Object structure

Title:

Metallographic analyses of military items from the Early Medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 26 (2013)

Creator:

Klimek, Leszek ; Kurasiński, Tomasz ; Skóra, Kalina

Contributor:

Żabiński, G. Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2013

Description:

ill. ; 29 cm

Subject and Keywords:

archaeology -- journals ; history -- journals

References:

Anteins E.g. A., Damasskaya stal’ v stranah basseyna Baltiyskogo Morya, Ryga 1973, pp. 64- 124 ; Anteins E.g. A., Nakonechniki kopiy iz svarochnoy uzorchatoy (damasskoy) stali, naydennye v Estonii, „Izvestia Akademii Nauk Estonskoy SSR”, Vol. XI, Seriya obshchestvennykh nauk, no. 4, 1962, pp. 354-362 ; Anteins E.g. A., Nakonechniki kopiy sposerebren-nymi vtulkami v drevney Pribaltike i issledovanie damaskirovaniya ikh per’ev, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 56, „Studia Archeologiczne”, Vol. II, 1967, p. 289-305 ; Blicharski M., Inżynieria materiałowa. Stal, Warszawa 2004 ; Dobrzański L. A., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, Warszawa 1998 ; Drescher H., Axt – III. Technologisches, [in:] Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Vol. 1, eds. H. Beck et al., Berlin-New York 1973, p. 561, Figs. 120-123 ; Drozd A., Janowski A., Wczesnośredniowieczny topór inkrustowany z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej, [in:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4-6 lipca 2006, eds. Bogacki M., Franz M., Pilarczyk Z., Toruń 2007 ; Eichert S., Mehofer M., Baier R., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen an einer karolingerzeitlichen Flügellanzenspitze aus dem Längsee in Kärnten/Österreich, „Archäologisches Korrespondenzblatt”, Vol. 41/1, 2011 ; Fuglewicz B., Osadnictwo wczesnośredniowieczne ziemi radomskiej, [in:] ibidem, Radom. Korzenie miasta i regionu, Vol. I: Badania 2009, eds. Buko A., Główka D., Warszawa 2010 ; Fuglewicz B., Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w Radomiu na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych, [in:] Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych, eds. Cieślak-Kopyt M., Solarska K., „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, Vol. 44/1-4, Radom 2010, p. 117 ; Gąssowski J., Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, Vol. 2, 1950 ; Husár M., Hroty kopijí/oštepov z obdobia včasného stredoveku v Karpatskej kotline z hľadiska metalografie, [in:] Veda v praxi – prax vo vede, eds. E. Bútorová, E. Kováčová, Nitra 2009 ; Husár M., Niektoré aspekty včasnostredovekých kopijí a oštepov z územia Slovenska – otázky násad a odtlačkov textílií, „Archaeologia Historica”, Vol. 33, 2008 ; Janowski A., From the North-Eastern to Central Europe. Silver-inlaid Axe from the Early Medieval Chamber Grave in Pień in the Land of Chełmno (Poland), [in:] Arkheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoy zemli, Vol. 55, ed. V. V. Sedov, Pskov 2010 ; Kaźmierczyk J., Wczesnośredniowieczne wyroby bednarskie z Ostrówka w Opolu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 13, Fasc. 3, 1965 ; Kotowicz E.g. P. N., Świątek M., Mittelaterliche Streitäxte aus den Sammlungen des Regionalmuseums in Jasło. Ein Beitrag zur Kenntnis der Bewaffnung in den polnischen Karpaten, „Acta Archaeologica Carpathica”, Vol. 41, 2006 ; Kotowicz P., Wczesnośredniowieczny topór z miejscowości Kryniczki, „Silesia Antiqua”, Vol. 44, 2008 ; Kurasiński T., Skóra K., Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 8, 2012, pp. 69-89 ; Kurasiński T., Skóra K., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź 2012, pp. 44-46 ; Kurasiński T., Skóra K., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko…, p. 50). However, there is evidence of using yew to produce wooden parts of weapons, including shafts, in earlier periods (Thomas P. A., Polwart A., Taxus baccata L., „Journal of Ecology”, Vol. 91/3, 2003, p. 515 ; Lechowicz Z., Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie, Radom 2010 ; Lechowicz Z., Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne, [in:] Radom. Korzenie miasta i regionu, Vol. I: Badania 2009, eds. Buko A., Główka D., Warszawa 2010 ; Molski B., Gatunki drewna używane w średniowiecznym Szczecinie do wyrobu przedmiotów codziennego użytku, „Archeologia Polski”, Vol. 13, Fasc. 2, 1968 ; Nadolski A., Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XI w., Łódź 1954 ; Opravil E., Holz aus frühmittelalterlichen Gräberfel-dern in Mähren, [in:] Studien zum Burgwall von Mikulčice, Vol. 4, ed. L. Polaček, Brno 2000, pp. 174-175 ; Peets J., On Forging Technologies of Estonian Iron Age and Medieval Axes, [in:] Prehistoric and medieval Direct Iron Smelting in Scandinavia and Europe. Aspect of Technology and Society, ed. Nørbach L. Ch., Aarhus 2003 ; Piaskowski Cf. e.g. J., Untersuchungen der frühmittelalterlichen Eisen- und Stahltechnologie der Slawen in der Gebieten zwischen Weichsel und Oder, „Archaeologia Polona”, Vol. XV, 1974 ; Piaskowski Cf. J., Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych, [in:] A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Łódź 1957, pp. 115-118 ; Poláček L., Marek O., Skopal R., Holzfunde aus Mikulčice, [in:] Studien zum Burgwall von Mikulčice, ed. Poláček L., Brno 2000, p. 198 ; Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, Warszawa 2003 ; Pudło P., Rychter M., Grot oszczepu znaleziony na stanowisku nr 2 w Ostrowitem, pow. Chojnice, „Pomorania Antiqua”, Vol. XXIII, 2010, p. 230-231 ; Stępnik Cf. T., Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego – analiza surowcowa, „Studia Lednickie”, Vol. 4, 1996 ; Świętosławski W., Technologia produkcji uzbrojenia w Polsce średniowiecznej w świetle źródeł archeologicznych, [in:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Vol. 2, Toruń 1994, pp. 317-321 ; Tokarski W., Militaria – broń miotająca, obuchowa i drzewcowa, oraz elementy rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego, [in:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, Vol. I: Mosty traktu gnieźnieńskiego, ed. Kurnatowska Z., Lednica-Toruń 2000 ; Wilczyńska M., Ziemia radomska między Mazowszem a Sandomierzem w średniowieczu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 15, Fasc. 1, 1967, p. 105-117 ; Ypey J., Flügellanzen in niederländischen Sammlungen, [in:] Vor- und frühgeschichte des unteren Niederrheins. Rudolf Stumpfuß zum Gedächtnis, ed. G. Krause, Bonn 1982, pp. 241-267

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

26

Start page:

25

End page:

39

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: