Object structure

Title:

Irena Sławińska. Uczona europejskiego wymiaru

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Creator:

Sawicki, Stefan

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Sławińska, Irena ; literary theory ; polish literature

References:

1. K. Górski, T. Makowiecki, I. Sławińska, O Norwidzie pięć studiów, Toruń 1949. ; 2. I. Sławińska, Badania literackie w Ameryce: rozwój dyskusji metodologicznej, „Kwartalnik Neofilologiczny” 1960 z. 3. ; 3. I. Sławińska, „Chrześcijańska drama” Norwida, „Studia Norwidiana” 1985/1986. ; 4. I. Sławińska, Chrześcijaństwo w przemyśleniach Norwida, „Znak” 1966 nr 6. ; 5. I. Sławińska, „Ci gît l’artiste religieux... ”, „Znak” 1960 nr 7/8. ; 6. I. Sławińska, Główne problemy struktury dramatu, „Pamiętnik Teatralny” 1958 z. 3/4. ; 7. I. Sławińska, O komediach Norwida, Lublin 1953. ; 8. I. Sławińska, Problem gatunków literackich w kręgu krytyków z Chicago, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1963 z. 1. ; 9. I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida, Kraków 1971. ; 10. I. Sławińska, Sceniczny gest poety, Kraków 1960. ; 11. I. Sławińska, Spór o mythos w amerykańskiej krytyce literackiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 1960 Z. 4. ; 12. I. Sławińska, Św. Faustyna w Wilnie. Wspomnienia wilniuczki, "Tygodnik Powszechny" 2002. ; 13. I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej, Warszawa 1990. ; 14. I. Sławińska, Le théâtre dans la pensée contemporaine. Anthropologie et théâtre, Louvain 1985. ; 15. I. Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski, Toruń 1948. ; 16. I. Sławińska, Współczesna refleksja o teatrze, Kraków 1979. ; 17. I. Sławińska, Z rozważań nad Ewangelią, "Iuventus Christiana”, 1933.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

290

End page:

294

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund