Object structure
Title:

Rybałt w drodze

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Pirecki, Piotr

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

minstrel ; travel ; plebeian literature ; wandering in literature

References:

1. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tł. pol.: N. Modzelewska, Warszawa 1970.
2. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura liniowa średniowiecza i renesansu, tł. pol.: A. i A. Goleniowie, Warszawa 1975.
3. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, wst. J. Krzyżanowski, t. 4, Warszawa 1978, s. 424.
4. S. Grzeszczuk, Ideologia i poetyka "Wyprawy plebańskiej", w: S. Grzeszczuk, Kochanowski i inni. Studia, charakterystyki, interpretacje, Warszawa 1988, s. 163-164, 167-168.
5. S. Grzeszczuk, Nobilitacja Albertusa. Z pogranicza historii i folkloru, Wrocław 1971.
6. S. Grzeszczuk, Staropolskie potomstwo Sowizdrzała. Plebejski humor literacki, Warszawa 1990, s. 186-194.
7. J. Heers, Święta głupców i karnawały, tł. G. Majcher, Warszawa 1995.
8. R. Krzywy, Dwa wcielenia karnawałowego króla. Anonimowy "Sąd Parysa" oraz "Z chłopa król" Piotra Baryki na tle zwyczajów mięsopustnych, "Pamiętnik Literacki" R. 95: 2004, z. 4, s. 187-202.
9. J. Krzyżanowski, "Peregrynacja Maćkowa", Szkic z dziejów romansu staropolskiego, w: J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1977, s. 339.
10. M. Mrugalski, P. Pietrzak, Spór o bachtinowską koncepcję karnawału, "Pamiętnik Literacki" R. 95: 2004, z. 4, s. 160-176.
11. J. Z. Nowak, Kontrreformacyjne adaptacje "albertusów". Z dziejów formowainia się satyrycznej poetyki kontrreformacyjnej w Polsce XVII wieku, "Pamiętnik Literacki" R. 58; 1967, z. 2, s. 363-385.
12. Polska komedia rybałtowska, opr. K. Badecki, Lwów 1931.
13. Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu "Ulenspiegla", opr. R. Grzesśkowiak, E. Kizik, Gdańsk 2005.
14. E. Żwirkowska, Teatralny kształt pogoni "za nędzą", w: Studia o literaturze staropolskiej, red. J. Lewański, Lublin 1979, s. 147.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

21

End page:

27

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: