Obiekt

Wykład prawa dla archeologów [Lecture in Law for Archaeologists] Kamil Zeidler, Maciej Trzciński.Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 : [recenzja]
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Wykład prawa dla archeologów [Lecture in Law for Archaeologists] Kamil Zeidler, Maciej Trzciński.Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 : [recenzja]

Twórca:

Taras, Halina ; Taras, Wojciech

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Współtwórca:

Berej, Joanna. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Bibliografia:

Abramowicz A. 1991. Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek. Warszawa-Łódź
Frieske K. W. and Połtawski P. 2004. Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji. In W. Kieżun and J. Kubin (eds.), Dobre państwo. Warszawa
Golat R. 2004. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Kraków
Ilczuk D. 2002. Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Kraków
Jażdżewski K. 1966. Ochrona zabytków archeologicznych. Zarys historyczny. Warszawa
Kobyliński Z. 2001. Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego.Warszawa
Kobyliński Z. 2009. Własność dziedzictwa kulturowego. Idee - problemy - kontrowersje. Warszawa
Kobyliński Z. and Gutowska K. (eds.). 1999. Zabytki i społeczeństwo. Warszawa
Kowalski W. 2009. Prawo ochrony zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski. In W. Szafrański and K. Zalasińska (eds.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki 3. Poznań, 73-91
Pawłowska K. and Swaryczewska M. 2002. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Kraków
Pruszyński J. 2001. Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna 1. Kraków
Przyborowska-Klimczak A. 2007/2008. Ochrona dziedzictwa kulturalnego w dokumentach Rady Europy. Annales UMCS, Sectio G - Ius LIV/LV, 179-199
Soldani A. and Jankowski D. 2004. Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Zielona Góra
Sabaciński M. 2009. Praktyczne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce. In W. Szafrański and K. Zalasińska (eds.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki 3. Poznań, 325-330
Stępień M. 2008. Responsywna administracja publiczna. Toruń
Waltoś S. 2009. Kodeks etyki ICOM dla muzeów. Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

62

Strona pocz.:

581

Strona końc.:

592

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55454 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji