Object structure
Title:

Obywatel Rzeczypospolitej i nieba... O kazaniach Wojciecha Samina

Subtitle:

Napis, Seria XIII (2007)

Creator:

Dybek, Dariusz

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literarture - 18-9 c. ; sermons ; Samin, Wojciech (1765–1830)

References:

1. N. A. Dębski, Kazanie z okazyi powstania narodu.... Warszawa 1794, s. 33.
2. H. Dylągowa, Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864), Lublin 1983, s. 64.
3. M. Gumkowski, Mowa do rycerstwa przed potyczką udana w obozie najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej narodu Tadeusza Kościuszki pod Mokotowem, dnia 3. Sierpnia 1794 roku, [b. m., b. r.].
4. E. Jabłońska-Deptuła, Kościół — Religia — Patriotyzm. Poiska 1764 -1864, Warszawa 1985.
5. E. Jabłońska-Deptuła, Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1983, s. 305.
6. F. D. Kniaźnin, Na rewolucyją 1794, w: Poezja Powstania Kościuszkowskiego, oprac. J. Nowak—Dłużewski, Kielce 1946, s. 109.
7. T. Lentz, Element w systemie, "Mówią Wieki", maj 2007 (numer specjalny), s. 51.
8. J. Leonowicz, Księstwo wolnomularzy, "Mówią Wieki", maj 2007 (numer specjalny), s. 64—67.
9. B. Leśnodorski, Polscy jakobini. Warszawa 1960, s. 322.
10. J. Lubicz-Pachoński, Kościuszko po Insurekcji, Lublin 1986, s. 28.
11. D. Majewski, Mowa pogrzebowa na żałobnym nabożeństwie za dusze chwalebnie poległych w obronie Ojczyzny, mianowicie w dniu zwycięskim 28 sierpnia 1794, Warszawa 1794, s. 13.
12. K. Maksimowicz, Poetycka legenda Tadeusza Kościuszki (lata 1792-1794), "Wiek Oświecenia" t. 11: W dwusetną rocznicę Powstania Kościuszkowskiego, Warszawa 1995, s. 76.
13. M. Nalepa, "Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje..." Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Wrocław 2002.
14. M. K. Ogiński, Pamiętniki o Polsce i Polakach. Od roku 1788 aż do końca roku 1815, t. 2, Poznań 1870, s. 28-29.
15. Polska w 1811 i 1813 roku. Pamiętniki francuskiego dyplomaty Ludwika barona Mignon, Kraków 1862, s. 121.
16. W. Sarnin, "Jedność, zgoda i miłość obywateli..." Kazania patriotyczne z okresu insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich miane w kościołach archidiecezji warszawskiej (1793-1810), wyb. i oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1992.
17. J. Skarbek, Kościół katolicki na ziemiach polskich pod zaborami 1773-1848 w: L. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia Kościoła, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1987, t. 4, s. 483-484.
18. K. Śreniowska, Kościuszko — bohater narodowy, Warszawa 1973, s. 58.
19. J. Tazbir, Wstęp w: P. Skarga, Kazania sejmowe, opr. J. Tazbir przy współudz. M. Korolki, Wrocław 1984, (BN I 70), s. XXIV.
20. F. Wężyk, Oda do Polaków napisana w miesiącu grudniu 1806 roku, w: Z. Libera, Poezja polska 1800-1830, Warszawa 1984, s. 191.
21. I. Witoszyński, Mowa kaznodziejska na żałobnym nabożeństwie za dusze mężnie trupem poległych w obronie ojczyzny..., Warszawa 1794, s. 7.
22. B. Wolskia, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982, s. 116.
23. A. Zahorski, Propaganda i kontrpropaganda wczasach Napoleona w: Sporo Napoleona we Francji i w Polsce, Warszawa 1974.
24. A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1967, s. 264.
25. A. Zahorski, Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce, Warszawa 1971, s. 25-27.
26. Z epoki Legionów i Mazurka Dąbrowskiego, red. W. Śladkowski. Lublin 2000.
27. P. Żbikowski, "Bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...". Rozpacz Oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805, Wrocław 1998, s. 174.
28. P. Żbikowski, Tadeusz Kościuszko i powstanie kościuszkowskie w poezjach więziennych ks. Hugona Kołłątaja, "Wiek Oświecenia", t. 11: W dwusetną rocznicę Powstania Kościuszkowskiego, Warszawa 1995, s. 47.

Relation:

Napis

Volume:

XIII

Start page:

33

End page:

59

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: