Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Settlement of Globular Amphora Culture at Domasław site 35, dolnośląskie voivodship = Osada kultury amfor kulistych na stanowisku 35 w Domasławiu, woj. dolnośląskie

Creator:

Sysiak, Piotr ; Waszczuk, Kamila ; Wąs, Marcin

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

Presented paper discusses results of study of Globular Amphora Culture assemblage acquired during rescue excavations carried out at Domasław — site 35 (Kobierzyce commune, Wrocław district, dolnośląskie voivodship) in 2007. Analysis based on methodological pattern inspired by research of Kuyavian GAC province is complemented by detailed analyses of bone remains and lithic artifacts — despite small size of respective assemblages results are valuable for studies on GAC in Lower Silesia. Confrontation of problem studies allowed cresting conceivably complete picture of a small — probably single-phased — GAC bearers’ settlement, used in yearly (?) cycle of residential mobility emphasizing seasonal aspect of subsistence activities. Authors of the study managed to discern four functional areas of the settlement. Critical view on studies over GAC chronology in Lower Silesia is expressed. Authors suggest detailing traditional scheme of regional chronology by synchronization with other GAC provinces — mainly by study of ornaments of fairly precise horizon of occurrence, and applying additional procedures of cross-dating (in this case presented study serves as a pre-test for possibility of such conduct). Complex chronological analyses (setting chronology of the assemblage at 2700–2450 BC) were verified by absolute (radiocarbon) dating

References:

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław
Bronowicki J. 2003. Osada ludności kultury amfor kulistych oraz inne przejawy osadnictwa neolitycznego na stanowisku Ślęża 11/12 pow. Wrocław. In B. Gediga (ed.), Archeologiczne zeszyty autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 2. Badania na autostradzie A4 – część 1. Wrocław, 37-65
Cholewa P. 1997. Badania osady ludności kultury amfor kulistych w Wierzchowicach, stan. 9, woj. legnickie, w 1996 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 133-142
Czebreszuk J., Kośko A. and Szmyt M. 2006. Zasady analizy źródeł ceramicznych z okresu późnego neolitu oraz interstadium epok neolitu i brązu na Kujawach. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Opatowice - Wzgórze Prokopiaka 1. (= Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej). Poznań, 39-64
Czerniak E. and Czerniak L. 1985. Z badań nad genezą i rozwojem kulturowym kultury amfor kulistych na Kujawach. Folia Præhistorica Posnaniensia 1, 23-62
Domańska L. and Kośko A. 1977. Przyczynek do studiów nad tanatologią społeczeństw późnoneolitycznych Niżu Polski. Archaeologia Balitca 2, 45-55
Domański G. and Lodowski J. 1972. Badania ratunkowe osady amfor kulistych w Pęczu, pow. Strzelin, na stanowisku 3/4. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 15, 37-40
Driesch A. 1976. A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites (= Peabody Museum Bulletin 1). Harvard
Golański A. (ed.) 2009. Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Domasław 35 (nr autostradowy 7). Kraków [typescript in Archives of General Directorate for National Roads and Motorways, Branch Wrocław and in Archives of Institute of Archaeology and Ethnology, Branch Cracow, Polish Academy Of Sciences]
Hendel Z. 1993. Z badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku nr 34 w Żukowicach, woj. legnickie, przeprowadzonych w latach 1990-1991. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 2, 7-47
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa
Kosicki A. and Waniek W. 2003. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku Piskorzówek 11, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie. In Z. Bukowski and M. Gierlach (eds.), Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne. Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce w roku 2000. Warszawa, 218-233
Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Poznań
Kowalski P. 1998. Leksykon znaki świata: omen, przesąd, znaczenie. Warszawa, Wrocław
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1993. Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej. Wrocław
Lasota-Moskalewska A. 1997. Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Warszawa
Lutnicki W. 1972. Uzębienie zwierząt domowych. Warszawa, Kraków
Makowiecki D. and Makowiecka M. 2000. Gospodarka zwierzętami społeczności kultury pucharów lejkowatych (grupy: wschodnia i radziejowska) oraz kultury amfor kulistych. In Kośko A. (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy. Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900–1400/1300 BC. Poznań, 347-378
Nosek. S. 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce. Wrocław
Nowaczyk K. 2006. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Nowa Wieś Wrocławska 4, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie w latach 2002-2003. In Z. Bukowski and M. Gierlach (eds.), Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne. Raport 2003-2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004. Warszawa, 219-244
Pelisiak A. 2002. Osada kultury pucharów lejkowatych w Grójcu Wielkim stan. 1 woj. łódzkie. Sprawozdania archeologiczne 54, 81-106
Pogorzelski W. 1997. Materiały kultury amfor kulistych z okolic Głogowa. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 4, 7-59
Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. (= Materiały do syntezy pradziejów Kujaw nr 12). Poznań
Siuchniński K. 1958. Dotychczasowe wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Ustowie pow. Szczecin. Materiały zachodnio-pomorskie 4, 17-40
Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach (= Materiały do syntezy pradziejów Kujaw nr 6). Poznań
Szmyt M. 2000. Osadnictwo kultury amfor kulistych. In A. Kośko (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy. Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900-1400/1300 BC. Poznań, 135-329
Szmyt M. 2004. Kultura amfor kulistych. In J. Bednarczyk and A. Kośko (eds.) Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Poznań, 317-353
Szmyt M. 2004. Wędrówki bliskie i dalekie. Ze studiów nad organizacją społeczną i gospodarką ludności kultury amfor kulistych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru. Poznań, 117-136
Wiślański T. 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław
Wiślański T. 1979. Dalszy rozwój ludów neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Prahistoria ziem polskich 2. Neolit. Wrocław, 261-299
Wojciechowski W. 1967. Kultura amfor kulistych na Dolnym Śląsku. Silesia Antiqua 9, 7-36
Wojciechowski W. 1971. Osada ludności kultury amfor kulistych w Sicinach pow. Góra. Sprawozdania Archeologiczne 23, 37-65
Wojciechowski W. 1988. Kontakty Dolnego Śląska z Małopolską Zachodnią w neolicie i wczesnej epoce brązu w świetle tzw. Importów. Silesia Antiqua 30, 43-82

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

62

Start page:

237

End page:

333

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55441 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information