Object structure
Title:

"Die deutsche Muse wagst Dir, Herr, ein Lied zu singen". Stanisław August Poniatowski w poezji kurlandzkiej

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Norkowska, Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

literature ; Stanisław August Poniatowski (King of Poland ; 1732-1798) ; Courland ; poetry

References:

1. [G. von Alten Bokum], Den achten May 1777 J[ahres], als an dem frohen Namens-Feste Ihre Majestaet des allerdurchlauchtigsten, grossmaechtigsten Koenigs Stanislav Augustus Koenig in Polen, Gross-Herzog zu Litthaunen etc. brachte dieses Opfer der Treue und tiefster Ehrfurcht ein treu gehorsamster Curlaender... seiner Majestaet Gcneral-Adjutant und Oberster, Warschau, in der Mitzlerrischen Buchdr.; egz. Biblioteki IBL PAN w Warszawie, sygn. XVIII.3.129.
2. Von Alten Bokum Jan Henryk, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 246.
3. Das Herzgotum Kurland 1561-1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. 2, hrsg. von E. Oberlaender, Luenenberg 2001.
4. B. Dybaś, Druga konferencja poświęcona dziejom Kurlandii w Ventspils, "Zapiski Historyczne", t. 70: 2005, z. 1, s. 189-190.
5. B. Dybaś, Konferencja w Ventspils poświęcona dziejom Kurlandii, "Zapiski Historyczne", t. 66: 2001, z. 1, s. 186-187.
6. Encyklopedia powszechna Orgelbranda, t. 16, Warszawa 1864, s. 481.
7. Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, s. 324.
8. [K. F. A. von Holtey], An seine Majestaet den Koenig. Den 17 Januar 1788, Mitau, J. E. Steffenhagen; egz. Biblioteki PAU-PAN w Krakowie sygn. 320. k. 234.
9. L. Kądziela, Spór szlachty kurlandzkiej z księciem Bironem w okresie Sejmu Czteroletniego, w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1987.
10. M. Klimowicz, Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwóch kulturach, Wrocław 1998, s. 37.
11. A. M. Komornicka, Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie, Łódź 1987.
12. A. M. Komornicka, Simonides z Keos. Poeta i mędrzec, Wrocław 1986, s. 21-32.
13. K. Maliszewski, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Toruń 2001, s. 126-127.
14. J. Marshall, Podróż przez Polskę (1770), w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, opr. i wst. W. Zawadzki, t. 1, Warszawa 1963, s. 322.
15. E. A. Mierzwa, Szesnastowieczna Rzeczpospolita kolonialną metropolią, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie" 8: Prace Historyczne, z. 1. red. T. Filipkowski, Olsztyn 1997, s. 21-26.
16. F. A. Nagłowski, Serdeczne przymówienie się Królowi dnia 8 maja 1777, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1777, t. 15, cz. 2, s. 319-320.
17. A. Norkowska, Urodzinowy upominek dla króla ("Do Stanisława Augusta..." 1771 r.), w: Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, red. T. Chachulski, Wrocław 2000.
18. K. Obremski, Panegiryczna sztuka postaciowania: August III Mocny (J. K. Rubiukowski, "Płowienie cnót królewskich..."), Toruń 2003.
19. Polacy na Łotwie, "Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego", 57-58/2004.
20. E. von der Recke, Na polskim dworze królewskim, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, opr. i wst. W. Zawadzki, t. 1, Warszawa 1963, s. 258.
21. Schulz Fryderyk, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 36, Wrocław 1995, s. 42.
22. F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-1793, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, opr. i wst. W. Zawadzki, Warszawa 1963, t. 2, s. 648.
23. Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki, opr. Z. Góralski, t. 3, Warszawa 1995, s. 10-11.
24. J. K. Świętorzecki, List Kazimierza Wielkiego do Stanisława Augusta. Dnia 8 Maja roku 1777, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1777 t. 15, cz. 2, s. 290-308.
25. P. Ugniewski, "Szkaradny występek króla" w międzynarodowej propagandzie Stanisława Augusta, "Przegląd Historyczny", 2005 t. 45, z. 3, s. 327-347.
26. J. Wijaczka, "Zapiski Historyczne", t. 69: 2004, z. 1, s. 156-160.
27. B. Wolska, Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775, "Napis" seria 3, 1997, s. 93-95.
28. B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnęgo 1772-1775, Wrocław 1983, s. 121-137.
29. J. Wójcicki, Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, "Napis" seria 1, 1994, s. 83-112.
30. W. Zawadzki, przyp. 142 do: K. H. von Heyking. Wspomnienia z ostatnich lat Polski i Kurlandii 1752-1796, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, opr. i wst. W. Zawadzki, t. 1, Warszawa 1963, s. 859.
31. K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998, s. 29.
32. K. Zienkowska, Z dziejów miast kurlandzkich u schyłku XVIII wieku, w: Wiek XVIII. Polska i świat, Warszawa 1974.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

121

End page:

133

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: