Object structure
Title:

Nad "Przewagami elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego. O apologetycznym pamiętniku z walk lisowczyków w krajach monarchii habsburskiej podczas pierwszych latwojny trzydziestoletniej

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Bauer, Marcin

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Dembołęcki, Wojciech (1585-1646) ; memoirs ; Thirty Years' War ; Polish lietarture - 17 c.

References:

1. J. Bartoszewicz, Ksiądz Wojciech z Konojad Dembolęcki, w: J. Bartoszewicz, Studia historyczne i literackie, Kraków 1881, s. 90-112.
2. H. Barycz, Dembołęcki z Konojad Wojciech, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków 1939-1946, s. 82.
3. C. B. [C. Biernacki], Dembołęcki Wojciech, hasło w: Encyklopedia Powszechna Samuela Orgelbranda, t. 7, Warszawa 1861, s. 57-58.
4. J. St. Bystroń, Megalomania narodowa, Warszawa 1935, s. 18-21.
5. P. Chmielowski, Dembołęcki z Konojad Wojciech, hasło w: Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. 15-16, Warszawa 1895, s. 314.
6. W. Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano, Poznań 1623.
7. W. Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano, wyd. R. Sztyber, Toruń 2005.
8. W. Dembołęcki, Wywód jedynowlasnego państwa świata..., Warszawa 1633.
9. M. Dzieduszycki, Krótki rys dziejów i spraw Lisowczyków, t. 1-2, Lwów 1842-1844.
10. L. Gołębiowski, O dziejopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach, Warszawa 1826, s. 133-207.
11. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 2002, s. 168.
12. J. Kamiński, Historia sądownictwa wojskowego w dawnej Polsce, Warszawa 1928, Sekcja Prawnicza Towarzystwa Wiedzy Wojskowej z. 1.
13. K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 2: 1517-1795, Kraków 1938, s. 261.
14. A. Kersten, Odsiecz wiedeńska 1619 r., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" t. 10 cz. 2, Warszawa 1964.
15. A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963, s. 42-43.
16. Kneźe Vójtecha Deniboleckeho z radu Frantiśkana Pameti o vypravach Lisovćiku proto odbojnym Cechum a jejich spojancum w letech 1619-1622, tł. A Kotik, Praha 1908.
17. M. Kochańska, Ksiądz Wojciech Dembołęcki z Konojad, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta", seria A: Prace Literackie nr 1, Wrocław 1956. s. 141.
18. J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej. Alegoryzm-preromantyzm, Warszawa 1964, s. 270.
19. W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. 1: Czasy i ludzie, Kraków 1460, s. 155.
20. W. Magnuszewski, Z dziejów elearów polskich. Stanisław Stroynowski, lisowski zagończyk, przywódca i legislator, Warszawa-Poznań 1978.
21. Z. Ogonowski, Z dziejów megalomanii narodowej, "Człowiek i Światopogląd" 1977, nr 12.
22. J. Rytel, "Pamiętniki" Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej, Wrocław 1962, s. 26.
23. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 62.
24. Z. Spieralski, Stefan Czarniecki 1604-1665, Warszawa 1974, s. 11.
25. R. Sztyber, "Banialuki" i "ainhaje", czyli o pseudoetymologicznej pochwale elearów (lisowczyków), "Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze. Filologia polska" 1999 z. 10, s. 123-142.
26. R. Sztyber, Drukowany zabytek z 1623 roku o elearach w wojnie trzydziestoletniej, "Pro Libris" 2004 nr 2, s. 90-93.
27. R. Sztyber, Piórem, kropidłem i szablą. Wojciecha Dembołęckiego pisarska i kapelańska przygoda z lisowczykami (1619-1623), Zielona Góra 2005.
28. R. Sztyber, Przysłowia w "Przewagach elearów polskich", "Literatura Ludowa" 1999 nr 2, s. 37-49.
29. R. Sztyber, Zróżnicowanie gatunkowe "Przewag elearów polskich", "Pamiętnik Literacki" R. 88: 1997, z. 4. s. 109-122.
30. J. Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie, Lwów 1831.
31. T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w., Kraków 1950.
32. H. Wisner, Lisowczycy, Warszawa 2004, s. 120.
33. H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wrocław 1991, s. 154.
34. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej, t. 7, Kraków 1843, s. 354-355.
35. Z. Wójcik, Międzynarodowe położenie Rzeczypospolitej, w: Polska XVII wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1977, s. 22.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

53

End page:

64

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: