RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki)

Creator:

Bakuła, Bogusław

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2006)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Andrusiw, Modus identycznosti: Lwiwśkyj tekst 30-ch rokiw XX st., przekł. mój – B.B, Lwiw 2000,s. 123.
2. B. Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo--Wschodniej XX wieku, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2000.
3. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, przeł. K. Rutkowski, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 813.
4. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej historii, „Teksty Drugie” 2003 nr 2-3.
5. T. Chrzanowski, Kresy, czyli obszary tęsknot, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
6. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Królestwo różnorodności. Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności, DiG, Warszawa 1996.
7. Z. Fras, Galicja, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
8. G.G. Grabowicz, Mitologizując Lviv/Lwów: echa obecności i nieobecności, przeł. B. Bakuła, „Porównania” 2004 nr 1, s. 51.
9. G.G. Grabowicz, Mythologizing Lviv/Lwów: Echoes of Presence and Absence. Lviv: A City in the Cross-currents of Culture „Harvard Ukrainian Studiem” 2000 [2002] t. XXIV, s. 313-342.
10. G.G. Grabowicz, Teksty i maski, Kijów 2005.
11. B. Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 1999.
12. R. Kiersnowski, Kresy przez małe i przez wielkie „K” – kryteria tożsamości, w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handtke, Instytut Slawistyki PAN i Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1997, s. 109-118.
13. J. Kolbuszewski, Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.
14. J. Kolbuszewski, Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
15. D. Kołodziejczyk, Trawersem przez glob: studia postkolonialne i teoria globalizacji, „Er(r)go” 2004 nr 1(8), s. 22.
16. E. Konończuk, Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk – Ernst Wiechert – Johannes Bobrowski), Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Białystok 2000.
17. M. Koter, Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, w: Kresy – pojęcie…, s. 9.
18. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. E. Kasperski, E. Czaplejewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.
19. K. Kwaśniewski, Społeczne rozumienie relacji kresów i terytorium narodowego, w: Kresy – pojęcie…, s. 80.
20. J. Majewski, Retrospektywka, Muza, Warszawa 2001, s. 8.
21. O dialogu kultur wspólnot kresowych, red. S. Eliasz, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1998.
22. Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2004.
23. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995, red. T.Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996, s. 605-613.
24. M. Pawłyszyn, Kanon ta ikonostas, Kijów 1997.
25. M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, przeł. M. Dyhas i in., Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2006.
26. M. Riabczuk, Dyłemy ukrajinśkoho Fausta: hromadianske suspilstwo i „rozbudowa derżawy”, Kijów 2000.
27. M. Riabczuk, Od Małorosji do Ukrainy, oprac. i wstęp B. Berdyczowska, przeł. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Universitas, Kraków 2002.
28. E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2005, s. 63.
29. W. Szolginia, Tamten Lwów, t. I-VI, Sudety, Wrocław 1993-1994.
30. O. Tarnawski, Literacki Lwów. Wspomnienia ukraińskiego pisarza z lat 1939-1944, przeł. A. Chraniuk, wstęp, red. i przyp. B. Bakuła, Bonami, Poznań 2004.
31. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000.
32. S. Uliasz, Kresy jako przestrzeń kulturowa, w: Kresy – pojęcie…, s. 136.
33. S. Uliasz, Literatura kresów – kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1994.
34. E. Wiegandt, Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 1988.
35. O.W. Własiuk, B.J. Sidoruk, W.M. Ciatko „Schidni kresy” pid znakom polśkoho orła, Riwne 2005, s. 135.
36. K. Ziemba, Projekt komparatystyki wewnętrznej, „Teksty Drugie” 2005 nr 1-2, s. 72-82.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

11

End page:

33

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51746 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 17, 2015

Number of object content hits:

3 381

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68418

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information