Object

Title: Dlaczego nie chcę pisać o staropolskich samcołożnikach? Przyczynek do „archeologii" gay studies w Polsce

Creator:

Oczko, Piotr

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2008)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Boswell, Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki od początku ery chrzeœcijańskiej do XIV wieku, przeł. J. Krzyszpień, Nomos, Kraków 2006, s. 51-67. ; 2. J. Boswell, Same-Sex Unions in Premodern Europe, Villard Books, New York 1994. ; 3. A. Bray, Homosexuality in Renaissance England, Columbia University Press, New York 1995. ; 4. T. Chrzanowski, Ciało sarmackie, "Teksty" 1997 nr 2. ; 5. E. Domańska, Historiografia insurekcyjna, "Literatura na świecie" 2008 nr 1-2, s. 360. ; 6. M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 45. ; 7. S. Grzybowski, Henryk Walezy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 9. ; 8. P. Hammond, Figuring Sex between Men from Shakespeare to Rochester, Clarendon Press-Oxford University Press, Oxford-New York 2002, s. 29-32. ; 9. D.A. Helminiak, Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności, przeł. J. Jaworski, Uraeus, Gdynia 2002. ; 10. Cz. Hernas, W kalinowym lesie, t. II, Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w., PIW, Warszawa 1965, s. 24. ; 11. Hidden From History, ed. by M.B. Duberman, M. Vincus, G. Chauncey, New American Library, New York 1989. ; 12. Historia życia prywatnego, red. M. Perrot, przekł. zb., t. IV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006, s. 677. ; 13. http://www.fordham.edu/halsall/pwh/gayhistbib.html ; 14. J. Kitowicz, Pamiętniki czyli Historia Polska, oprac. i wstęp P. Matuszewska, kom. Z. Lewinówna, PIW, Warszawa 2005, s. 63-64. ; 15. J. Kracik. M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVIII w., Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław, 1986, s. 173. ; 16. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992. ; 17. Z. Kuchowicz, Miłość staropolska. Wzory - uczuciowość - obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1982. ; 18. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1975, s. 302. ; 19. I. Lewandowski, Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Renesans, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 1996, s. 128. ; 20. D. Łukasiewicz, "Niemieckie psy" i "polskie świnie" oraz inne eseje z historii kultury, Uraeus, Gdynia 1997, s. 205. ; 21. Ch. Marlowe, Edward II, przeł. J. Kydryński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 9. ; 22. Medieval Latin Poems of Male Love and Friendship, trans. by T. Stehling, Garland Pub., New York-London 1984. ; 23. W. Nawrocki, Libertyńska prowokacja moralna: poezja ostrych kodów erotycznych, w: "Płodny jest świat w występki", s. 7-24. ; 24. M. Pankowski, Polska poezja nieokrzesana (próba określenia zjawiska), "Teksty" 1978 nr 4(40), s. 45. ; 25. The Penguin Book of Homosexual Verse, ed. by S. Coote, A. Lane, London 1983. ; 26. M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Universitas, Kraków 2008, s. 411. ; 27. "Płodny jest świat w występki". Antologia polskiej libertyńskiej poezji erotycznej XVIII wieku, oprac. W. Nawrocki, Wydawnictwo WSP w Kielcach, Piotrków Trybunalski 1996, s. 27. ; 28. The Pursuit of Sodomy. Male Homosexuality in Renaissance and Englightenment Europe, ed. by G. Kent, G. Hekma, Harrington Park Press, New York 1989. ; 29. G. Ritz, Nić w labiryncie pożądania, przeł. B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, s. 54. ; 30. S. Schama, The Embarrassment of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, Collins, London 1987, s. 601-606. ; 31. A. Selerowicz, Leksykon kochających inaczej. Fakty, daty, zjawiska, Softpress, Poznań 1994, s. 13-18. ; 32. W. Shakespeare, Sonety, przeł. S. Barańczak, Wydawnictwo a5, Poznań 1996, s. 47. ; 33. Shakespeare's Sonnets, ed. K. Duncan-Jones, London 1997, s. 151. ; 34. R. Shephard, Sexual Rumours in English Politics: The Case of Elizabeth I and James I, w: Desire and Discipline: Sex and Sexuality in the Premodern West, red. J. Murray, K. Eisenblichler, Univeristy of Toronto Press, Toronto-Buffalo 1996. ; 35. B.R. Smith, Homosexual Desire in Shakespeare’s England. A Cultural Poetics, University of Chicago Press, Chicago-London 1991, s. 27. ; 36. A. Stewart, Close Readers, Humanism and Sodomy in Early Modern England, Princeton University Press, Princeton-New Jersey 1997. ; 37. D. Śnieżko, Jak czytało staropolskie ciało. Somatyczne doświadczenia lektury, "Teksty Drugie" 2006 nr 6 (102). ; 38. J. Tazbir, Dewiacje obyczajowe, w: tegoż, Studia nad kulturą staropolską, Prace wybrane, t. 4, red. S. Grzybowski, Universitas, Kraków 2001. ; 39. J. Tazbir, Henryk Walezy, w: Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 348-349. ; 40. K. Tomasik, Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2008. ; 41. P. Urbański, "Zakazana przyjaźń" w poezji nowołacińskiej w: Ciało płeć literatura. Prace ofiarowane profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 554-555. ; 42. M. Wilk, Camp w literaturze staropolskiej, w: CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze, red. P. Oczko, Wydawnictwo "Krytyki Politycznej", Warszawa 2008. ; 43. A. Wolan, Sarmacki Eros, "Dziś. Przegląd społeczny" 1993 nr 8. ; 44. R.P. Woods OP, O miłości, która nie śmiała wymawiać swojego imienia, przeł. J. Jaworski, Rebis, Poznań 1993, s. 125-131.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

32

End page:

50

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51003 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 23, 2015

Number of object content hits:

1 443

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/67690

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information