RCIN and OZwRCIN projects

Object

Wykład prawa dla archeologów [Lecture in Law for Archaeologists] Kamil Zeidler, Maciej Trzciński.Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 : [recenzja]
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Wykład prawa dla archeologów [Lecture in Law for Archaeologists] Kamil Zeidler, Maciej Trzciński.Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 : [recenzja]

Creator:

Taras, Halina ; Taras, Wojciech

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Contributor:

Berej, Joanna : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Abramowicz A. 1991. Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek. Warszawa-Łódź
Frieske K. W. and Połtawski P. 2004. Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji. In W. Kieżun and J. Kubin (eds.), Dobre państwo. Warszawa
Golat R. 2004. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Kraków
Ilczuk D. 2002. Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Kraków
Jażdżewski K. 1966. Ochrona zabytków archeologicznych. Zarys historyczny. Warszawa
Kobyliński Z. 2001. Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego.Warszawa
Kobyliński Z. 2009. Własność dziedzictwa kulturowego. Idee - problemy - kontrowersje. Warszawa
Kobyliński Z. and Gutowska K. (eds.). 1999. Zabytki i społeczeństwo. Warszawa
Kowalski W. 2009. Prawo ochrony zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski. In W. Szafrański and K. Zalasińska (eds.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki 3. Poznań, 73-91
Pawłowska K. and Swaryczewska M. 2002. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Kraków
Pruszyński J. 2001. Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna 1. Kraków
Przyborowska-Klimczak A. 2007/2008. Ochrona dziedzictwa kulturalnego w dokumentach Rady Europy. Annales UMCS, Sectio G - Ius LIV/LV, 179-199
Soldani A. and Jankowski D. 2004. Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Zielona Góra
Sabaciński M. 2009. Praktyczne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce. In W. Szafrański and K. Zalasińska (eds.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki 3. Poznań, 325-330
Stępień M. 2008. Responsywna administracja publiczna. Toruń
Waltoś S. 2009. Kodeks etyki ICOM dla muzeów. Warszawa

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

62

Start page:

581

End page:

592

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55454 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information