Object structure
Title:

Ewangelia, polityka i karnawał. O "Kontynuacji Biblii Targowickiej" Józefa Kossakowskiego

Subtitle:

Napis, Seria XIII (2007)

Creator:

Kuźma, Marcin

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literature - 18 c. ; Kossakowski, Józef (1738-1794) ; Targowica Confederation ; Niemcewicz, Julian Ursyn (1757-1841) ; review

References:

1. Bachtin. Dialog — Język — Literatura, red. E. Czaplajewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983.
2. A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej, t. 3, Kraków 1931, s. 350.
3. S. Dubisz, Motywacje prac leksykograficznych M. S. B. Lindego, w: Studia językoznawcze, red. W. Kupiszewski, Kielce-Warszawa 1998, s. 48.
4. Konfederacja barska, Wybór tekstów, oprac. W. Konopczyński, Kraków 1928 (BN I 102).
5. T. Kostkiewiczowa, Wstęp do: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995 (Religijne Tradycje Literatury Polskiej 6), s. 8.
6. J. Kossakowski, Kontynuacja Biblii Targowickiej ksiąg Szczęsnego, [b. m. r.], s. 8.
7. J. Kossakowski, Ksiądz Pleban, Warszawa 1786, s. 208.
8. J. Kossakowski, Obywatel, Warszawa 1788, s. 35.
9. W. Kubacki, Żeglarz i pielgrzym, Warszawa 1954, s. 211.
10. Literatura barska (Antologia), oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976 (BN I 108).
11. Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 1: Dramaty, t. 2: Dialogi, Warszawa 2005; t. 3: Wiersze; t. 4: Silva rerum [w druku].
12. Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806, oprac. M. Nalepa, wst. P. Żbikowski, Kraków 2006.
13. M. Nalepa, Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793-1806), Rzeszów 2003.
14. M. Nalepa, Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje... Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Wrocław 2002.
15. J. U. Niemcewicz, Fragment Biblii Targowickiej. Księgi Szczęsnowe, wyd. Z. Kostkiewicz, Kraków 1895, s. 12.
16. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, oprac. J. Dihm, t. 2, Warszawa 1957, s. 62.
17. J. Nowak-Dłużewski, Formy religijne staropolskiej poezji politycznej, Lwów 1938, s. 7.
18. J. Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna konfederacji targowickicj i sejmu grodzieńskiego, Kraków 1935, s. 52.
19. S. Orzechowski, Quincunx, w: S. Orzechowski, Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 1972 (BN I 210), s. 436.
20. Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997 (BN I 60), s. 16.
21. A. Popławski, Zbiór niektórych materii politycznych, Warszawa 1774, s. 168.
22. S. Sawicki, Sacrum w literaturze, w: S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981, s. 172.
23. J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, oprac. B. Grochulska, P. Ugniewski, Warszawa 1992.
24. W. Smoleński, Konfederacja Targowicka, Kraków 1903, s. 344.
25. Św. Augustyn, Państwo Boże, tł. W. Kubicki, Kęty 2002, s. 782.
26. Tajna korespondencja z Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego, oprac. M. Rymszyna, A. Zahorski, Warszawa 1961 (Studia i Materiały z Dziejów Polski w Okresie Oświecenia), s. 119.
27. P. Żbikowski, ...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce.... Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805, Wrocław 1998.
28. P. Żbikowski, Hugo Kołłątaj: więzień i poeta, Lublin 1993.
29. P. Żbikowski, Insurekcja i upadek Rzeczypospolitej w poezjach więziennych Hugona Kołłątaja, Rzeszów 1994.

Relation:

Napis

Volume:

XIII

Start page:

249

End page:

271

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: