Object

Conservation of waterlogged archaeological wood with polyethylene glycol 4000 using vacuum drying in low temperature
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Conservation of waterlogged archaeological wood with polyethylene glycol 4000 using vacuum drying in low temperature

Creator:

Grupa, Małgorzata

Date issued/created:

2009

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 61 (2009) ; Konserwacja mokrego drewna archeologicznego poliglikolem etylenowym 4000 z wykorzystaniem suszenia próżniowego w niskiej temperaturze

Contributor:

Płóciennik, Przemysław ; Zawadzka, Anna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 381-406, ill. , tables ; 25 cm ; Bibliography p. 396-397 ; Text paralel in English and Polish

References:

Babiński L. 1998. Zabezpieczanie mokrego drewna archeologicznego. In Z. Kobyliński (ed.), Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych. Warszawa, 83-116
Christiansen B. 1970. The conservation of waterlogged wood in the National Museum of Denmark. Copenhagen
Chudziak W., Kaźmierczak R. and Niegowski J. 2007. Próba interpretacji zabudowy wyspy w Parsęcku na Pomorzu Środkowym. Przegląd Archeologiczny 55,145-169
Ciabach J. 1998. Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków. Toruń
Dowman E. 1970. Conservation infield archaeology. London
Drążkowska A. and Grupa M. 1996. Uwagi o konserwacji przedmiotów znalezionych w grobach oficerów polskich w Katyniu i Charkowie, Zbrodnia nie ukarana. Katyń-Charków-Twer. Zeszyty Katyńskie 6, 79-80
Drążkowska A. and Grupa M. 1998. Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków skórzanych i włókienniczych. In Z. Kobyliński (ed.), Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych. Warszawa, 117-126
Drążkowska A. and Grupa M. 1998. Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków o złożonych strukturach surowcowych. In Z. Kobyliński (ed.), Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych. Warszawa, 127-128
Dyrka M. and Jagielska I. 1981. Konserwacja mokrego drewna archeologicznego w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Ochrona Zabytków 3-4, 203-205
Farrer T. W., Biek L. and Wormwell F. 1953. The role of tannates and phosphates in the preservation of ancient buried iron objects. Journal of Applied Chemistry 3, 80-84
Fell V. and Ward M. 1998. Iron sulphides. Corrosion products on artefacts from waterlogged deposits' in Metal 98. In W. Mourey, L. Robbiola (eds.), Proceedings of the International Conference on Metals Conservation. Canberra, 111-115
Grupa M. 2000. Problematyka konserwatorska zabytków wydobytych z nawarstwień podwodnych „Mostu Wschodniego”. In Z. Kurnatowska (ed.), Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Mosty Traktu Gnieźnieńskiego 1, Lednica-Toruń, 211-215
Grupa M., Płóciennik P. and Zawadzka A. 2008. Konserwacja mokrego drewna archeologicznego metodą suszenia próżniowego. Biuletyn Konserwatorów Zabytków, Oddział Warmińsko- Mazurski 6,133-145
McCleary J. M. 1987. Vacuum freeze-drying, a metod used to salvage water-damaged archival and library materials: a ramp study with guidelines. General Information Programe and UNISIST, PGI-87/WS/7. Paris
Rodgers B. A. 2004. The Archaeologist's Manual for Conservation. New York
Roos Y. H. and Karel M. 1991. Plasticizing effect of water on the thermal behavior and crystallization of amorphous food models. Journal of Food Science 56(1), 38-43
Slade I. and Levine H. 1995. Bond water activity: Recent advances based on an alternative approach to the assessment of food quality and safety. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 30(2-3), 115-360
Strigazzi G. 1999. Practical advices for the conservation of waterlogged wood with saccharides. In Z. Kobyliński (ed.), Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych. Warszawa, 119-124
Weker W. 1998. Żelazo archeologiczne - procesy korozji i podstawowe metody doraźnej konserwacji. In Z. Kobyliński (ed.), Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych. Warszawa, 47-61

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

61

Start page:

381

End page:

406

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51138 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information