RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Jak czytało staropolskie ciało? Somatyczne doświadczenia lektury

Creator:

Śnieżko, Dariusz ORCID

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2006)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Andrzej z Kobylina, Gadki o składności członków człowieczych z Arystotelesa i też inszych mędrców wybrane. 1535, wyd. J. Rostafiński, Kraków 1893, s. 61.
2. E. Auerbach, Zaczarowana Dulcynea, w: tegoż Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przekł. i wstęp Z. Babicki, wstęp do drugiego wyd. M.P.Markowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, s. 341.
3. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Sic!, Warszawa 2000, s. 97-98.
4. R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, KR, Warszawa 1997, s. 36.
5. M. Bielski, Kronika, to jest historyja świata […], Kraków 1564, k. 82.
6. B. Bieńkowska, Polscy pisarze i uczeni XVI-XVII wieku wobec problematyki książki, w: Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk i A. Kawecka-Gryczowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975, s. 309.
7. B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Ossolineum, Wrocław 1976, s. 62.
8. Cadasylan Nowohracki na Krempaku Sakwy […], w: Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, s. 327.
9. T. Chrzanowski, Ciało sarmackie, w: tegoż Wędrówki po Sarmacji Europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej, Znak, Kraków 1988, s. 224.
10. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Universitas, Kraków 1997, s. 432.
11. Gesta Romanorum. Historie rzymskie, spolszczył P. Hertz, Iskry, Warszawa 2001, s. 185.
12. J.S. Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Universitas, Kraków 2002, s. 172.
13. Ł. Górnicki, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1954, s. 199.
14. M. Hammond, The Reading Experience Database 1450-1945 (RED), w: Owners, Annotators and The Signs of Reading.
15. J.K. Haur, Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomijej ziemiańskiej, Kraków 1693, s. 166.
16. S. Hozjusz, Pochwała Filipa Kallimacha, męża doświadczonego […], w: tegoż Poezje, przeł. A. Kamieńska, wstęp W. Odyniec, Pojezierze, Olsztyn 1980, s. 6-7.
17. W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001 (rozdz. Grecka medycyna jako paideia).
18. P. Kowalski, Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz. O wizji świata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemiańskiego, Wydanictwo UJ, Kraków 2000, s. 90-96.
19. D.C. Maleszyński, Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002 (rozdz. Książki, które mówią).
20. S. Murzynowski, „Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze” oraz „Ortografija polska”, oprac. J. Małłek i F. Pepłowski, Pojezierze, Olsztyn 1974, s. 93.
21. Ł. Opaliński, Poeta nowy, w: tenże Poeta nowy. Coś nowego, Universitas, Kraków 2003, s. 9.
22. B. Otwinowska, Afekty, hasło w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. 15.
23. J. Partyka, Humor w encyklopedii J. K. Haura, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej i M. Hanusiewicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2003, s. 115.
24. W. Potocki, Odjemek herbów szlacheckich, w: tegoż Dzieła, t 3: Moralia i inne utwory z lat 1688-1696, wstęp B. Otwinowska, oprac. L. Kukulski, PIW, Warszawa 1987, s. 480.
25. W. Potocki, Dzieła, t. 1: Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669-1680, wstęp B. Otwinowska, oprac. L. Kukulski, PIW, Warszawa 1987, s. 385.
26. H. Przetocki, Do starego i młodego czytelnika, w: tenże Postny obiad albo zabaweczka, oprac. S. Cegieła i in., oprac. nauk. J. Malicki i A. Tułowiecka, Biblioteka Śląska, Katowice 2005.
27. F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel, przekł i kom. T. Żeleński (Boy), PIW, Warszawa 1973, t. 1, s. 158; t. 2, s. 15.
28. M. Rej, Ku temu, co czyść będzie ty fraszki, w: Mała Muza od Reja do Leca. Antologia epigramatyki polskiej, wyb. i oprac. A. Siomkajło, PIW, Warszawa 1986, s. 15.
29. M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, De Agostini Polska, Wrocław–Warszawa, 2003, s. 599.
30. A. Riccoboni, O dziele komediowym – na podstawie nauk Arystotelesa, w: Poetyka okresu renesansu. Antologia, wyb., wstęp i opracowanie E. Sarnowska-Temeriusz, przyp. J. Mańkowski i E. Sarnowska-Temeriusz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 392.
31. W.H. Sherman, Toward a History of the Manicule, w: Owners, Annotators and The Signs of Reading, ed. by R. Myers, M. Harris and G. Mandelbrote, Oak Knoll Press & The British Library 2005, s. 23-26, 35-36.
32. Ch. Sorel, Przygody Francjona. Opowieść ucieszna, przeł. J. Arnold, wyb. i wstęp K. Choiński, Czytelnik, Warszawa 1986, s. 226.
33. Szymon Maricius z Pilzna, O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje, w: Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, oprac. J. Skoczek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1956, s. 168.
34. A. Zbylitowski, Wieśniak, w: Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. J.S. Gruchała i S. Grzeszczuk, PIW, Warszawa 1988, s. 173-174.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

43

End page:

54

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51748 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Feb 17, 2015

Number of object content downloads / hits:

1470

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68420

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information