Object

Title: Grób z wagą szalkową z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Bodzi pod Włocławkiem

Creator:

Kara, Michał (1964- )

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski T. 58 Z. 1-2 (2013)

Contributor:

Zych, Iwona. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

The author presents the results of a study of a grave (presumed cenotaph) from the early 11th c., discovered in the early medieval cemetery in Bodzia in the eastern Kujawy region of Poland. The grave, which is unique not only from the perspective of the cemetery in question, contained among others an incomplete, disassembled folding balance for weighing precious metals. The elements of this balance were deposited in two separate clusters inside a box coffin. A comparative analysis of the object has placed it within the sphere of funerary practices of a secular elite inhabiting the Baltic zone in the 10th–11th c., particularly the Scandinavians, Rus’ and Finno-Ugric peoples and Prussians. Folding balance from burial contexts, found in a similarly incomplet e and disassembled state as in Bodzia, are known from Finland, from cemeteries dated to the 11th c.

References:

Arbman H. 1940. Birka, t. I, Die Gräber, Tafeln, Uppsala ; Arbman H. 1943. Birka, t. I, Die Gräber, Text, Uppsala ; Arwidsson G. 1986. Klappwaagen, [w:] Birka, t. II, cz. 2, Systematische Analysen der Gräberfunde, G. Arwidsson red., Stockholm, s. 163–164 ; Baranowski T. 2000. Miary i wagi z wczesnośredniowiecznego Kalisza (znaleziska z grodziska na Zawodziu), [w:] Archeologia w teorii i w praktyce, A. Buko, P. Urbańczyk red., Warszawa, s. 611–620 ; Brøndsted J. 1936. Danish inhumation graves of the Viking Age. A survey, „Acta Archaeologica”, t. 7, s. 81–228 ; Buko A., Duczko W., Kara M., Sobkowiak - Tabaka I. w druku Bodzia: a unique Viking-age cemetery with chamber-like graves from central Poland (a preliminary information), [w:] Scandinavian culture in Medieval Poland, S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski red., Wrocław ; Drozd - Lipińska A., Kozłowski T. 2011. Ludzkie szczątki kostne z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska odkrytego w Bodzi (gm. Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 1) w świetle analiz antropologicznych. Wstępne wyniki, Toruń, maszynopis przechowywany w archiwum Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu ; Duczko W. 2000. Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, L. Leciejewicz, M. Rębkowski red., Kołobrzeg, s. 23–44 ; Duczko W. 2004 Viking Rus. Studies on the presence of Scandinavians in Eastern Europe, Leiden ; Gniezno w zaraniu dziejów (od VIII do XIII wieku) w świetle wykopalisk, J. Kostrzewski red., Poznań 1939 ; Gronek S., Waszczuk K., Sobkowiak - Tabaka I. 2009. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Bodzi, gm. Lubanie, stan. 1, AZP 46–46/27, Poznań, maszynopis przechowywany w archiwum Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu ; Grotowski P. Ł. 2011. Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843–1261). Studia nad ikonografią uzbrojenia i ubioru, Kraków ; Józefów-Czerwińska B. 2012. Obrzędowość pogrzebowa, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska red., Poznań, s. 318–330 ; Kabaciński J., Waszczuk K., Gronek S. 2007. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w Bodzi, gm. Lubanie, stanowisko 1, NR AUT. 44, Poznań, maszynopis przechowywany w archiwum Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu ; Kara M. 2001. Frühmittelalterliches Grab eines bewaffneten Kaufmannes aus dem Ort Ciepłe (Warmhof) in danziger Pommern im Lichte einer erneuten Analyse, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, nr 23, t. I, s. 113–144 ; Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań ; Kirpičnikov A. N. 1966. Drevnerusskoe oružie, t. 1, Meči i sabli IX–XIII vv., Moskva ; Kleiminger H. U. 1993. Gravformer og gravskik i vikingetidens Danmark, „LAG”, t. 4, s. 77–170 ; Kopaliński W. 1991. Słownik symboli, Warszawa ; Korzuchina G. F. 1954. Russkie klady IX–XIII vv., Moskva ; Kóčka - Krenz H. 1983 Złotnictwo skandynawskie IX–XI wieku, Poznań ; Krauss H. 2007. Mały leksykon aniołów, Poznań ; Krzyszowski A. 1992. Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI–XI wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, stanowisko 23A, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 1, s. 83–102 ; Krzyszowski A. 1995. Ein reiches Gräberfeld aus dem 10./11. Jh. in Sowinki bei Poznań, „Slavia Antiqua”, t. 36, s. 49–71 ; Krzyszowski A. 1997 Frühmittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Großpolen, „Germania”, t. 75, nr 2, s. 639–671 ; Krzyszowski A. 2000 Klappwaage mit Gewichtssatz. Sowinki, Kr. Poznań. Gräberfeld, Grab 70, (Polen), [w:] Europas Mitte um 1000. Katalog, A. Wieczorek, H.-M. Hinz red., Stuttgart, s. 124 ; Kulakov V. I. 1990. Drevnosti prussov VI–XIII vv., Moskva ; La Baume W., Wilczek J. 1941. Die frühmittelalterlichen Silberwaagen aus Ostpreußen, „Altpreussen”, t. 5, nr 3, s. 39–43 ; Leciejewicz L. 1979. Kupcy we wczesnośredniowiecznych miastach nadbałtyckich w świetle archeologii, „Pomorania Antiqua”, t. 8, s. 57–72 ; Lehtosalo - Hilander P. L. 1982. Luistari, t. I, The graves, Helsinki ; Lehtosalo - Hilander P. L. 1982. Luistari, t. II, The artefacts, Helsinki ; Lehtosalo - Hilander P. L. 1982. Luistari, t. III, A burial-ground reflecting. The Finnish Viking Age society, Helsinki ; Łosiński W. 2000. Miejsce rzemiosła w dziejach handlu dalekosiężnego w krajach strefy nadbałtyckiej, [w:] Archeologia w teorii i w praktyce, A. Buko, P. Urbańczyk red., Warszawa, s. 493–506 ; Mühlen B., von zur 1975. Die Kultur der Wikinger in Ostpreußen, Bonner Hefte zur Vorgeschichte, t. 9, Bonn ; Nola A. M., di 2006. Tryumf śmierci. Antropologia żałoby. Kraków ; Petersen J. 1919. De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben, Kristiania ; Puškina T. A. 1991. Torgovyj inventar’ iz kurganov Smolenskogo Podneprov’â, [w:] Smolensk i Gnëzdovo (k istorii drevnerusskogo goroda), D.A. Avdusin red., Moskva, s. 226–243 ; Ravdina T. V. 1988. Pogrebeniâ X–XI vv. s monetami na territorii drevnej Rusi. Katalog, Moskva ; Smith J. M. H. 2008. Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500–1000. Nowe ujęcie, Kraków ; Steuer H. 1984. Feinwaagen und Gewichte als Quellen zur Handelsgeschichte des Ostseeraumes, [w:] Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jh. v.Chr. bis zum 11. Jh. n.Chr., t. 2, Handelsplätze des frühen und hohen Mittelalters, H. Jankuhn, K. Schietzel, H. Reichstein red., Weinheim, s. 273–292 ; Steuer H.1987. Gewichtsgeldwirtschaften im frühgeschichtlichen Europa, [w:] Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, t. 4, Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit, K. Düwel, H. Jankuhn, H. Siems, D. Timpe red., Göttingen ; Steuer H. 1997. Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen Schleswig. Funde des 11. bis 13. Jahrhunderts aus Europa als Quellen zur Handels- und Währungsgeschichte, Köln ; Thunmark - Nylén L.1998. Die Wikingerzeit Gotlands, t. II, Typentafeln, Stockholm ; Wachowscy B. i K. 1971. Uwagi o chronologii i typologii wczesnośredniowiecznych wag składanych z terenu Śląska, „Silesia Antiqua”, t. 13, s. 215–222 ; Wachowski K. 1974. Wagi i odważniki na Śląsku wczesnośredniowiecznym na tle porównawczym, „Przegląd Archeologiczny”, t. 22, s. 173–207 ; Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4), Mons SanctiLaurentii, t. 5, W. Chudziak red., Toruń 2010

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

143

End page:

162

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55376 ; oai:rcin.org.pl:55376 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information