Object structure
Title:

Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego "Dzieje tureckie"

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Kuran, Michał ORCID

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Paszkowski, Marcin (17 w.) ; Turkey ; Tatars ; occasional literature 17 c. ; epic poem

References:

1. Archiwum Jana Zamoyskiego, Warszawa 1913, t. 3, nr 807, 813, 814. 816 i passim.
2. B. Baranowski, Znajomość języka tureckiego w dawnej Polsce, "Rocznik Orientalistyczny" 1938, t. 14, s. 26.
3. B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do ZVIII wieku, Łódź 1950, s. 76-79
4. H. Barycz, Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia, Warszawa 1957, s. 122-126.
5. J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992, s. 296.
6. F. Birkowski, Jan Karol Chodkiewicz i Jan Weyher wojewodowie, Kraków 1627.
7. F. Birkowski, Kazania obozowe o Bogarodzicy, przy tym Nagrobek Osmanowi, Kraków 1623.
8. S. Cynarski, Herbert Jan Szczęsny, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław 1960-1961, s. 443-445.
9. J. S. Gruchała, W przedsionkach słowiańskiej Kalliopy. Próby epickie przed "Gofredem", w: Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 126-133.
10. J. Kachel, Dzieje kościoła i klasztoru ojców bernardynów w Zbarażu (1628-1946), Kalwaria Zebrzydowska 2001. s. 110.
11. I. Lewandowski, Wstęp w: S. Starowolski, Wybór z pism, tł., wyb. i opr. I. Lewandowski, Wrocław 1991 (BN I 272), s. LXIX.
12. H. Lulewicz, Radziwiłł Stanisław, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 30, Wrocław 1987, s. 363-367.
13. J. Łoś, wst. w: Pamiętniki Janczara, czyli kronika turecka Konstantego z Ostrowicy napisana między rokiem 1496 a 1501, wyd. J. Łoś, Kraków 1912 (BPP nr 63), s. XXXIV.
14. A. Mrozowska, T. Majda, Siedemnastowieczny słowniczek turcyzmów, "Prace Filologiczne Uniwersytetu Warszawskiego" 1973, t. 24, s. 219-232.
15. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 8, Lipsk 1841, s. 538-539.
16. A. Niewiara, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XIV-XIX wieku, Katowice 2000, s. 10-12.
17. K. Olejnik, Stefan Batory 1533-1586, Warszawa 1988, s. 271 .
18. B. Paprocki, Gniazdo cnoty, Kraków 1578, s. 1034.
19. M. Paszkowski, Dzieje tureckie i utarczki z Kozaki i Tatary..., Kraków, Mik. Lob. 1615, k. (**) 4 (dedykacja).
20. R. Ryba, Trzy obrazy niewoli tatarsko-tureckiej w literaturze XVII wieku, "Barok" 2001, s. 47-53.
21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 1, Warszawa 1880, s. 129.
22. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 6, Warszawa 1885, s. 85.
23. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 12, Warszawa 1892, s. 462.
24. S. Starowolski, Dwór cesarza tureckiego i rezydencyja jego w Konstantynopolu, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 5.
25. S. Starowolski, Wojownicy sarmaccy, tł., wst. i opr. J. Starnawski, Warszawa 1978. s. 261-262.
26. S. Twardowski, Książę Wiśniowiecki Janusz, Leszno 1646, s. 18.
27. J. Wimmer, Odsiecz wiedeńska 1683 roku, Warszawa 1983, s. 13.
28. J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV w., Warszawa 1895, s. 559-560.
29. A. Zajączkowski, Pierwsza próba opracowania języka tureckiego w literaturze staropolskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury, R. 31: 1938. z. 7-9, s. 51-66.
30. A. Zajączkowski, Studia orientalistyczue z dziejów słownictwa polskiego, Wrocław 1955.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

29

End page:

52

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: