Obiekt

Tytuł: "Ja: pole do przepisu". Miron Białoszewski, czyl literatura jako forma istnienia

Twórca:

Kunz, Tomasz

Data wydania/powstania:

2006

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 5 (2006)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. E. Balcerzan, Czym jest nieprzekładalność – faktem praktyki translatorskiej czy zmyśleniem teoretyków?, w: Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, red. P. Fast, Śląsk, Katowice 1998, s. 67. ; 2. S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, s. 124. ; 3. M. Białoszewski, Mówienie o pisaniu, w: tegoż Poezje wybrane, Warszawa 1978, s. 12. ; 4. M. Białoszewski, Obroty rzeczy, Rachunek zachciankowy, Mylne wzruszenia, Było i było. Utwory zebrane, t. 1, PIW, Warszawa 1987. ; 5. M. Białoszewski, Oho i inne wiersze. Utwory zebrane, t. 10, PIW, Warszawa 2000. ; 6. M. Białoszewski, Rozkurz. Utwory zebrane, t. 8, PIW, Warszawa 1998. ; 7. M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi. Utwory zebrane, t. 5, PIW, Warszawa 1989. ; 8. Z. Bieńkowski, Nad dziennikiem Kafki, w: F. Kafka, Dzienniki (1910-1923), przeł. J. Werter, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961, s. VIII. ; 9. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Księgarnia Polska W. Połonieckiego, Lwów 1910, s. 338. ; 10. J. Chojak, Grafia a iluzja mowy potocznej, w: Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Wydawnictwo IBL PAN, s. 164 i n. ; 11. M. Foucault, Sobąpisanie, przeł. M.P. Markowski, w: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i opr. T. Komendant, przeł. B. Banasiak i in., Aletheia, Warszawa 1999, s. 310-311. ; 12. J. Grądziel, Miron Białoszewski. „Prawo smaku rzeczy nieobecnych”, w: Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998, s. 270. ; 13. F. Kafka, Dzienniki 1910-1923 (Część pierwsza), przeł. J. Werter, Puls, Londyn 1993, s. 37. ; 14. M. Krysztofiak, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 33-35. ; 15. M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, przeł. A. Holland, PIW, Warszawa 2005, s. 36-37. ; 16. E. Lévinas, Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 29-30. ; 17. E. Lévinas, Istniejący i istnienie, przeł. J. Margański, Homini, Kraków 2006. ; 18. M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 274. ; 19. Cz. Miłosz, Ars poetica?, w: tegoż Wiersze, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1984, s. 174. ; 20. A. Nasiłowska, Trzy krzesła, w: Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Wydawnictwo IBL PAN, s. 198-200. ; 21. R. Nycz, Język modernizmu. Doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje, w: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, FNP–Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 56. ; 22. R. Nycz, „Szare eminencje zachwytu”. Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego, w: tegoż Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001, s. 223. ; 23. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, FNP–Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 95. ; 24. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 87. ; 25. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, red., wyb., wstęp i kom. E. Balcerzan, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977, s. 5-25. ; 26. Przekład artystyczny, t. 1, Problemy teorii i krytyki, red. P. Fast, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991, s. 19-31. ; 27. T. Rachwał, Błaganie o początek, czyli teoria pewnej nicości translatologicznej, w: Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, red. P. Fast, Śląsk, Katowice 1998, s. 7. ; 28. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987, s. 138-142. ; 29. T. Różewicz, Et in Arcadia ego, w: tegoż Poezja, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 78. ; 30. A. Sandauer, Poezja rupieci, w: Samobójstwo Mitrydatesa, Czytelnik, Warszawa 1968, s. 115. ; 31. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1997, s. 46. ; 32. M. Stala, Czy Białoszewski jest poetą metafizycznym?, w: Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Wydawnictwo IBL PAN, s. 103.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

5

Strona pocz.:

36

Strona końc.:

54

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:51723 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2015-02-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

809

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/68075

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji