.
8. List do generała Buonaparty, frimaire roku VI, dawnego stylu w listopadzie roku 1797, Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, rękopis 960.
9. B. Leśnodorski, Polscy jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1194 roku, Warszawa 1960, s. 279-285.
10. J. Lubicz-Pachoński, Kościuszko po Insurekcji 1794-1817. Dwa fragmenty, Lublin, 1986, s. 158.
11. [P. S. Marechal], Correctifa la gloire de Bonaparte on Lettre a ce general, A Venise et se trouve a Paris chez Lenfant, L’an VI — Corretivo alla gloria di Bonaparte orrero Lettera a quel generale. Traduzione dal francese. A Venezia e si trova a Parigi, presso Lenfant. Anno VI — 1797. Promemoria (sic) Bonnaparcie (sic) dla sprostowania sławy jego czyli List do tegoż generała. B. m. i d. w., 33 s. in 8°.
12. P. S. Marechal, Histoire de Li Russie, Paris 1807 [I wydanie 1802], s. 346.
13. P. S. Marechal, Le jugement dernier des rois, Paris l’an II (1793), s. 11.
14. P. S. Marechal, Les crimes des empereurs tures, Paris, l’an III (1794—1795), s. 601.
15. P. S. Marechal, Tableaux historiques des evenenements revolutionnaires, Paris an III, (1794-1795), s. 143.
16. P. S. Marechal, Voyages de Pythagore, t. 1, Paris, l’an VII (1798-1799), s. 39.
17. A. Mickiewicz, Dzieła, t. 6, Warszawa 1952, s. 111.
18. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, w: Dzieła, t. 12, Warszawa 1955, s. 216.
19. A. Mickiewicz, O przyszłym wielkim człowieku, w: Dzieła, t. 6, Warszawa 1952, s. 144.
20. A. Mickiewicz, Trybuna Ludów, w: Dzieła, t. 12, Warszawa 1955.
21. J. Pachoński, Legiony polskie. Prawda i legenda. 1794-1807, t. 4, Warszawa 1979, s. 415-417.
22. M. Skrzypek, Filozofia Diderota, Warszawa 1996, s. 252.
23. M. Skrzypek, Kult rodzaju ludzkiego Anacharsisa Clootsa na tle jego utopii społecznej, „Enhemer" 1967 nr 4-5, s. 47-57.
24. M. Skrzypek, Sylvian Marechal. Przedstawiciel oświeceniowej teorii religii, Warszawa 1974, s. 188.
25. M. Skrzypek, Utopia Sylviana Marechala i jej filozoficzne przesłanki, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 1973, t. 19, s. 129-130.
26. M. Skrzypek, Volney dans les Lumieres polonaises, w: Volney et les ideologues, ed. J. Roussel, Angers 1988, s. 357-368.
27. J. Snopek, Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia, 1750-1815, Warszawa 1992, s. 306-313.
28. Spis książek z gazet ułożony 1792-1800. Rękopis Biblioteki Muzeum Czartoryskich w Krakowie, sygn. 3284 II, k. 30.
29. K. Surowiecki, Cudowny schyłek osiemnastego wieku, Warszawa 1814, s. IX-XI.
30. J. Tulard, L’Anti-Napoleon. La Iegende noire de l'Empereur, Paris 1965, s. 221.

Relation:

Napis

Volume:

XIII

Start page:

9

End page:

26

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: