Obiekt

Tytuł: Okucie ze znakiem Ruryka znalezione w Gieczu

Twórca:

Krysztofiak, Teresa

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Współtwórca:

Zych, Iwona. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 25 cm

Abstrakt:

Usytuowany w obrębie piastowskiego patrimonium gród w Gieczu jest jednym z najważniejszych tzw. ośrodków centralnych państwa wczesnopiastowskiego. W wyniku nowych odkryć i interpretacji coraz wyraźniej zaznacza się szczególne znaczenie tego miejsca dla członków pierwszej polskiej dynastii rządzącej: jako prywatnej rezydencji książęcej będącej – według niektórych badaczy – rodową siedzibą Piastów. W artykule zaprezentowany został jeden z elementów bogatego zbioru znalezisk o proweniencji waresko-ruskiej znalezionych w okolicy grodziska. Jest to unikatowe złocone okucie brązowe z przedstawieniem tryzuba Rurykowiczów – świętym godłem dynastii rusko-wareskiej. Została podjęta próba określenia osoby, do której należał przywilej używania symbolu w wariancie umieszczonym na gieckim okuciu. Autorka wskazuje na stylistyczne nawiązania gieckiego tryzuba do godła Jarosława Mądrego (wielkiego księcia kijowskiego w latach 1015–1054) i stawia hipotezę o bytności w Gieczu osoby/osób blisko związanych z dworem tego władcy

Bibliografia:

Beleckij S. V. 2000. Znaki Rûrikovičej. Čast’ pervaâ: X – XI vv., Sankt-Peterburg ; Bocheński Z. 1930. Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne, Prace Komisji Antropologji i Prehistorji Polskiej Akademji Umiejętności, nr 3, Kraków ; Boguwolski R., Hyss L. 2005. Biżuteria średniowieczna z cmentarzyska w Grucznie, Grudziądz ; Bolz B. 1984. Inskrypcja na brązowym krążku z Ostrowa Lednickiego. Materiały dyskusyjne, [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań, s. 95–101 ; Buko A. 2012. Kim byli wojownicy z Bodzi?, „Archeologia Żywa”, nr 1 (59), s. 12–17 ; Buko A., Sobkowiak - Tabaka I.2012. Bodzia: a new Viking Age cemetery with chamber graves, http//www.antiquity.ac.uk/ projgall/buko330/ ; Duczko W. 2006. Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa ; Górecki J. 2009. U źródeł chrześcijaństwa w Polsce – relikwiarz Drzewa Świętego Krzyża z Ostrowa Lednickiego, [w:] Stauroteka lednicka. Materiały, studia i analizy, A.M. Wyrwa red.,Lednica–Poznań, s. 13–46 ; Górecki J. 2012. Liturgiczny grzebień z Ostrowa Lednickiego, [w:] Liturgiczny grzebień z Ostrowa Lednickiego. Studium analityczne, J. Górecki, A.M. Wyrwa red., Dziekanowice–Lednica, s. 17–73 ; Indycka E. 2005. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gieczu, stan. 4, woj. wielkopolskie. Dotychczasowe wyniki badań, Studia Lednickie, t. 8, Lednica, s. 175–196 ; Indycka E. 2009. Bransoleta srebrna o końcach w wężowe główki, [w:] 40 zabytków. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica, s. 32 ; Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań ; Kotowicz P.N. 2006. Uwagi o znaleziskach kiścieni wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski, Acta Militaria Mediaevalis, t. 2, Kraków–Sanok, s. 51–66 ; Krąpiec M., Krysztofiak T. 2003. Potwierdzenie plemiennej metryki grodu w Gieczu, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 6, s. 32–51 ; Krysztofiak T. 2007. Rozwój wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gieczu w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń Giecza, A. Grygorowicz, M. Milecka, K. Tobolski red., Poznań, s. 15–39 ; Krysztofiak T. 2008. Początki osady przygrodowej w Gieczu (stan. 3) w świetle materiałów archeologicznych, [w:] Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, B. Gruszka red., Zielona Góra, s. 241–264 ; Krysztofiak T. 2010. Wczesnopiastowskie założenia architektoniczne na grodzie w Gieczu – palatium i kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, [w:] Čechy jsou plné kostelů. Bohemia plena estecclesiis, M. Studničková red., Praha, s. 130–151 ; Kurnatowska Z. 2000. Wielkopolska w X wieku i formowanie się państwa polskiego, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz red., Kraków, s. 99–117 ; Kurnatowska Z. 2000. Wczesnopiastowskie grody centralne. Podobieństwa i różnice, [w:] Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań, s. 9–31 ; Kurnatowska Z. 2002. Początki Polski, Poznań ; Kurnatowska Z. 2003. Proces formowania się państwa polskiego, [w:] Civitas Schinesge cum pertinentiis, W. Chudziak red., Toruń, s. 33–49 ; Labuda G. 1984. Wyjaśniające się zagadki Ostrowa Lednickiego, [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań, s. 103–110 ; Markiewicz M. 2008. Biżuteria szklana z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej, Toruń ; Michałowski R. 2010. Pałace monarsze na tle geografii sakralnej pierwszej monarchii piastowskiej. Uwagi wstępne, [w:] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki red., Warszawa, s. 454–467 ; Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku., Łódź ; Petersen I. 1919. De Norske Vikingesverd, Kristiana ; Sachs R. 1987. Archeologiczne zabytki specjalne a charakter kultu chrześcijańskiego na Ostrowie Lednickim w pierwszej połowie XI wieku, [w:] Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. 2, Warszawa–Poznań, s. 277–283 ; Szpunar A. [1991]1992. Zabytki archeologiczne z kolekcji Państwa Szymanowskich w Tarnowie, „Rocznik Tarnowski”, s. 233–242 ; Wrzosek A. 1961. Zabytki wczesnośredniowieczne z Ostrowa Lednickiego, pow. Gniezno, „Fontes Archaeolgici Posnanienses”, t. 12, s. 242–280

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

58

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

115

Strona końc.:

127

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55374 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji