Object

Botanical analysis of the multicultural site in Smroków, Słomniki commune = Badania botaniczne na wielokulturowym stanowiskuw Smrokowie, gm. Słomniki
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Botanical analysis of the multicultural site in Smroków, Słomniki commune = Badania botaniczne na wielokulturowym stanowiskuw Smrokowie, gm. Słomniki

Creator:

Lityńska-Zając, Maria

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Contributor:

Skucińska, Anna. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

Abstract:

This paper presents the results of the investigation of macroscopic plant remains from the multicultural site in Smroków, Słomniki commune. The features credited to the Funnel Beaker and Baden cultures contained remains of cereals: emmer wheat Triticum dicoccon, einkorn T. monococcum and barley Hordeum vulgare. Features from the Funnel Beaker-Baden group yielded emmer T. dicoccon and common millet Panicum miliaceum. A pit ascribed to the Trzciniec culture, provided imprints of barley Hordeum vulgare and emmer wheat Triticum dicoccon. Charcoals samples contained remains of oak Quercus, Scots pine Pinus sylvestris and birch Betula

References:

Burchard B. and Lityńska-Zając M. 2002. Plant remains from the Funnel Beaker Culture site at Niedźwiedź, Słomniki commune, Małopolska province. Acta Palaeobotanica 41(2), 171-176 ; Calderoni G., Garncarski J., Lityńska-Zając M. and Tunia K. 1998-2000. Radiocarbon dating and Palaeobotanical data from the Bronze Age assemblages of Słonowice and Trzcinica sites (Kielce and Krosno provinces, southern Poland). Origini 22, 267-298 ; Gluza I., Tomczyńska Z. and Wasylikowa K. 1988. Uwagi o użytkowaniu drewna w neolicie na podstawie analizy węgli drzewnych ze stanowisk archeologicznych w Krakowie-Nowej Hucie. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 12, 1-19 ; Górski J. and Włodarczak P., w druku. Materiały kultury trzcinieckiej ze stanowiska 17 w Smrokowie, gm. Słomniki ; Kadrow S. 1995. Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce. Kraków ; Kadrow S. 2001. U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej. Kraków ; Lityńska-Zając M. 2000. Wyniki analizy materiałów roślinnych z obiektu kultury badeńskiej ze stanowiska 9 w Szarbi Zwierzynieckiej, gm. Skalbmierz. Sprawozdania Archeologiczne 52, 131-134 ; Lityńska-Zając M. 2002. Odciski roślinne na polepie z osady kultury pucharów lejkowatych w Zawarży. In A. Kulczycka-Leciejewiczowa. Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej. Wrocław, 129-134 ; Lityńska-Zając M. 2003. Drewno dębu z kurhanu kultury trzcinieckiej w Dacharzowie, st. 1, gm. Wilczyce, woj. świętokrzyskie. In M. Florek and H. Taras, Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej. Lublin, 95-97 ; Lityńska-Zając M. 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Kraków ; Lityńska-Zając M. 2007. Early Neolithic agriculture in south Poland reconstructed from archaeobotanical plant remains. In S. Collegde and J. Conolly (eds.), The Origins and Spread of Domestic Plants in Southwest Asia and Europe. London, 315-326 ; Lityńska-Zając M. 2007. Archaeobotany of the Bronze and Early Iron Ages. In A. Nikiel, W. Paul and Ł. Wilk (eds.), Excursion guidebook. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. Kraków, 20 ; Lityńska-Zając M. and Tunia K. 2007. Some general remarks on the Neolithic and Old Bronze Age site in Słonowice villige, Southern Poland. In A. Nikiel, W. Paul and Ł. Wilk (eds.), Excursion guidebook. 14th Symposium of the International Group for Palaeoethnobotany. Kraków, 20-23 ; Milisauskas S., Kruk J., Ford R., Lityńska-Zając M. and Tomczyńska Z. 2004. Neolithic Forest Composition as Reflected by Charcoal Analysis from Bronocice Poland. Sprawozdania Archeologiczne 56, 271-288 ; Nowak M. 2009. Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków ; Rook E. and Nowak M. 1993. Sprawozdanie z badań wielokulturowego stanowiska w Krakowie- Prądniku Czerwonym w latach 1990 i 1991. Sprawozdania. Archeologiczne 45, 35-71 ; Włodarczak P. 2006. Cemetery of the Corder Ware Culture at site 17 in Smroków, Słomniki Commune. Sprawozdania Archeologiczne 58, 377-399

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

62

Start page:

335

End page:

352

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55442 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information