Object structure
Title:

Jedna religia, dwie poetyki. Jana Kubisza przygoda translatorska

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Dawid, Łucja

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Kubisz, Jan (1848-1929) ; translation ; literature 19-20 c. ; Cieszyn Silesia ; borderline

References:

1. E. Balcerzan, Przekład jako cytat, w: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Warszawa 1985, s. 148.
2. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, Poznań 1992, s. 136.
3. Biograpisch-Bibliographes Kirchenlexikon, www.bontz.de/bblzl.
4. K. Biliński, Dziewiętnastowieczne śląskie herezje w ich dziejowym rozwoju. "Annales Silesiae" c. 22, Wrocław 1992, s. 53.
5. E. Buława, Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1997.
6. K. Dedecius, Polacy i Niemcy. Posłannictwo książek, Kraków 1973.
7. K. Dedecius, Wieland, Horacy i my, w: Kultura-literatura-folklor. Prace ofiarowane Prof. Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Graszewicz, J. Kolbuszewski, Warszawa 1988, s. 6.
8. Doświadczam i wierzę, red. S. C. Napiórkowski, K. Kowalik, Lublin 1999.
9. Dr Karol Gerok, "Kalendarz Ewangelicki" Cieszyn 1891, s. 75-7.
10. J. Garewicz, O konsekwencjach przekładu pewnej metafory: pan i niewolnik, w: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, red. E. Balcerzan, Wrocław 1984, s. 129.
11. K. Gerok, Jesień (Herbstgefuehl), "Przyjaciel Ludu" 1885 nr 20, s. 155.
12. K. Gerok, Ogród Józefa (Josephs Garten), "Przyjaciel Ludu" 1897 nr 8, s. 59.
13. K. Gerok, Okno Daniela (Daniels Fenster), "Przyjaciel Ludu" 1885 nr 12, s. 90.
14. K. Gerok, Patrzcie, a oto idzie marzyciel (Seht da kommt der Traeumer her), "Przyjaciel Ludu" 1886 nr 6, s. 44.
15. B. Giertz, Wierzyć po ewangelicku, Bielsko-Biała 1994.
16. Z. Grosbart, Przekład, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1997, s. 801 i nast.
17. K. Hejnowski, Kognitywna - komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.
18. Jan Kurzelowski [L. Brożek], Karol Geroh i Jan Kubisz (W stulecie Liści palmowych Geroka), "Strażnica Ewangeliczna" 1957 nr 8-9.
19. Z. Klemensiewicz, Przekład jako zagadnienie językoznawstwa, w: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga, red. S. Pollak, Warszawa 1975.
20. J. Kolbuszewski, Polacy na Zaolziu, "Annales Silesiae" t. 21, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1991, s. 23.
21. T. Konik, Czasopisma ks. Franciszka Michejdy, w: O większą sprawę. Ks. Franciszek Michejda (1848-1921), red. E. Maszewska, B. Michejda-Pinno, J. Michejda, Katowice 2000, s. 97.
22. M. Krzysztofiak, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996.
23. G. Kubica-Heller, Luteranie na Śląsku Cieszyńskim. Studium historyczno-socjologiczne, Bielsko-Biała 1996.
24. A. Legeżyńska, Tłumacz czyli "drugi autor", w: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Warszawa 1985, s. 160.
25. A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, w: Autor, podmiot literacki, bohater, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983, s. 91.
26. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
27. K. Gerok, Na Marcina (Auf Martini), "Przyjaciel Ludu" 1887 nr 22, s. 169.
28. K. Gerok, Jesienno słońce spogląda (Herbstlich blickt die Sow her), "Przyjaciel Ludu" 1887 nr 21, s. 162.
29. A. Merdas, Diament Norwida, w: Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas, Warszawa 1983, s. 140
30. T. Michałowska, Poetyka i poezja (Problemy interpretacji poezji staropolskiej), w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, red. J. Sławiński, J. Święch, Wrocław 1979, s. 103 i nast.
31. [O. Michejda], Ks. Franciszek Michejda, Cieszyn 1921.
32. Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Warszawa 1985.
33. J. Ossowski, Romantyczna lektura Biblii, w: Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas, Warszawa 1983, s. 124.
34. M. Pater, Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku, cz. 1, Wrocław-Warszawa [1992]; cz. 2, Wrocław [1993].
35. Paweł Gerhardt, "Przyjaciel Ludu" 1907 nr 5, s. 34-36.
36. J. Pindór, Pamiętnik, cz. I, Czeski Cieszyn 1932, s. 60.
37. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, opr. E. Balcerzan, Poznań 1977, s. 104.
38. R. Preston, Etyka chrześcijańska, w: Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2002, s. 132.
39. Przekład artystyczny, t. 1: Problemy teorii i krytyki, red. P. Fast, Katowice 1991.
40. W. Schulz, Reichssaenger. Schluessel zum deutschen Reichsliederbuch, Gotha 1930, s. 49-50.
41. D. Simonides, Bogactwo kultur na pograniczach, w: Folklor i pogranicza, red. A. Staniszewski, B. Tarnowska, Olsztyn 1498, s. 19.
42. A. Smolka, Zapomniany pamiętnik Jana Kubisza, "Annales Silesiae" t. 21, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1991, s. 65 i nast.
43. E. Szary-Matywiecka, O czytaniu i przekładzie, w: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, red. E. Balcerzan, Wrocław 1984, s. 10.
44. J. Szturc, Wkład ewangelików do kultury polskiej, w: IX Forum Ewangelickie (Płock 5-6 IX 2003), red. J. Puczek, P. Puczek, Bielsko-Biała 2004, s. 38.
45. J. Święch, Przekłady i autokomentarze, w: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, red. E. Balcerzan, Wrocław 1984.
46. M. Uglorz, Obraz Chrystusa w Interanizmie, w: Chrystus i jego kościół, red. M. Uglorz, Bielsko-Biała 2000, s. 75 i nast.
47. M. Uglorz, Od samoświadomości do świadectwa wiary. Wprowadzenie do dogmatyki ewangelickiej, Warszawa 1995.
48. Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, t. 5, Kraków-Poznań 1994, s. 220.
49. Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, red. E. Balcerzan, Wrocław 1984.
50. J. Ziomek, Przekład - rozumienie - interpretacja, w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, red. J. Sławiński, J. Święch, Wrocław 1979.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

231

End page:

244

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: