Object

Title: The anthropological analysis of burnt bones from object 2537 in Modlniczka, site 2, dist. Cracow = Analiza antropologiczna kości przepalonych z obiektu 2537 w Modlniczce, st. 2, pow. krakowski

Creator:

Szczepanek, Anita

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

The article presents the anthropological description conducted for object 2537 in Modlniczka, site 2. Burnt bones from this object did not constitute any visible concentrations; their dispersion within 5 levels of exploration was more less even, therefore, strictly mechanical segregation of the material was employed. Due to anthropological analysis it was evaluated that the object contained remains of 55 individuals at least and this is the smallest possible number of buried individuals (MNI). Object 2537 in Modlniczka should be considered as an ossuarium, emerged during a single act of bones deposition, being at the same time one of the element of complex funeral rites

References:

Chamberlain A. T. 2006. Demography in Archeology. Cambridge ; Fairgrieve Scott I. 2008. Forensic Cremation. Recovery and Analysis. Boca Raton (CRC Press.) ; Godłowski K. 1974. Konfrontacja i ocena wartości archeologicznych i antropologicznych wyznaczników płci w odniesieniu do grobów ciałopalnych z okresu późnolateńskiego i rzymskiego. In H. Giżyńska (ed.), Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych. Poznań, 63-70 ; Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2007. Organizacja przestrzenna cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, In W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Środowisko pośmiertne człowieka (= Funeralia Lednickie 9). Poznań, 263-271 ; Makiewicz T., Kaczor W., Krąpiec M., Makowiecki D., Miłosz E. and Polcyn M. 2008. Studnia - cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w obrębie kompleksu osadniczego w Konarzewie (stan. 5), pow. Poznań Ziemski. Nowy typ cmentarzyska kultury przeworskiej [w:] red. J. Skowron and M. Olędzki, Kultura Przeworska. Odkrycia - interpretacje - hipotezy 2. Łódź, 299-35 ; Mruzek B., Szczepanek A. and Zagórska-Telega J. 1999. Cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie (stan. 1) i Mokrej (stan. 8), woj. częstochowskie - analiza antropologiczna i wybrane zagadnienia obrządku pogrzebowego. Zeszyty Muzeum Częstochowskiego. Archeologia 3, 125-141 ; Szczepanek A. 2002. Wstępne wyniki analizy antropologicznej materiału kostnego z grobów z epoki brązu i z okresu wpływów rzymskich z cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck. In M. Gedl (ed.), Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Warszawa, 281-293 ; Szczepanek A. 2009. Groby zbiorowe - grobowce rodowe i pochówki wtórne. Interpretacja antropologiczna. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Metody. Źródła. Dokumentacja (= Funeralia Lednickie 11). Poznań, 205-213

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

62

Start page:

491

End page:

503

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55448 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information