Obiekt

Tytuł: [Zjazd delegacji Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet] [Dokument ikonograficzny]

Data wydania/powstania:

[1936]

Typ zasobu:

Obraz

Opis:

Fotografia przedstawia ponad stuosobową liczną grupę kobiet pozujących do zdjęcia na podwórku przed dwoma budynkami częściowo porośniętymi winoroślą. Kobiety są w różnym wieku a jak świadczy ich ubiór - z różnych grup społecznych ; Według właściciela zdjęcia zostało ono odnalezione w rodzinnej kolekcji i przedstawia zjazd delegacji Katolickiej Kobiet [tak w relacji, w rzeczywistości było to Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, „żeńska” część Akcji Katolickiej, istniejące od 1934 r.] w diecezji w Lublinie. Zostało wykonane w dniu 10 V 1936 roku. Wykonał je zawodowy fotograf z Lublina ; Na odwrocie zdjęcia znajduje się inskrypcja: Ze zjazdu delegacyi Kat. Kobiet [delegacji Katolickiej Kobiet] w diecezyi [diecezji = diocese] w Lublinie, dnia 10 V 1936 r. ; 10 maj 1936 rok, Lublin ; Zdjęcie przesłane na konkurs "Fotografia polskiej wsi" do 1948 roku, organizowany w 1983 r. przez kwartalnik "Fotografia" i tygodnik "Nowa Wieś". Odbitka zdjęcia przechowywana w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej)

Szczegółowy typ zasobu:

Fotografia

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:53018

Źródło:

IAiE PAN, nr inw. 289-7, 289-7a

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty